Nemzeti ünnepünk alkalmából tüntették ki Börzsönyi József zempléni esperest

Hozzászólás írásához be kell jelentkeznie itt

Miskolczy József

2011-10-29 - 20:27

Nem a gratuláció miatt - hanem amiatt írom e pár köszönő-köszöntő sort dr. Börzsönyi József lelkész-esperes-professzor úr részére, hanem azért, hogy felhívjam minden, e sorokat jó érzéssel olvasó Testvérem figyelmét, hogy Esperes Úr életében e kitüntetés sokkal inkább egy olyan "titokban" hordozott, értékes örökség átmentésének az elismerését jelenti, amelyet a Biblia nyelvének kutatásában és tanításában teljesített - s ennek az Isten által reá terhelt és néki ajándékul adott "kötelességnek" teljesítésére inkább ráéreztek, mintsem ráláttak az őt javasló és őt kitüntető emberek. Úgyhogy ennek alapján én sem mondhatok mást, mint Cs.Imréné, hogy tudniillik Istennek legyen hála mindezért, és Őt illeti a dicsőség!

Csikai Imréné

2011-09-04 - 16:34

Hála legyen az ISTENNEK eztért a rangos kitüntetésért, melyet az esperes Úr kapott. Kivánok az esperes úrnak jó egészséget, s az ISTEN gazdag ÁLDÁSÁT életére, hogy még sokáig dolgozhasson Református Egyházunk javára!!!! Csikai Imréné martinkertvárosi gyülekezet tagja.

Adminisztrátor

2011-08-20 - 22:17

Kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át augusztus 20-a alkalmából Börzsönyi József a Zempléni Református Egyházmegye esperese, a Magyarországi Református Egyház Zsinat - Teológiai Bizottság tagja.


A teljes hír megtekintése

rss

Napi lelki táplálék

„…ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok: az Atya énbennem van, és én az Atyában.” Jn 10,38

Lk 12,41–59

„…a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni?” (56). 

tovább

(30) „Az igaz soha meg nem inog, de a bűnösök nem maradnak meg a földön.” (Példabeszédek 10)

– Károli Gáspár fordítása így hangzik: „Az igaz soha meg nem mozdul; de az istentelenek nem lakják a földet.” Az egyik ismerősöm „lecserélte” a feleségét; de a felesége korábban már megcsalta őt. Ismerem mindkettőt, nyughatatlanok, a szemük sem áll jól: egy talicskát nem bíznék rájuk. 

tovább

Lukács 21,5–11 - Perspektívaváltás

Nagy Heródes, aki Jézus születésekor kormányzott, a templomból igazi pompás épületet csinált, amely akkoriban nem csak a zsidók körében váltott ki nagy csodálkozást. 

tovább

2018. március 6.

Okos istentisztelet

„Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő szent Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg elmétek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12,1-2)

 

tovább

Tanka János: Tavaszodik

Köszönöm neked ezt a percet,
én Istenem, hogy víg vagyok,
hogy hó olvad a lágy barázdán,
a mogyoró is bomlik sárgán,
s az égből azúr-illatok

felhője csap szívem tavába
s vitorláit ezernyi cél
hajrázó hittel újra bontja;
mint türelmetlen feslő bodza
melegszem napod fényinél,

tovább