Pályázatok

Magyar mint idegen nyelv szakos tanárt keres a Menekültmisszió

2008/01/07 - A Magyarországi Református Egyház az Európai Menekültügyi Alap pályázatának keretében félállású magyar mint idegen nyelv szakos tanárt keres mihamarabbi kezdéssel határozott időre 2008. december 31-ig. A munkavégzés helyszíne egy budapesti iskolában van.

A Szentírás Szövetség program-szervező munkatársat keres

2007/12/04 - Gyermek és ifjúsági programok szervezésével, keresztyén kiadványok készítésével foglalkozó felekezetközi alapítvány keres főállású munkatársat gyermek és középiskolás táborainak, valamint évközi programjainak szervezéséhez.

KÖH ösztöndíj őályakezdő diplomásoknak

2007/12/03 - A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal pályakezdőket keres központi közigazgatásban történő ösztöndíjas foglalkoztatására.  

Kedvezményes táborozási, nyaralási, erdei iskolai lehetőség

2007/11/08 - Cím: Kedvezményes táborozási, nyaralási, erdei iskolai lehetőség Kiíró: Együtt Kelevíz és Környéke Jövőjéért Egyesület Határidő: Folyamatos Érvényes: 2007.12.31 Tárgymutató: táborozás, erdei iskola, kedvezményes Pályázhat: Magyarországi székhellyel és működési engedéllyel rendelkező bejegyzett, működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, egyházi szervezetek, önkormányzatok, oktatási intézmények (általános, közép és felsőfokú intézmények). Magánszemélyek

Fénymásolók kiosztása

2007/11/08 - Cím: Fénymásolók kiosztása Kiíró: Biogreen Alapítvány Határidő: Folyamatos Érvényes: 2008.12.20 Tárgymutató: fénymásológép ingyen Pályázhat: nonprofit szervezetek, közhasznú társaságok, egyesületek, cégek, intézmények, önkormányzatok és egyéni vállalkozók

Internetterminálok telepítésének támogatása közoktatási intézményekben

2007/11/08 - Cím: Internetterminálok telepítésének támogatása közoktatási intézményekben Kiíró: EnterNet 2001 Kft. Határidő: 2007.10.15, 2007.11.15 Érvényes: 2007.11.15 Tárgymutató: internetterminálok telepítése Pályázhat: közoktatási intézmény fenntartója: - Helyi ökormányzat, helyi kisebbségi ökormányzat, illetve ezek társulása, - Egyesület, - Egyház, - Alapítvány, - Közhasznú társaság, - Átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejött nonprofit gazdasági társaság, illetve - Óvodai, alapfokú iskolai vagy középfokú iskolai feladatokat ellátó egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet

Középiskolai osztálykirándulások támogatása

2007/11/08 - Cím: Középiskolai osztálykirándulások támogatása Kiíró: Oktatási és Kulturális Minisztérium; Balassi Bálint Intézet Határidő: 2007.11.24 Érvényes: 2007.11.24 Tárgymutató: középiskolai osztálykirándulások támogatása Pályázhat: magyarországi középiskolák, és határon túli magyar tanítási nyelvű - magyar osztállyal vagy tagozattal rendelkező - középiskolák, valamint határon túli önálló diákotthonok és kollégiumok

Orgonista-kántor kerestetik...

2007/11/05 - A Miskolc Tapolcai Református Gyülekezet orgonista -kántort keres.

Versenyfelhívás

2007/10/19 - A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és Diákotthona biológiából és kémiából feladatmegoldó versenyt hirdet levelező formában négy fordulóban. Az első feladatlapokat mellékeltük, ez szabadon másolható. A feladatlapokat havonta küldjük a versenyre jelentkező diákoknak.

Rajzpályázat

2007/10/19 - A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Általános Iskolája és Diákotthona, SZÜRET A HEGYKÖZBEN címmel rajzpályázatot hirdet az általános iskolák felső tagozatos (5-8-ig) tanulói részére.

Hittanverseny reformáció alkalmából

2007/10/06 - A reformáció indulásának 490. évfordulója alkalmából a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának vallástanári munkaközössége HITTAN-VERSENYT hirdet a Tiszáninneni Református Egyházkerület gyülekezetei hittanos/konfirmandus csoportjai számára.

Szeretetszolgálati Iroda és a Református Pedagógiai Intézet pályázata

2007/09/26 - A pályázat címe: A Magyarországi Református Egyház diakóniája – közoktatási képzési modul Kiíró: A Szeretetszolgálati Iroda és a Református Pedagógiai Intézet Határidő: 2007. 11. 30.

A Magyar Református Szeretetszolgálat fotópályázatot hirdet

2007/08/18 - Téma: Gyermekszegénység fotós szemmel A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány kiállítással egybekötött, nyílt fotópályázatot hirdet amatőr fotósok részére. A fotópályázat a Nyilas Misi Program részét képezi, melyben határon túli szegény és tehetséges iskolásokat támogatunk. A kampány szlogenje: „Segíts, hogy magyarul tanulhassak!”

Pályázat Wass Albert életművének és életének feldolgozására

2007/08/16 - Wass Albert (1908.I.8. Válaszút /Erdély / – 1998.II.17. /Astor, USA/ ) kortárs magyar írófejedelem születésének 100. és halálának 10. évfordulója alkalmából a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek NAGYKÖNYVTÁRA pályázatot hirdet Wass Albert életművének és életének feldolgozására.

Orgonista kerestetik...

2007/08/06 - Kántort (Orgonistát) keres a Miskolc-Tapolcai Református Gyülekezet! Tel: Boda Attila ref. Lp. 46 /524-224, vagy: 06 70/ 623 77 61

Pályázat a MRE Vakmisszió munkahelyi segítő munkakör betöltésére

2007/07/23 - A MRE Vakmisszió munkahelyi segítő munkakör betöltésére szociális munkás és/vagy diakónus végzettségű, keresztyén szellemiségű munkatársa(ka)t keres.

Pályázat iskola igazgatói állsára

2007/06/26 - A Tiszakeszi Református Egyházközség Presbitériuma, mint a Tiszakeszi Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola fenntartója pályázatot hirdet az iskola igazgatói állá-sának betöltésére. Az állás betöltésének feltételei:

"AZ ÉV IGEHIRDETÉSE" díj

2007/06/12 - A Dunamelléki Református Egyházkerület 2007. május 2-án tartott közgyűlésén díjat alapított "Az év igehirdetése" néven. A biblikus és korszerű igehirdetés, amely megfelel mind a teológiai kritériumoknak, mind pedig a homiletikai kívánalmaknak, elsőrenden járul hozzá a Jézus Krisztusról való bizonyságtételhez, az élő hit ébresztéséhez és táplálásához, valamint az egyház építéséhez. A díj szerény megbecsülése azon igehirdetőknek, akik szüntelenül fáradoznak azon, hogy a jól megértett szentírási üzenetet tolmácsolják. Az egyházkerület a díjazott igehirdetés közzétételével példát kíván adni valamennyi igehirdető nemzedék számára.

Tanárt keresnek a bugyi református általános iskolába

2007/05/31 - A Bugyi Református Általános Iskola felvételt hirdet matematika-fizika (kémia) szakos tanári állás betöltésére augusztus 15-i kezdéssel. Elérhetőség: Gulyás Zoltán Telefonszám:06-70-459-6243,* Cím: 2347 Bugyi, Templom utca 19. Benyújtási határidő: június 30. Elérhetőségünk: Gulyás Zoltán igazgató Cím: Beleznay János Református Általános Iskola 2347 Bugyi, Templom utca 19. Telefon számok: 06-29-348-406, 06-70-459-6243 Fax: 06-29-547-572 (Forrás: www.reformatus.hu)

Felvétel óvónői és dajkai állásra

2007/05/16 - A Halacska Református Óvoda felvételt hirdet óvónői és dajkai állásra. A jelentkezéshez szükséges: - egy oldalas kézzel írott önéletrajz - lelkészi ajánlás Az elbírálásnál előnyt élvez a református hitét gyakorló egyháztag. A jelentkezés határideje: 2007.05.25. 16 óra...

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése
rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább