Pályázatok az 1956-os forradalom évfordulójára

2006. May 18., szerző: Adminisztrátor

A Református Kulturális és Közéleti Központ az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából pályázatot ír ki református középiskolások számára a következő témakörben:

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve az azt követő megtorlás lakóhelyemen, gyülekezetemben, egyházmegyémben

A pályázóktól azt kérik, hogy beszélgessenek az idősebb generáció még élő tagjaival, keressenek korabeli dokumentumokat, újságcikkeket és ezek segítségével térképezzék fel:
- miként vett részt a református egyház, illetve miként vettek részt jeles református személyiségek a forradalom és szabadságharc helyi eseményeiben,
- mi történt a helyi református közösségekben 1956-ban
- milyen megtorlás érte a református személyiségeket (lelkészeket, presbitereket) a forradalom és szabadságharc leverését követően.

Az értékelés folyamán előnyben részesülnek az egykori szemtanúk, résztvevők személyes megszólaltatásán, céljaik, élményeik, gondolataik megörökítésén, illetve korabeli, eredeti elsősorban egyházi dokumentumok felkutatásán alapuló pályamunkák.

A pályázat műfaja lehet tanulmány, interjú, vagy dokumentumközlés.

A pályamunkák beküldésének határideje: 2006. szeptember 25. (Református Kulturális és Közéleti Központ, 1054 Budapest, Alkotmány u.15.)

Pályadíjak:
I. díj 100.000 Ft
II. díj 70.000 Ft
III. díj 50.000 Ft

Budapest, 2006. május 9.


Pályázati felhívás

A Református Kulturális és Közéleti Központ az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából pályázatot ír ki református gyülekezeti tagok számára a következő témakörben:

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve az azt követő megtorlás lakóhelyemen, gyülekezetemben, egyházmegyémben

A pályázat célja az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve az azt követő megtorlás helyi, elsősorban egyházi eseményeinek felkutatása az alábbi szempontok szerint:
- miként vett részt a református egyház, illetve miként vettek részt jeles református személyiségek a forradalom és szabadságharc helyi eseményeiben,
- mi történt a helyi református közösségekben 1956-ban,
- milyen megtorlás érte a református személyiségeket (lelkészeket, presbitereket) a forradalom és szabadságharc leverését követően.
Az értékelés folyamán előnyben részesülnek az egykori szemtanúk, résztvevők személyes megszólaltatásán, illetve korabeli, eredeti elsősorban egyházi dokumentumok felkutatásán alapuló pályamunkák.

A pályázat műfaja lehet tanulmány, visszaemlékezés, vagy dokumentumközlés


A pályamunkák beküldésének határideje: 2006. szeptember 25. (Református Kulturális és Közéleti Központ, 1054 Budapest, Alkotmány u.15.)


Pályadíjak:
I. díj 100.000 Ft
II. díj 70.000 Ft
III. díj 50.000 Ft

Budapest, 2006. május 9.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább