XX. Ifjúsági konferencia Sárospatakon

2008. Júl 17., szerző: Adminisztrátor

A Tiszáninneni Református Egyházkerület Isten kegyelméből idén 20. alkalommal rendezte meg Református Gyermek -és Ifjúsági Konferenciáját, melyre összesen 420 gyermek látogatott el.

A hagyományokhoz híven az első turnus 2008. június 30-tól július 5-ig várta a 7-13 éveseket, a második július 7-től 12-ig a 14-18 éves korosztályt.
A konferencia témája a Biblia évéhez kapcsolódva a Szentírás volt. Isten írott Igéjéről, a ma kezünkben lévő forma kialakulásáról, az Ó és Újszövetség összetartozásáról, a teljes isteni kijelentésről, Isten üzenetének mindennapjainkba, egész életünkbe való beépítésének fontosságáról hallhattak a résztvevők a biblia –és egyháztörténet órákon.
A reggeli és esti áhítatok között csoportfoglalkozások majd rengeteg színes program várta a gyermekeket, például kézműves foglalkozások, játékok, városnézés, fürdés a helyi strandon, táncház magyar néptánccal, lovagi bemutató, ugrálóvár, íjászkodás. A hét végén az akadályversenyért, szobatisztasági versenyért, aszfaltrajz-versenyért és más megmérettetésekért kaphattak kisebb-nagyobb ajándékokat a gyermekek, de mindenki hazavihetett egy csoportképet és egy kézzel festett tányért a pataki kerámiamanufaktúrából.
Gyermekek és felnőttek évről-évre méltán várják a következő júliust, hogy újra ott legyenek az ifjúsági táborban, jó hangulatban, egymással és az Úrral közösségben.
Reméljük, hogy 2009-ben is találkozunk Patakon!

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Képek

rss

Napi lelki táplálék

Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Fil 1,6

Fil 1,1–17

„...kegyelem nektek és békesség...” (2). A tegnapi újszövetségi igeszakasz az apostoli áldással fejeződik be (2Kor 13,13), a mai napi igénk elején pedig az apostoli köszöntést olvashatjuk.

tovább

(24) „…hallgattak az Úr szavára…” (1Királyok 12,20–33)

KI AZ ELSŐ? – 1. Roboámot elfogja az emberi indulat, de aztán hallgat az Úr szavára, amit a próféta által kap, és nem indul saját népe, saját testvérei ellen, nem bonyolódik „polgárháborúba”. 

tovább

1 SÁMUEL 16,14–23 - Zenés ajtónyitás

 Igazán csodálatra méltó, ahogyan Isten ezt a pásztorfiút, a betlehemi Dávidot a királyi udvarba küldi. Láthatjuk, ahogy Isten kézben tartja a szálakat. Saul lelki gondjai, depresszív megnyilvánulásai foglalkoztatják a munkatársait. 

tovább

2018. április 26.

Minden Istenre mutat

„Reggel azonban nyugtalankodni kezdett, ezért összehívatta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és a fáraó elbeszélte nekik az álmát. De senki sem tudta megfejteni a fáraónak. Ekkor a főpohárnok így szólt a fáraóhoz: Be kell ma vallanom, hogy vétkes vagyok. Amikor a fáraó megharagudott szolgáira, és őrizetbe vétetett engem és a fősütőmestert a testőrparancsnok házában, álmodtunk valamit ugyanazon az éjszakán, én is meg ő is. Mindegyik álomnak, amit álmodtunk, megvolt a maga jelentése. Volt ott velünk egy héber ifjú, a testőrparancsnok szolgája. Elbeszéltük neki álmainkat, és ő megfejtette. Mindegyikünk álmát jól fejtette meg, mert úgy lett, ahogyan megfejtette nekünk: engem visszahelyeztek hivatalomba, amazt pedig fölakasztották.” (1Móz 41,8-13)

 

tovább

Füle Lajos: Anya nevessél!

„Anya, nevessél!”
– mondja gyermekünk.
Úgy tudja kérni, mint a kenyeret,
mosolyra szomjas vággyal, ahogy a
virág a fényt, tüdő a levegőt,
ahogy emberszív a szeretetet.

tovább