Kakasszóra ébredve

Vissza a hírhez / Kakasszóra ébredve

Kakasszó első nap01.jpg Kakasszó első nap19.jpg Kakasszó harmadik nap01.jpg
Kakasszó harmadik nap02.jpg Kakasszó harmadik nap05.jpg Kakasszó harmadik nap12.jpg
Kakasszó harmadik nap15.jpg Kakasszó második nap06.jpg Kakasszó második nap12.jpg
Kakasszó negyedik nap08.jpg Kakasszó negyedik nap22.jpg Kakasszó negyedik nap23.jpg
Kakasszó ötödik nap08.jpg Kakasszó ötödik nap09.jpg Kakasszó ötödik nap10.jpg
Kakasszó ötödik nap14.jpg Kakasszó ötödik nap23.jpg Kakasszó ötödik nap24.jpg
Kakasszó ötödik nap25.jpg

Vissza a hírhez

rss

Napi lelki táplálék

Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá: Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan buzgón ragaszkodnak a törvényhez. ApCsel 21,20

2Krón 33

„Szólt ugyan az Úr Manasséhoz és népéhez, de azok nem figyeltek rá” (10). Az eltévedések, tévelygések, bűnök sokszor nagyon kis dolgokon múlnak. Nem figyeltek rá. 

tovább

(20) „…dicsőítették az Istent…” (Apostolok cselekedetei 21,17–26)

– Amikor Pál beszámolt a jeruzsálemi gyülekezetben a pogányok megtéréséről, akkor azt hangsúlyozta, hogy mit cselekedett Isten általuk. A küldött soha nem homályosíthatja el a küldő Urat. Ahol pedig Isten cselekszik, ott az Ő népe mindig az Urat dicsőíti (Máté 5,16). 

tovább

NEHÉMIÁS 1,1-11 - Istenem, tartsd meg szavadat!

„Anya, megígérted nekem, hogy ma még...” Ezeket a szavakat valószínű minden anyuka jól ismeri. Gyerekeink szavunkon fognak. És ez jól van így.

tovább

2017. szeptember 22. péntek

Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. (1Thess 4:11)

tovább

Füle Lajos: A hamu tanítása

A hamut néztem reggel, odalent,
A nagy kosárban, míg pihent puhán;
S szürke, elomló halmai felett,
Megéreztem egy nagy kérdőjelet.

A nagy kosárban, benne hallgatott
A fű, a fa, az erdő élete.
És kijelentést hordozott a csend,
Hogy hivatásának, mind megfelelt.

tovább