Viselkedés?

Hozzászólás írásához be kell jelentkeznie itt

Miskolczy József

2011-10-29 - 20:10

Nos, a helyzet az, hogy a felvetett gondolatok mellett is lehetne időzni...nem is kicsit...sok más hasonló gondolat sorakoztatható fel a "hogyan öljünk meg egy gyülekezetet" témakörében.
Hadd mondjam mégis azt, hogy erre fordítson időt maga az Ördög (direct imigyen, nagybetüvel...)
mi pedig - no persze, csak ha kérhetném...ha úgy tetszik...ha készek vagyunk rá...időzzünk el inkább amellett, hogyan lehetne ezeket a folyamatokat visszafordítani - ezeket a lépéseket (ha már megtörténtté tenni nem is lehet) következményeikben enyhíteni, esetleg ellensúlyozni...??
Nem volna kedvünk inkább ehhez???

óházi józsef

2010-04-18 - 08:20

Érdekes a tiszteletes asszony elővezetése...
Ha időznénk mellette egy kicsit, talán körvonalazódhatna egy kép arról, hogy mitől lett ilyen a ma keresztyénsége világszerte? Hogyan lehet, hogy egy istentelen, ember-, környezet- és egyáltalán mindenpusztító ideológia gyökerezett meg - és elsősorban az ún. "keresztény/ keresztyén talajon. Éppen ott, ahol az önmagát adó Istenről beszélnek. Hogyan lett ez az "ÜZENET" nemkívánatossá, hiteltelenné?
Ha valakinek van gondolata, felelős közkinccsé tenni, építeni vele ...
...???

Kó(h)en -

2009-03-30 - 14:26

Köszönjük Dr. Bene Károlynak ezúton is a reklámot.
Akinek nem inge ne vegye magára.
A számítógép nem a szerzőséget érti az alatt, hogy "írta".

berta nagy

2009-03-28 - 14:51

A "böngészőben" a www.ere.hu honlapon találtam egy nagyon érdeekes utasításra mutató jelzőket. Ez azért is érdekes mert ezt az emődi lelkész-asszon írta. Lehet-e belőle tanulni? vagy???

Hogyan lehet megölni egy gyülekezetet?
• Ne járj a gyülekezetbe!
• Ha mégis jársz, későn érkezz!
• Ha gyülekezetbe mész, duzzogva jelenj meg!
• Minden istentiszteleten kérdezd meg magadtól: “Mi hasznom van nekem ebből?”
• Sohase vállalj tisztséget! Jobb távol állni és kritizálni.
• Legalább ötven százalékban más gyülekezeteket látogass, hadd jöjjön rá a prédikátor, hogy nem kötődsz hozzá! Semmi sem hasonlítható a függetlenséghez.
• Szolgáljon rá a prédikátor a fizetésére; ő végezzen minden munkát!
• Jó hátra ülj, és sohase énekelj! Ha mégis énekelsz, akkor fals hangon rikácsolj és maradj le a többitől!
• Soha ne add be misszióadományodat addig, amíg nem látod, hogy megszolgáltak érte, és azután is várakozz vele egy ideig!
• Sose bátorítsd a lelkipásztort! Ha kedveled a prédikációt, maradj néma! Már sok prédikátort tönkretett a hízelgés.
• Jó, ha elmondod prédikátorod hibáit minden idegennek, aki mégis betéved az imaházba. Talán hosszú időbe telne nekik, míg erre maguktól is rájönnének.
• Természetesen, nem várhatod el, hogy új tagok kerüljenek a gyülekezetbe egy ilyen lelkipásztor mellett.
• Ha gyülekezetedben történetesen összhang van, nevezd azt apátiának, közömbösségnek, a lelkesedés hiánynak, vagy bárminek a nap alatt, csak ne annak, ami valójában!
• Ha van néhány lelkes szolgálattevő a gyülekezetben, tiltakozz amiatt, hogy a gyülekezetet bizonyos klikk vezeti!

rss

Napi lelki táplálék

…az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár, akit megkötöztetett. ApCsel 22,29b

2Sám 3,1–21

„Hát a júdai kutyák feje vagyok én?” (8). Sértődtél már meg arra, akinek igaza volt veled szemben? Kötöttél már szövetséget olyannal, akit nem sokkal előbb még utálva lenéztél – csak mert így hozta az érdeked? 

tovább

(24) „…vigyék a várba…” (Apostolok cselekedetei 22,22–30)

Pál beszéde bűnbánattal teli hitvallás volt, bizonyságtétel Isten megváltó szeretetéről, amelyet Jézus Krisztusban kijelentett minden nép számára (22,1–21).

tovább

NEHÉMIÁS 3,1-5. 33-38 - Csak bátorság!

„Már olyan sokszor megpróbáltad és minden alkalommal félúton visszafordultál. Ezúttal miért nem?” Időnként felteszem magamnak ezt a kérdést. Már sokszor mertem önálló lépéseket tenni. 

tovább

2017. szeptember 25. hétfő

Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. (1Thess 4:11)

 

tovább

ifj. Bartha Sándor: Elfáradtunk?

Még távol a csúcs.
Még nagyon messze.
Ködfoszlányok és felhők fedte,
messzi csúcs.
Ólomléptekkel, kőnehéz szívekkel
araszolunk felé,
s míg magunknak bíztatón suttogunk:
menni, menni kell!

tovább