Pályázatok az 1956-os forradalom évfordulójára

2006. May 18., szerző: Adminisztrátor

A Református Kulturális és Közéleti Központ az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából pályázatot ír ki református középiskolások számára a következő témakörben:

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve az azt követő megtorlás lakóhelyemen, gyülekezetemben, egyházmegyémben

A pályázóktól azt kérik, hogy beszélgessenek az idősebb generáció még élő tagjaival, keressenek korabeli dokumentumokat, újságcikkeket és ezek segítségével térképezzék fel:
- miként vett részt a református egyház, illetve miként vettek részt jeles református személyiségek a forradalom és szabadságharc helyi eseményeiben,
- mi történt a helyi református közösségekben 1956-ban
- milyen megtorlás érte a református személyiségeket (lelkészeket, presbitereket) a forradalom és szabadságharc leverését követően.

Az értékelés folyamán előnyben részesülnek az egykori szemtanúk, résztvevők személyes megszólaltatásán, céljaik, élményeik, gondolataik megörökítésén, illetve korabeli, eredeti elsősorban egyházi dokumentumok felkutatásán alapuló pályamunkák.

A pályázat műfaja lehet tanulmány, interjú, vagy dokumentumközlés.

A pályamunkák beküldésének határideje: 2006. szeptember 25. (Református Kulturális és Közéleti Központ, 1054 Budapest, Alkotmány u.15.)

Pályadíjak:
I. díj 100.000 Ft
II. díj 70.000 Ft
III. díj 50.000 Ft

Budapest, 2006. május 9.


Pályázati felhívás

A Református Kulturális és Közéleti Központ az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából pályázatot ír ki református gyülekezeti tagok számára a következő témakörben:

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve az azt követő megtorlás lakóhelyemen, gyülekezetemben, egyházmegyémben

A pályázat célja az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve az azt követő megtorlás helyi, elsősorban egyházi eseményeinek felkutatása az alábbi szempontok szerint:
- miként vett részt a református egyház, illetve miként vettek részt jeles református személyiségek a forradalom és szabadságharc helyi eseményeiben,
- mi történt a helyi református közösségekben 1956-ban,
- milyen megtorlás érte a református személyiségeket (lelkészeket, presbitereket) a forradalom és szabadságharc leverését követően.
Az értékelés folyamán előnyben részesülnek az egykori szemtanúk, résztvevők személyes megszólaltatásán, illetve korabeli, eredeti elsősorban egyházi dokumentumok felkutatásán alapuló pályamunkák.

A pályázat műfaja lehet tanulmány, visszaemlékezés, vagy dokumentumközlés


A pályamunkák beküldésének határideje: 2006. szeptember 25. (Református Kulturális és Közéleti Központ, 1054 Budapest, Alkotmány u.15.)


Pályadíjak:
I. díj 100.000 Ft
II. díj 70.000 Ft
III. díj 50.000 Ft

Budapest, 2006. május 9.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább