Kakasszóra ébredve

Vissza a hírhez / Kakasszóra ébredve

Kakasszó első nap01.jpg Kakasszó első nap19.jpg Kakasszó harmadik nap01.jpg
Kakasszó harmadik nap02.jpg Kakasszó harmadik nap05.jpg Kakasszó harmadik nap12.jpg
Kakasszó harmadik nap15.jpg Kakasszó második nap06.jpg Kakasszó második nap12.jpg
Kakasszó negyedik nap08.jpg Kakasszó negyedik nap22.jpg Kakasszó negyedik nap23.jpg
Kakasszó ötödik nap08.jpg Kakasszó ötödik nap09.jpg Kakasszó ötödik nap10.jpg
Kakasszó ötödik nap14.jpg Kakasszó ötödik nap23.jpg Kakasszó ötödik nap24.jpg
Kakasszó ötödik nap25.jpg

Vissza a hírhez

rss

Napi lelki táplálék

„Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.” Jn 9,41b

Lk 10,21–42

Mária és Márta történetében a figyelem, a hallgatás és a hétköznapi tevékenységek soha véget nem érő sora feszül egymásnak.

tovább

(5) „Bízzál az Úrban…” (Példabeszédek 3)

– Minden aranynál és ezüstnél „hasznosabb” (14): bízni az Úrban (5), aki teremtette, megváltó szeretetében megalapozta ezt a világot (19). Minden áldás, azaz a teljes élet forrása csakis az örökkévaló Isten. Kegyelmi állapot, ha megtalálhatjuk az Urat, megragadhatjuk az Ő irgalmát, és Őrá támaszkodhatunk! (18)

tovább

Lukács 19,41–44 - Az együttérzés könnyei

Jézus a város pillanatnyi hangulatán túl látja a nagyobb összefüggéseket is. Ő tudja, hogy a tömeg éljenzése csak felületes, és hamarosan „Feszítsd meg!” kiáltásokba fog átcsapni. 

tovább

2019. február 28. kedd

Megtérés 1.

Jól hallom Efraim kesergését: Megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, URam, az én Istenem! (Jer 31,18)

 

tovább

Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz

Éjszaka, hogy meg ne lássák.
Elvégre nem akárki volt.
Főember a zsidók között.
De Nikodémusz nem ügyeskedő ész,
Okosságtól korlátolt értelem:
 

tovább