A Református Gyerekhonlap Pályázata

2007. Mar 31., szerző: Adminisztrátor

A Református Gyerekhonlap (http://gyerekoldal.reformatus.hu) szerkesztősége pályázatot hirdet hittantanításhoz használható segédanyagok készítésére, az alábbi témakörökben:
1. színezők, szemléltetőeszközök
2. tréfás feladatok, keresztrejtvény*
3. egyéb segédeszközök

(Forrás: Reformátusok Levele)

A beérkezett pályázatok közül a hat legügyesebb egyenként 20 ezer forint díjat nyer. (Minden további résztvevő is ajándékot kap!)

Az értékelésnél előnyben részesítjük azon pályamunkákat, amelyek egyúttal a magyar önazonosság kialakításához is hozzájárulnak, valamint azokat, amelyek szórakoztatóak, vagy ötletesek.
*Kérjük, hogy a feladatok egy adott korcsoport ismereteit célozzák meg, a hittan tanmenethez illeszkedően.Beérkezési határidő: 2007. április 6.

Beküldési cím: reformatusoklevele@invitel.hu

(Ha olyan formájú, amit nem lehet számítógépes levélben eljuttatni, akkor az alábbi címre lehet küldeni:

MRE Zsinati Iroda Kommunikációs Szolgálat, 1146 Budapest, Abonyi u. 21.)


A pályázaton a Református Gyerekhonlap munkatársai nem vehetnek részt.

További információ a 06-30-333-1118-as telefonszámon Balogh Ádámtól kérhető.


Támogatónk a Református Pedagógiai Intézet

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább