Pályázati felhívás fogyatékosságügyben élő gyakorlatokra

2006. Sep 05., szerző: Adminisztrátor

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának Szeretetszolgálati Irodája, a Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium és a Mátyásföldi Református Egyházközség Ifjúsági Köre ezúton pályázatot hirdet a református gyülekezetek, diakóniai csoportok, oktatási intézmények, református egyházhoz kapcsolódó szervezetek részére fogyatékosságügyben élő legjobb gyakorlatok témában. Pályázni az adott programot a mellékelt szempontrendszer alapján bemutató pályamunkával lehet. (Forrás: www.reformatus.hu)

A legjobb pályamunkák pénzjutalomban részesülnek. Mindkét kategóriában 3-3 díj kerül kiosztásra:
I. díj: 150 000 Ft II. díj: 100 000 Ft III. díj: 50 000 Ft
A legjobb pályamunkákat tájékoztató kiadványban és egyházi, gyülekezeti médiumokban népszerűsítjük, ezzel is elősegítve a fogyatékos emberekkel kapcsolatos jó gyakorlatok, példaértékű programok széles körben való terjedését.

A pályázaton részt vehetnek:
gyülekezetek;
civil szervezetek, egyesületek, alapítványok;
oktatási intézmények és szervezeteik;
bármilyen egyházi kötődéssel rendelkező közösség, csoport.

A pályázat célja: olyan példák, gyakorlatok, kezdeményezések, programok leírása és bemutatása, amelyek példaértékűek a fogyatékos emberek (ideértve a bármely fogyatékossági típusba tartozó embereket: mozgássérült, értelmi fogyatékos, hallássérült, látássérült, halmozottan fogyatékos és autista személyeket és csoportjaikat) diakóniájában, segítésében. Olyan példaértékű kezdeményezések és programok ismertté tétele, amelyek elterjedése a Református Egyház gyakorlatában hozzájárulhat Jézus Krisztus evangéliumának megismertetéséhez, a fogyatékos emberek egyházi és széles társadalmi integrációjához. Cél továbbá a mintaszerű, jól bevált gyakorlatok nyilvánosság elé tárásával szembeni igény erősítése, egyházhoz kapcsolodó szervezetek ösztönzése a folyamatos szolgáltatásfejlesztésre és a fejlesztések eredményeit bemutató tanulmányok készítésére.

Pályázati kategóriák:
Gyülekezetekhez, az egyházi alkalmakhoz, lelki közösségekhez, az egyház hitéleti munkájához kapcsolódó programok, amelyek segítik, hogy az evangélium üzenete fogyatékos emberekhez is eljusson, egyúttal újszerűek; gyakorlatukban a fogyatékos emberek gyülekezeti életbe való beemelését, egyenrangú, kezdeményező részvételét lehetővé tevő kezdeményezéséket mutatnak be.
A fogyatékos emberek társadalmi integrációját a tágabb társadalmat érintő programokon keresztül, elsősorban nem hitéleti céllal, de egyházi kezdeményezéssel megvalósító programok. A társadalmi integráció színterei ez esetben lehetnek pl.:
helyi, települési körben megvalósuló, elsősorban helyi érdeklődésre számot tartó kezdeményezések, helyi programok;
oktatásban (óvodai, általános vagy középiskolai, egyetemi szinten) megvalósuló, integrációt, szemléletformálást megvalósító programok;
ifjúsági munkában, ifjúsági csoportok kezdeményezésére, a fiatalok aktív, irányító részvételével megvalósuló programok;
kulturális, sport vagy egyéb szabadidős jellegű programok;
kiadványok

Előnyt élveznek azok a pályázatok:
olyan programokat mutatnak be, amelyek Jézus Krisztus evangéliumának megismerését célozzák meg,
amelyek ép és fogyatékos emberek aktív és közös részvételével végrehajtott programokat mutatnak be;
amelyekben a bemutatott program valamilyen szempontból újszerűnek, a hagyományos kezdeményezésekhez képest valamilyen szempontból rendhagyónak számít;
amelyek minél nagyobb társadalmi és/vagy egyházi figyelemre számíthatnak, illetve jellegénél fogva alkalmasak a társadalmi szemlélet formálására;
amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a református egyház több közössége számára mintául szolgáljanak, és mint "jó gyakorlat", terjesztése lehetséges;
amely hivatkozik a legmodernebb rehabilitációs elvekre, azokat következetesen érvényesíti;
amelyek önkéntesek részvételével valósulnak meg.

Pályázni a mellékelt útmutató szerint elkészített pályamunkákkal lehet.

A pályázatot elektronikus formában a czibere.karoly@zsinatiiroda.hu címre,
és emelett nyomtatott formában 4 példányban az alábbi címre kell eljuttatni:

Magyarországi Református Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

A pályázat beadási határideje: 2006. október 16.

A díjazott munkák bemutatására, bemutatkozására 2006. november 11-én megrendezendő konferencián kerül sor.

Érdelkődni a fenti emailcímen vagy az alábbi számokon lehet:
Mobil: 20/3407072 Telefon: (1) 460-0747

 

Czibere Károly Pordán Ákos Petri Gábor
Szeretetszolgálati Iroda Mátyásföldi Református Egyházközség Ifjúsági Köre Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium
Pályázati Útmutató


Kérjük, minimum 5, maximum 10 oldalban válaszoljon a következő kérdésekre.

Mi a program célja? (Tágabb és konkrét célok.)
Mi a program célcsoportja? (leírása, kora, száma, összetétele stb.)
Program rövid leírása (max. 5 sor)
A program előzményei (Kinek a kezdeményezésére jött létre? Ki támogatta?)
A program részletes leírása, ismertetése (max. 1,5 oldalban)
A program időterve (évente ismétlődő program esetén egy kiválasztott év programjának ütemezése; folyamatos program esetén a program eddigi megvalósulásának időbeli leírása)
A helyi egyházközséggel, gyülekezeti közösségekkel, egyházi intézményekkel való formális és informális kapcsolatok bemutatása (Mennyire integrált a program a gyülekezet életébe? Mennyire átlátható és megismerhető a tevékenység a gyülekezeti tagok számára? A programhoz hogyan járulnak hozzá a helyben található egyházi intézmények, hivatalok?)
Világi intézményekkel, közösségekkel, szervezetekkel, egyénekkel való kapcsolat, nem egyházi személyek, csoportok bevonásának bemutatása
Milyen forrásokkal gazdálkodik a program? Mutassa be a fontosabb szponzorokat, támogatókat, önkéntesek számát, adományok jellegét stb. megjelölve a közreműködő nevét és a hozzájárulás tartalmát.
A program költségvetése (folyamatos program esetén egy adott időszakot, pl. tanévet, vagy egy adott rendezvényt alapul véve). A költségvetésben jelölje meg a bevételek forrását: egyházi és világi források számszerűsítve.
Mik a program főbb eredményei? (Konkrét, kézzelfogható eredményei és általános, távlati eredményei)
Programhoz kapcsolódó prezentációk, mellékletek (Mellékletként beadható a program dokumentációja, pl. fényképek, CD, CD-ROM, DVD, kiadvány stb.)
Hogyan lenne továbbfejleszthető a program?

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább