Pályázati felhívás protestáns témájú írásművekre

2006. Jun 14., szerző: Adminisztrátor

A Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ) pályázatot hirdet fiatalok számára. Műfaji és terjedelmi megkötöttség nélkül olyan még nem publikált írásműveket várunk, amelyek például:

- bemutatják a magyar protestantizmus elmúlt évszázadainak valamely történelmi eseményét, nevezetes alakjának munkásságát,
- protestáns témájú prózai irodalmi alkotások,
- protestáns vonatkozású helytörténeti írások.

Pályázhatnak:
30 év alatti magyarországi és határon túli fiatalok.

A pályázat módja:
- egy pályázó csak egy művel pályázhat;
- csak számítógépes szövegszerkesztővel készült pályamunkákkal lehet jelentkezni;
- a pályázat jeligés, a győztes munka szerzőjét a bírálóbizottság csak a döntés után ismeri meg, ezért a beküldendő pályamunkán a szerző neve helyett jeligét kell feltüntetni;
- a pályamunkát postai úton, három példányban, nagyalakú borítékban kell elküldeni a PRÚSZ címére (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 3.- Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa székháza). A nagyalakú borítékban egy kisebb alakú, lezárt borítékot kell elhelyezni, amely a pályázó személyes adatait tartalmazza: nevét, életkorát, felekezeti hovatartozását, pontos lakcímét, telefonszámát. A kisebb borítékon semmilyen személyes adatot nem lehet feltüntetni, kizárólag a pályázat jeligéjét.

Pályadíj:
- a PRÚSZ elnökségéből álló bírálóbizottság egy pályamunkát díjaz 150.000 forinttal.

A pályázatok postai feladásának határideje: 2006. szeptember 30.

Ünnepélyes díjátadás: 2006. október 31-én, a reformáció napján.

A bírálóbizottság a döntésről október 20-ig értesíti a nyertest, és ezzel egy időben honlapján közzéteszi a győztes pályázat címét és alkotóját. Nem vállalja ugyanakkor a többi pályázati anyag visszaküldését.

További információk: prusz kukac prusz pont hu

A PRÚSZ elnöksége nevében:
Novotny Zoltán
a PRÚSZ elnöke

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább