hírek

Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában új református óvoda nyílik a belvárosban

2021/04/13 - 2021. szeptember 1-től a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában új református óvoda nyílik a belvárosban a Kis-Hunyad u. 5. sz. alatt. Ez az óvoda a már működő Görgey úti Református Óvodával együtt egy intézményt alkot.

Iskolagyümölcs program ajánlattételi kiírás

2021/04/13 - A Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint köznevelési intézményfenntartó iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programjával kapcsolatos ajánlattételi kiírása a kapcsolodó letöltések között található.

A Magyar Református Missziói Szövetség Videó-konferenciát szervez

2021/04/07 - 2021. április 19-én 18 órától. Téma:A gyermekek és fiatalok hitre jutásának segítése. Előadó: Püski Lajos lelkészi főjegyző TTRE. Jelentkezését az mrefmsz@gmail.com címen fogadjuk ápr. 16-ig.

Megválasztották a Magyar Református Egyház Zsinatának új elnökségét

2021/02/17 - Alakuló ülését tartotta a Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testülete, a Zsinat 2021. február 17-én. A következő hat évre Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét választották a testület lelkészi elnökévé, a világi elnök pedig Molnár János, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka lett.  

Az egység szolgálatában – Közlemény a református zsinati elnökválasztásról

2021/02/05 - A száz választott képviselővel megalakuló Zsinat tagjai szabad mandátummal rendelkeznek, s így szabadon döntenek majd a testület elnökeinek és alelnökeinek személyéről – hangsúlyozza a Magyarországi Református Egyház négy püspöke és négy főgondnoka.

Értesítés a 2021. évi világimanap előkészítő alkalomról

2021/02/05 - A 2021. évi világimanap előkészítő alkalmat, az ismert járványügyi okokból, személyesen nem tarthatjuk meg, ezért felkészítő videót teszünk közre és ONLINE Google Meet konferenciát szervezünk.

Nyilatkozat a 2021. évi Ökumenikus Imahéttel kapcsolatban

2021/01/17 - Szeretettel tájékoztatunk  minden Testvérünket, hogy a jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel a négy történelmi egyház vezetői arra az elhatározásra jutottunk, hogy a 2021. január 17-től, vasárnaptól esedékes Ökumenikus Imahét közös alkalmai megtartásának lehetőségét rábízzuk a helyi közösségekre, viszont a Miskolc-belvárosi ökumenikus alkalmakat elhalasztjuk arra az időre, amikor Isten megengedi, hogy újra közösségben élhessük meg Krisztusban való együvé tartozásunkat. 

Beiktatták Pásztor Dánielt, a Tiszáninneni Református Egyházkerület új püspökét

2021/01/10 - Pásztor Dániel világi elnöktársával, dr. Molnár Pál főgondnokkal együtt szombaton letették az esküt és átvették a hivatalt elődjeiktől, Csomós József püspöktől és dr. Ábrám Tibor főgondnoktól.

Online nyíltnapok a Sárospataki Teológián

2020/12/22 - Online nyíltnapokra hívogat a Sárospataki Teológia, melyeket január 7-én, illetve január 9-én tartanak a mellékelt plakát szerint.

Kopjafa készült a meg nem született gyermekek emlékére Hevesen

2020/12/02 - A meg nem született gyermekek emlékére avattak kopjafát Hevesen, a református temetőben, november 15-én. A kezdeményező, Mészáros Ildikó református lelkipásztor egy olyan helyet szeretett volna létrehozni, ahol a gyászoló szülők méltó módon elbúcsúzhatnak magzatuktól.

Kárpát-medencei imanap

2020/12/01 - Imádkozzunk együtt a nemzet határokon átívelő egységéért, valamint a Magyar Református Egyház részegyházaiért!

Minden idős kigyógyult a koronavírusból a nemesbikki református otthonban

2020/11/30 - A demens részleg összes dolgozója és tíz idős beteg is megfertőződött koronavírussal a nemesbikki Béthel Református Szeretetotthonban. Kivétel nélkül mindannyian meggyógyultak. Az intézmény vezetője szerint mindez az isteni gondviselésnek köszönhető.

Tisztújítás - Borsod-Gömöri egyházmegyei eredmények

2020/11/24 - A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye Választási Bizottsága 2020. november 24-én megtartotta szavazatbontó ülését. A szavazatok megszámlálása után a következő eredményt hirdeti ki.

Tisztújítás - Egervölgyi egyházmegyei eredmények

2020/11/20 - Az Egervölgyi Református Egyházmegye Választási Bizottsága közlése a 2020. évi egyházmegyei tisztségviselők tisztújításának eredményeiről:  

Tisztújítás - Zempléni egyházmegyei eredmények

2020/11/20 - A Zempléni Református Egyházmegye Választási Bizottsága november 19-én megtartotta szavazatbontó ülését. A szavazatok megszámlálása után a következő eredményt hirdeti ki.

Tisztújítás – Egyházkerületi eredmények

2020/11/18 - A Tiszáninneni Református Egyházkerület Választási Bizottsága közlése a 2020. évi egyházkerületi tisztségviselők tisztújításának eredményeiről:

Koronavírus: ismét online térbe költözik egyházunk

2020/11/09 - A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé:

Tisztújítás - Abaúji egyházmegyei eredmények

2020/11/09 - Az Abaúji Református Egyházmegye Választási Bizottsága közlése a 2020. évi egyházmegyei tisztségviselők tisztújításának eredményeiről:

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése
rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább