Nemzeti ünnepünk alkalmából tüntették ki Börzsönyi József zempléni esperest

Hozzászólás írásához be kell jelentkeznie itt

Miskolczy József

2011-10-29 - 20:27

Nem a gratuláció miatt - hanem amiatt írom e pár köszönő-köszöntő sort dr. Börzsönyi József lelkész-esperes-professzor úr részére, hanem azért, hogy felhívjam minden, e sorokat jó érzéssel olvasó Testvérem figyelmét, hogy Esperes Úr életében e kitüntetés sokkal inkább egy olyan "titokban" hordozott, értékes örökség átmentésének az elismerését jelenti, amelyet a Biblia nyelvének kutatásában és tanításában teljesített - s ennek az Isten által reá terhelt és néki ajándékul adott "kötelességnek" teljesítésére inkább ráéreztek, mintsem ráláttak az őt javasló és őt kitüntető emberek. Úgyhogy ennek alapján én sem mondhatok mást, mint Cs.Imréné, hogy tudniillik Istennek legyen hála mindezért, és Őt illeti a dicsőség!

Csikai Imréné

2011-09-04 - 16:34

Hála legyen az ISTENNEK eztért a rangos kitüntetésért, melyet az esperes Úr kapott. Kivánok az esperes úrnak jó egészséget, s az ISTEN gazdag ÁLDÁSÁT életére, hogy még sokáig dolgozhasson Református Egyházunk javára!!!! Csikai Imréné martinkertvárosi gyülekezet tagja.

Adminisztrátor

2011-08-20 - 22:17

Kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át augusztus 20-a alkalmából Börzsönyi József a Zempléni Református Egyházmegye esperese, a Magyarországi Református Egyház Zsinat - Teológiai Bizottság tagja.


A teljes hír megtekintése

rss

Napi lelki táplálék

…az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár, akit megkötöztetett. ApCsel 22,29b

2Sám 3,1–21

„Hát a júdai kutyák feje vagyok én?” (8). Sértődtél már meg arra, akinek igaza volt veled szemben? Kötöttél már szövetséget olyannal, akit nem sokkal előbb még utálva lenéztél – csak mert így hozta az érdeked? 

tovább

(24) „…vigyék a várba…” (Apostolok cselekedetei 22,22–30)

Pál beszéde bűnbánattal teli hitvallás volt, bizonyságtétel Isten megváltó szeretetéről, amelyet Jézus Krisztusban kijelentett minden nép számára (22,1–21).

tovább

NEHÉMIÁS 3,1-5. 33-38 - Csak bátorság!

„Már olyan sokszor megpróbáltad és minden alkalommal félúton visszafordultál. Ezúttal miért nem?” Időnként felteszem magamnak ezt a kérdést. Már sokszor mertem önálló lépéseket tenni. 

tovább

2017. szeptember 25. hétfő

Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. (1Thess 4:11)

 

tovább

ifj. Bartha Sándor: Elfáradtunk?

Még távol a csúcs.
Még nagyon messze.
Ködfoszlányok és felhők fedte,
messzi csúcs.
Ólomléptekkel, kőnehéz szívekkel
araszolunk felé,
s míg magunknak bíztatón suttogunk:
menni, menni kell!

tovább