Pályázati felhívás protestáns témájú írásművekre

2006. Jun 14., szerző: Adminisztrátor

A Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ) pályázatot hirdet fiatalok számára. Műfaji és terjedelmi megkötöttség nélkül olyan még nem publikált írásműveket várunk, amelyek például:

- bemutatják a magyar protestantizmus elmúlt évszázadainak valamely történelmi eseményét, nevezetes alakjának munkásságát,
- protestáns témájú prózai irodalmi alkotások,
- protestáns vonatkozású helytörténeti írások.

Pályázhatnak:
30 év alatti magyarországi és határon túli fiatalok.

A pályázat módja:
- egy pályázó csak egy művel pályázhat;
- csak számítógépes szövegszerkesztővel készült pályamunkákkal lehet jelentkezni;
- a pályázat jeligés, a győztes munka szerzőjét a bírálóbizottság csak a döntés után ismeri meg, ezért a beküldendő pályamunkán a szerző neve helyett jeligét kell feltüntetni;
- a pályamunkát postai úton, három példányban, nagyalakú borítékban kell elküldeni a PRÚSZ címére (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 3.- Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa székháza). A nagyalakú borítékban egy kisebb alakú, lezárt borítékot kell elhelyezni, amely a pályázó személyes adatait tartalmazza: nevét, életkorát, felekezeti hovatartozását, pontos lakcímét, telefonszámát. A kisebb borítékon semmilyen személyes adatot nem lehet feltüntetni, kizárólag a pályázat jeligéjét.

Pályadíj:
- a PRÚSZ elnökségéből álló bírálóbizottság egy pályamunkát díjaz 150.000 forinttal.

A pályázatok postai feladásának határideje: 2006. szeptember 30.

Ünnepélyes díjátadás: 2006. október 31-én, a reformáció napján.

A bírálóbizottság a döntésről október 20-ig értesíti a nyertest, és ezzel egy időben honlapján közzéteszi a győztes pályázat címét és alkotóját. Nem vállalja ugyanakkor a többi pályázati anyag visszaküldését.

További információk: prusz kukac prusz pont hu

A PRÚSZ elnöksége nevében:
Novotny Zoltán
a PRÚSZ elnöke

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább