Pályázat iskolalelkészi állásra Miskolcon

2007. Mar 07., szerző: Adminisztrátor

A Miskolc-Tetemvári (Deszkatemplomi) Református Egyházközség Presbitériuma és a Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet az iskola 

VALLÁSOKTATÓ LELKÉSZI ÁLLÁSÁRA

www.deszkatemplom.hu

Feladatkör: az iskolai református hitoktatás ellátása és szakmai irányítása, a református egyház közoktatási törvénye és a közoktatási törvény szerint, továbbá, a nevelőtestület és a szülői közösség hitben való vezetése, lelkigondozása és az iskola református jellegének erősítése; másrészt, közreműködés a gyülekezeti lelkipásztori szolgálatokban, a gyülekezet lelkipásztorának irányításával.

A kinevezés kezdő időpontja: 2007. augusztus 16-ától lép érvénybe, és a törvény által meghatározott ideig szól.

Pályázati feltételek: református lelkipásztori végzettség. Előnyt élvez a református vallástanári végzettség, a gyülekezeti lelkipásztori és iskolai vallástanári gyakorlat, valamint egy világnyelv legalább középfokú ismerete. A pályázathoz csatolni kell a képesítéseket igazoló okmányok másolatait, valamint önéletrajzot.

Javadalmazás: a közalkalmazotti bértábla szerint, étkezési hozzájárulás, a gyülekezeti szolgálatok után kereset-kiegészítés megegyezés szerint. Szükség esetén a lakás megoldásához a gyülekezet segítséget nyújt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 30.

A pályázat benyújtásának helye:
Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség,
Dr. Kádár Péterné lelkipásztor,
3525 Miskolc, Palóczy L. u. 21.

A jelentkezők 2007. június 1-ig értesítést kapnak a döntésről.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább