Hírek RSS

Elhunyt Bákai Imre Lelkipásztor

2021/02/28 –

Megválasztották a Magyar Református Egyház Zsinatának új elnökségét

2021/02/17 – Alakuló ülését tartotta a Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testülete, a Zsinat 2021. február 17-én. A következő hat évre Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét választották a testület lelkészi elnökévé, a világi elnök pedig Molnár János, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka lett.  

Az egység szolgálatában – Közlemény a református zsinati elnökválasztásról

kiskep 2021/02/05 – A száz választott képviselővel megalakuló Zsinat tagjai szabad mandátummal rendelkeznek, s így szabadon döntenek majd a testület elnökeinek és alelnökeinek személyéről – hangsúlyozza a Magyarországi Református Egyház négy püspöke és négy főgondnoka.

Értesítés a 2021. évi világimanap előkészítő alkalomról

kiskep 2021/02/05 – A 2021. évi világimanap előkészítő alkalmat, az ismert járványügyi okokból, személyesen nem tarthatjuk meg, ezért felkészítő videót teszünk közre és ONLINE Google Meet konferenciát szervezünk.

Nyilatkozat a 2021. évi Ökumenikus Imahéttel kapcsolatban

kiskep 2021/01/17 – Szeretettel tájékoztatunk  minden Testvérünket, hogy a jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel a négy történelmi egyház vezetői arra az elhatározásra jutottunk, hogy a 2021. január 17-től, vasárnaptól esedékes Ökumenikus Imahét közös alkalmai megtartásának lehetőségét rábízzuk a helyi közösségekre, viszont a Miskolc-belvárosi ökumenikus alkalmakat elhalasztjuk arra az időre, amikor Isten megengedi, hogy újra közösségben élhessük meg Krisztusban való együvé tartozásunkat. 


Programajánló RSS

Ha tud vagy netán szervez egy jó programot és megosztaná mással, kérjük kattintson erre a linkre! Hamarosan közzé tesszük. Köszönjük!


rss

Napi lelki táplálék

Lázár, jöjj ki! Jn 11,43b

Jn 11,33–44

„...Jézus ...háborgott lelkében, és megrendült” (33). Mi rendítette meg Jézust? Az, hogy Márta és Mária is felrótta neki a távollétét Lázár betegsége idején? 

tovább

(10) „Az igaz törődik még állatjának kívánságával is, a bűnösnek még az irgalma is kegyetlen.” (Példabeszédek 12)

Ez az igevers most „talált”. Annyi apró dolog történt ma: de mindegyik mögött pontosan látom, hogy mi miért úgy van, mi mire válasz, mondjuk a napi csatározásokban, ideértve még az egymásnak való segítségünket is. Irgalmatlan és kegyetlen mélységek kútjai ezek, nem is merünk belenézni…

tovább

Lukács 21,29–33 - Valahogy „természetes”

Jó tanárként Jézus „természetesen” azt szeretné, hogy hallgatósága meg tudja jegyezni, amit mond. Így a természetből választ egy példát, ami most számunkra sem lehet idegen. 

tovább

2018. március 9.

Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. (Mk 4.37)

tovább

Tavaszvárás

Sötét ködben bolyongunk cél nélkül,
E hideg télen megfagyott szeretetünk,
Életet színlelve, tétlenül állunk
Egymásba botolva, küzdve futunk.

Szívünkben egy régi nyár emlékét hordjuk,
Mikor a napsütésben magasra emeltük a zászlót.
De próba jött, Isten szeretete nevel,
Tisztít, szertefoszlat most minden délibábot.

tovább

Videótár

2013. nagypénteki istentisztelet közvetítése Cserépfaluról az M1-en.

Hangtár

Húsz éve az egyházzene szolgálatában - Kántorképző Tiszáninnen

Formátum:
.mp3
Méret:
20.5 MB

Jubilált a Tiszáninnei Református Egyházkerület kántorképző tanfolyama, amelyet húsz évvel ezelőtt Sárospatakon szerveztek először. A július 8-20. közötti képzésen a legkülönfélébb zenei elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek az érdeklődők. Ezzel egyidőben gyerekeknek tartottak előképzőt szabadidős és játékos foglalkozásokkal körítve.

Hanganyag letöltése

Dokumentumtár

Taracközi Gerzson: Közösségben vagy magányosan?

Formátum:
.doc
Méret:
31.5 KB

Gondolatok - az Európa Rádió Útravaló című sorozatának írott változata.

Dokumentum letöltése Saját anyagok felöltése

Egyházi turizmus

Az egerlövői református templom

Kép

A legelső, büntetéseket tartalmazó magyar könyvünk, a Váradi Regestrum említi nevét 1221-ben, akkor íjász-lövők laktak benne. Románkori temploma a tatárjárás előtt (1241) épült (faragott) kváderkövekből. Az 1986-os feltárás és restaurálás idején két tölcsérbélletes ablak került elő a félköríves keletelt szentélyen.

Megtekintés Beküldés

Sárospataki Református Lapok

Az igazat mondd, ne csak a valódit

Szám:
LXV. évf. 3. szám
Rovat:
Az igazat mondd, ne csak a valódit

Keresztyénként olyan világban élünk, mely egyre kuszábbnak mutatja magát. Magyar társadalmunkban is rengeteg hullám-zás, változás, bizonytalanság és igazságtalanság tapasztalható. Ezek a világméretekben is érzékelhető tendenciák rengeteg bűnt hordoznak magukban, és nem tudjuk elkerülni a következményekkel való szembesülést.

Elolvasás