Pályázati lehetőség műemlék orgonák restaurálására

2007. Apr 10., szerző: Adminisztrátor

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága pályázatot írt ki templomi műemléki védettségű orgonák karbantartására, restaurálására.

Akik a pályázati kiírásnak megfelelnek, és pályázni szeretnének, azok jelentkezzenek a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában 2007. április 16-ig.

Altéma kódszáma: 1432   Pályázhatnak az orgona tulajdonosai, illetve azok törvényes képviselői.   A pályázathoz csatolni kell:                                                                                       ·        a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001.(X.18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt, ·        a kivitelező részletes költségvetését, ·        az orgona tulajdonosának saját szabályzatában (esetleg) előírt főhatósági hozzájárulás másolatát.    A munkálatokat a restaurálásban már jártas – megfelelő referenciaanyaggal rendelkező – orgonaépítővel kell elvégeztetni. A referenciaanyagot kérjük mellékelni!   A pályázatok elbírálásának szempontjai: Az elbírálás során előnyt élveznek, akik ·        a restaurálási költségek jelentős részét saját, illetve más – egyházközségi, önkormányzati, alapítványi stb. – forrásból biztosítják, és az utóbbiak esetében a támogatásról szóló levél/dokumentum másolatát mellékelik, ·        a hangszer egészének (belső szerkezet és szekrény) restaurálását tűzik ki célul, ·        benyújtója a restaurálást követően biztosítja az orgona méltó, többfunkciós használatát (az egyházközség által alkalmazott képzett kántor, illetve egyházzenész működése, illetve hangversenyek rendezése, erre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat), ·        élvezik a települési vagy megyei önkormányzat támogatását is, ·        a munkálatokat 2008. június 30-ig befejezik. Támogatás igényelhető a felújítással kapcsolatos valamennyi anyagköltségre, szakmunkára és szállítási költségre.   A pályázat elbírálására és a teljesítés elfogadására a kollégium – bevonva a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársát is – szakértők segítségét veheti igénybe.   A támogatási összeg utalása a munkák befejeztével, annak szakmai elfogadása után történik.   Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

A pályázatok 2007. május 7-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H - 1388 Budapest, Pf. 82)
. A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.
. Pályázati adatlap és tájékoztató letöltése
.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább