Hírek aloldalainkról

Zsinati határozat: Május 2-től nyissuk meg templomainkat

Mádi Református Egyházközség

2021-04-14 15:21:16 -

Május 2-től nyissuk meg templomainkat

Koronavírus: a Zsinat Elnökségi Tanácsának április 14-i határozata

Templomnyitás: édesanyák vasárnapján

A Szendrői Református Egyházközség Honlapja

2021-04-14 13:47:12 -

A Zsinat Elnökségi Tanácsának mai határozata értelmében május 2-től tartunk újra személyes jelenléttel járó istentiszteleteket, addig a vasárnapi alkalmak online elérhetőek.

A bibliaórák, nőszövetség, énekkar, ifjúsági óra, konfirmációs oktatás stb. résztvevőit értesíteni fogjuk a presbitérium véleményének kikérése után.

 

Óvodai előjegyzés

Jókai Mór Református Óvoda Miskolc

2021-04-08 13:06:55 -

Kedves Szülők!

Az óvodai felvételi eljárás része óvodánkban a személyes találkozó a szülőkkel és a gyermekkel. Sajnos a vírushelyzet miatt erre most nem nyílik lehetőség. Ezért arra kérjük Önöket, hogy 2021. április 19, 20, vagy 21-én 10 és 14 óra között egy 15 perces online beszélgetés keretében ismerkedjünk meg egymással ...

MFP-EKT/2019

A Gönci Református Egyházközség Honlapja

2021-04-06 12:21:17 - A Gönci Református Egyházközség a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése című, MFP-EKT/2019 kódszámú felhíváson 22 182 547 Ft vissza nem térítendő támogatás összeget nyert el. A beruházás keretében a Károlyi Gáspár Rendezvényház felújítását és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzést valósította meg.

Általános iskolai beiskolázási és óvodai beíratási tájékoztatók

A Szendrői Református Általános Iskola Honlapja

2021-04-06 09:32:20 -

Tisztelt Szülők! Idén is eljött az ideje, hogy azoknak a szülőknek, akinek iskolás avagy óvodás korba lép gyermeke, intézményeinkbe beirathassa. Ezzel a reformástus keresztyén értékrend és nevelés útján segítheti gyermeke lelki és szellemi fejlődését.

 

 

Húsvét vasárnapi gondolatok

Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

2021-04-04 22:49:18 -

 

De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették.

(Márk 16,6.)

 

Tudjuk, ismerjük a húsvéti történetet. De elgondolkodtunk-e már azon, amit ez a igeszakasz üzenni akar számunkra?

 

Élünk ebben a megváltozott helyzetben, kilépve a ...

Nagyszombati gondolatok

Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

2021-04-04 22:43:03 -

 

Nagyszombat van. Csendes minden. A járvány és az ünnep miatt csendes a város.Az első nagyszombat is csendes volt - kívül. De belül biztosan óriási érzelmek kavarogtak a tanítványokban. Nem szerettem volna az ő helyükben lenni nagyszombaton...Péter háromszor is megtagadta Jézust... Az utolsó vacsora közben azon kezdtek vitázni, hogy ki ...

Nagycsütörtöki gondolatok

Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

2021-04-04 22:40:23 -

Nagycsütörtök van. Sok minden történt ezen a napon. Jézus és 12 tanítványa ezen a reggelen is felkelt és elindult a napjuk. De Jézus tudta, hogy Neki ez lesz az utolsó teljes napja, ma lesz az utolsó vacsorája. Ha tudnánk, hogy ez lesz az utolsó napunk, mit tennénk? Vagy tudnánk, hogy ...

Húsvéti áhítat 2021.

Telkibányai Református Egyházközség Honlapja

2021-04-03 13:42:06 -

Bibliaolvasás: Jn 20:1-18

„Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül." (9)

Húsvétot ünneplő Testvérek!

Kiknek szól a húsvéti örömüzenet? Egyedül azoknak, akik nem kétségeskednek? A kiválasztottaknak, akik szófogadó, rendes emberek? Akik mindent tudnak és mindent elhisznek? Akik imádságban kérik Uruk útmutatását nagyszombat csendjében ...

Nagyheti áhítat

Telkibányai Református Egyházközség Honlapja

2021-04-03 13:39:12 -

Bibliaolvasás: Jn 14-17. fejezetek.

„Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba; de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek." (Jn 16:28)

Néhány hete az imádság gyakorlásáról írtam egy kis gyorstalpalót. Valami olyat, ami nem riasztja el a gyakorlatlanabb embereket sem ettől a lelki elfoglaltságtól. Régen az esti ...

rss

Napi lelki táplálék

„Nem az ő tanítványai közül való vagy te is?” Ő tagadta, és megint csak azt mondta: „Nem vagyok.” Jn 18,25b

Lk 24,50–53

Amikor Jézus eltávozott a földi világból, akkor a legszebb és legmaradandóbb jelét adta az emberekkel való közösségnek: miközben elemelkedett a földről, folyamatosan áldotta a tanítványokat. 

tovább

(17) „…gondom lesz felkentem mécsesére.” (Zsoltárok 132)

A MÉCSES utat mutat. A mécses megfogható, látható tárgy, de túlmutat önmagán.

– 1. Fontosak az ilyen konkrét mécsesek, amelyek érzékelhetőek, és reményt ajándékozóan többek önmaguknál. Ilyen „mécses” a családom. Meg kell ölelnem a feleségemet, a lányaimat, hogy reményt gyűjtsek.

tovább

LUKÁCS 23,50–56 - Tényleg halott

Lukács pontosan leírja, mi történt Jézus holttestével. Nem sokkal feltámadása után azt állították, hogy valójában nem is halt meg, hanem valaki olyan szert adott neki, amitől halottnak tűnt. 

tovább

2018. április 15.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

tovább

Bódás János: Valamit nem értek

Régóta ismerlek már Istenem,
S egyre halkulnak bennem a "miért"-ek.
De homályos elmém bárhogy derül is,
valamit most sem értek.

Tudom, szereted minden művedet,
mert minden műved nagyszerű, remek.
Szereted a virágot, hisz színében
a mennynek színei tündökölnek.

tovább