Pályázati kiírás református kötődésű szervezetek számára

2007. Feb 28., szerző: Adminisztrátor

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa 2006. december 6-iki ülésén úgy határozott, hogy 2007-ben a különböző református hátterű szervezetek, egyesületek működéséhez egy pályázati alapot hoz létre, amelyhez ezek a szervezetek pályázhatnak működési támogatás elnyeréséért. (Forrás: www.reformatus.hu)

Pályázók köre: az országos hatókörben működő református indítású vagy kötődésű civil szervezetek (egyesület, szövetség, alapítvány).

A pályázat célja: a református kötődésű civil szervezetek mindennapi működésének segítése és támogatása.

A pályázati keret összesen: 5 millió Ft.

A pályázható összeg mértéke pályázatonként: max. 450.000,- Ft.

Csatolni kell:
- a pályázati kiíráshoz kapcsolódó kitöltött adatlapot;
- a pályázó éves szakmai programjának leírását (terjedelme: 2 db A/4-es oldal /Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel/);
- a pályázó eddigi tevékenységének rövid bemutatását (terjedelme: 2 db A/4-es oldal /Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel/);
- a pályázó bírósági bejegyzésének másolatát;
- a pályázó 2007. évi költségvetését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 30. 15 óra

A pályázat benyújtásának módja: személyesen a Református Zsinati Iroda Tanácsosi Titkárságán (1146 Budapest, Abonyi u. 21. földszint 1.), vagy postai úton továbbított ajánlott küldeményként a Református Zsinati Iroda Tanácsosi Titkárság 1440 Budapest 70. Pf. 5. címre. A pályázati anyag beküldhető elektronikusan is e-mailben a zsinat.tanacsos@zsinatiiroda.hu címre, de a kitöltött adatlap eredeti, aláírt példányát személyesen, vagy postán el kell juttatni a Tanácsosi Titkárságra. A pályázat csak a pályázati határidőig benyújtott eredeti adatlappal érvényes.

A pályázatokról a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa, mint bíráló bizottság dönt 2007. április 21-ig.
[Letöltés] Megosztom: iwiw

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Híreink RSS

Programajánló RSS

Kitekintő RSS

Pályázatok RSS

Küldjön egy fotót! Alapkőletétel Encsen

Alapkőletétel Encsen, Abaúji Református Egyházmegye

Új fotó beküldése | Archívum

rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább