Pályázati felhívás fogyatékosságügyben élő gyakorlatokra

2006. Sep 05., szerző: Adminisztrátor

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának Szeretetszolgálati Irodája, a Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium és a Mátyásföldi Református Egyházközség Ifjúsági Köre ezúton pályázatot hirdet a református gyülekezetek, diakóniai csoportok, oktatási intézmények, református egyházhoz kapcsolódó szervezetek részére fogyatékosságügyben élő legjobb gyakorlatok témában. Pályázni az adott programot a mellékelt szempontrendszer alapján bemutató pályamunkával lehet. (Forrás: www.reformatus.hu)

A legjobb pályamunkák pénzjutalomban részesülnek. Mindkét kategóriában 3-3 díj kerül kiosztásra:
I. díj: 150 000 Ft II. díj: 100 000 Ft III. díj: 50 000 Ft
A legjobb pályamunkákat tájékoztató kiadványban és egyházi, gyülekezeti médiumokban népszerűsítjük, ezzel is elősegítve a fogyatékos emberekkel kapcsolatos jó gyakorlatok, példaértékű programok széles körben való terjedését.

A pályázaton részt vehetnek:
gyülekezetek;
civil szervezetek, egyesületek, alapítványok;
oktatási intézmények és szervezeteik;
bármilyen egyházi kötődéssel rendelkező közösség, csoport.

A pályázat célja: olyan példák, gyakorlatok, kezdeményezések, programok leírása és bemutatása, amelyek példaértékűek a fogyatékos emberek (ideértve a bármely fogyatékossági típusba tartozó embereket: mozgássérült, értelmi fogyatékos, hallássérült, látássérült, halmozottan fogyatékos és autista személyeket és csoportjaikat) diakóniájában, segítésében. Olyan példaértékű kezdeményezések és programok ismertté tétele, amelyek elterjedése a Református Egyház gyakorlatában hozzájárulhat Jézus Krisztus evangéliumának megismertetéséhez, a fogyatékos emberek egyházi és széles társadalmi integrációjához. Cél továbbá a mintaszerű, jól bevált gyakorlatok nyilvánosság elé tárásával szembeni igény erősítése, egyházhoz kapcsolodó szervezetek ösztönzése a folyamatos szolgáltatásfejlesztésre és a fejlesztések eredményeit bemutató tanulmányok készítésére.

Pályázati kategóriák:
Gyülekezetekhez, az egyházi alkalmakhoz, lelki közösségekhez, az egyház hitéleti munkájához kapcsolódó programok, amelyek segítik, hogy az evangélium üzenete fogyatékos emberekhez is eljusson, egyúttal újszerűek; gyakorlatukban a fogyatékos emberek gyülekezeti életbe való beemelését, egyenrangú, kezdeményező részvételét lehetővé tevő kezdeményezéséket mutatnak be.
A fogyatékos emberek társadalmi integrációját a tágabb társadalmat érintő programokon keresztül, elsősorban nem hitéleti céllal, de egyházi kezdeményezéssel megvalósító programok. A társadalmi integráció színterei ez esetben lehetnek pl.:
helyi, települési körben megvalósuló, elsősorban helyi érdeklődésre számot tartó kezdeményezések, helyi programok;
oktatásban (óvodai, általános vagy középiskolai, egyetemi szinten) megvalósuló, integrációt, szemléletformálást megvalósító programok;
ifjúsági munkában, ifjúsági csoportok kezdeményezésére, a fiatalok aktív, irányító részvételével megvalósuló programok;
kulturális, sport vagy egyéb szabadidős jellegű programok;
kiadványok

Előnyt élveznek azok a pályázatok:
olyan programokat mutatnak be, amelyek Jézus Krisztus evangéliumának megismerését célozzák meg,
amelyek ép és fogyatékos emberek aktív és közös részvételével végrehajtott programokat mutatnak be;
amelyekben a bemutatott program valamilyen szempontból újszerűnek, a hagyományos kezdeményezésekhez képest valamilyen szempontból rendhagyónak számít;
amelyek minél nagyobb társadalmi és/vagy egyházi figyelemre számíthatnak, illetve jellegénél fogva alkalmasak a társadalmi szemlélet formálására;
amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a református egyház több közössége számára mintául szolgáljanak, és mint "jó gyakorlat", terjesztése lehetséges;
amely hivatkozik a legmodernebb rehabilitációs elvekre, azokat következetesen érvényesíti;
amelyek önkéntesek részvételével valósulnak meg.

Pályázni a mellékelt útmutató szerint elkészített pályamunkákkal lehet.

A pályázatot elektronikus formában a czibere.karoly@zsinatiiroda.hu címre,
és emelett nyomtatott formában 4 példányban az alábbi címre kell eljuttatni:

Magyarországi Református Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

A pályázat beadási határideje: 2006. október 16.

A díjazott munkák bemutatására, bemutatkozására 2006. november 11-én megrendezendő konferencián kerül sor.

Érdelkődni a fenti emailcímen vagy az alábbi számokon lehet:
Mobil: 20/3407072 Telefon: (1) 460-0747

 

Czibere Károly Pordán Ákos Petri Gábor
Szeretetszolgálati Iroda Mátyásföldi Református Egyházközség Ifjúsági Köre Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium
Pályázati Útmutató


Kérjük, minimum 5, maximum 10 oldalban válaszoljon a következő kérdésekre.

Mi a program célja? (Tágabb és konkrét célok.)
Mi a program célcsoportja? (leírása, kora, száma, összetétele stb.)
Program rövid leírása (max. 5 sor)
A program előzményei (Kinek a kezdeményezésére jött létre? Ki támogatta?)
A program részletes leírása, ismertetése (max. 1,5 oldalban)
A program időterve (évente ismétlődő program esetén egy kiválasztott év programjának ütemezése; folyamatos program esetén a program eddigi megvalósulásának időbeli leírása)
A helyi egyházközséggel, gyülekezeti közösségekkel, egyházi intézményekkel való formális és informális kapcsolatok bemutatása (Mennyire integrált a program a gyülekezet életébe? Mennyire átlátható és megismerhető a tevékenység a gyülekezeti tagok számára? A programhoz hogyan járulnak hozzá a helyben található egyházi intézmények, hivatalok?)
Világi intézményekkel, közösségekkel, szervezetekkel, egyénekkel való kapcsolat, nem egyházi személyek, csoportok bevonásának bemutatása
Milyen forrásokkal gazdálkodik a program? Mutassa be a fontosabb szponzorokat, támogatókat, önkéntesek számát, adományok jellegét stb. megjelölve a közreműködő nevét és a hozzájárulás tartalmát.
A program költségvetése (folyamatos program esetén egy adott időszakot, pl. tanévet, vagy egy adott rendezvényt alapul véve). A költségvetésben jelölje meg a bevételek forrását: egyházi és világi források számszerűsítve.
Mik a program főbb eredményei? (Konkrét, kézzelfogható eredményei és általános, távlati eredményei)
Programhoz kapcsolódó prezentációk, mellékletek (Mellékletként beadható a program dokumentációja, pl. fényképek, CD, CD-ROM, DVD, kiadvány stb.)
Hogyan lenne továbbfejleszthető a program?

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

De amikor Izráel megerősödött, robotmunkára fogta a kánaániakat, de kiűzni nem tudta őket. Bír 1,28

Bír 1,16–2,5

Izráelnek el kell fogadnia, hogy az ígéret földje nem lett mindenestől az övé – Isten korábbi ígéretei ellenére sem. 

tovább

(15) „…felforgatta…” (Márk 11,15–19)

Egyszer, egy teológus barátom, magánbeszélgetésben elmondta nekem, hogy a templomtisztítás jelenete csak azzal a bizonyossággal fogadható el, amely hiszi: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó.

tovább

LUKÁCS 7,11-17 - Példaértékű hit: Van vagy nincs feltétele a csodának?

A kapernaumi százados történetében az lehet a benyomásunk, hogy a mély hit előfeltétele annak, hogy csoda történjen. Mai olvasmányunkban az ellenkezőjét látjuk. Itt nem kel senki útra, hogy Jézust segítségül hívja. 

tovább

2017. június 26. hétfő

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért…(1Tim 2:1)

tovább

Szabó Katalin: Hogyan?

....Bocsásd meg, hogy a szívem ilyen zavaros..
Mit tegyek? Kérlek, mondd!
Csak Te tudod a választ, 
az érzést, mi eláraszt..
Ami bennem van.. 
Te ismersz a legjobban..
Talán önző vagyok... 
Talán nem kellene várnom...
Talán ezt akarod...
megtanítani velem...
az igazi szeretetet...
Istenem, miért nem értelek?
Pedig a lelkembe helyezted..
S itt vagy Te is.. érzem...
Istenem, miért ilyen nehéz ez?

Sok a kérdés, lelkem elmélyül
a gondolatokban..
Keresem a válaszokat,
melyek talán bennem vannak,
de csak nézek befelé magamba...
Üresnek érzem agyamat...
Nem látom az utat, 
melyre lépnem kellene;
Uram, kérlek, mutasd meg nekem!

Hogyan kell szeretni..?
igazán.. szívből.. 
mint ahogyan egy csoda jön...
Hogyan tüntessem el az ént?
szeretnék örömöt látni mások szemén...
Lelkén.. enyhíteni fájdalmat..
mert sok van a világban...

tovább