Pályázati felhívás fogyatékosságügyben élő gyakorlatokra

2006. Sep 05., szerző: Adminisztrátor

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának Szeretetszolgálati Irodája, a Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium és a Mátyásföldi Református Egyházközség Ifjúsági Köre ezúton pályázatot hirdet a református gyülekezetek, diakóniai csoportok, oktatási intézmények, református egyházhoz kapcsolódó szervezetek részére fogyatékosságügyben élő legjobb gyakorlatok témában. Pályázni az adott programot a mellékelt szempontrendszer alapján bemutató pályamunkával lehet. (Forrás: www.reformatus.hu)

A legjobb pályamunkák pénzjutalomban részesülnek. Mindkét kategóriában 3-3 díj kerül kiosztásra:
I. díj: 150 000 Ft II. díj: 100 000 Ft III. díj: 50 000 Ft
A legjobb pályamunkákat tájékoztató kiadványban és egyházi, gyülekezeti médiumokban népszerűsítjük, ezzel is elősegítve a fogyatékos emberekkel kapcsolatos jó gyakorlatok, példaértékű programok széles körben való terjedését.

A pályázaton részt vehetnek:
gyülekezetek;
civil szervezetek, egyesületek, alapítványok;
oktatási intézmények és szervezeteik;
bármilyen egyházi kötődéssel rendelkező közösség, csoport.

A pályázat célja: olyan példák, gyakorlatok, kezdeményezések, programok leírása és bemutatása, amelyek példaértékűek a fogyatékos emberek (ideértve a bármely fogyatékossági típusba tartozó embereket: mozgássérült, értelmi fogyatékos, hallássérült, látássérült, halmozottan fogyatékos és autista személyeket és csoportjaikat) diakóniájában, segítésében. Olyan példaértékű kezdeményezések és programok ismertté tétele, amelyek elterjedése a Református Egyház gyakorlatában hozzájárulhat Jézus Krisztus evangéliumának megismertetéséhez, a fogyatékos emberek egyházi és széles társadalmi integrációjához. Cél továbbá a mintaszerű, jól bevált gyakorlatok nyilvánosság elé tárásával szembeni igény erősítése, egyházhoz kapcsolodó szervezetek ösztönzése a folyamatos szolgáltatásfejlesztésre és a fejlesztések eredményeit bemutató tanulmányok készítésére.

Pályázati kategóriák:
Gyülekezetekhez, az egyházi alkalmakhoz, lelki közösségekhez, az egyház hitéleti munkájához kapcsolódó programok, amelyek segítik, hogy az evangélium üzenete fogyatékos emberekhez is eljusson, egyúttal újszerűek; gyakorlatukban a fogyatékos emberek gyülekezeti életbe való beemelését, egyenrangú, kezdeményező részvételét lehetővé tevő kezdeményezéséket mutatnak be.
A fogyatékos emberek társadalmi integrációját a tágabb társadalmat érintő programokon keresztül, elsősorban nem hitéleti céllal, de egyházi kezdeményezéssel megvalósító programok. A társadalmi integráció színterei ez esetben lehetnek pl.:
helyi, települési körben megvalósuló, elsősorban helyi érdeklődésre számot tartó kezdeményezések, helyi programok;
oktatásban (óvodai, általános vagy középiskolai, egyetemi szinten) megvalósuló, integrációt, szemléletformálást megvalósító programok;
ifjúsági munkában, ifjúsági csoportok kezdeményezésére, a fiatalok aktív, irányító részvételével megvalósuló programok;
kulturális, sport vagy egyéb szabadidős jellegű programok;
kiadványok

Előnyt élveznek azok a pályázatok:
olyan programokat mutatnak be, amelyek Jézus Krisztus evangéliumának megismerését célozzák meg,
amelyek ép és fogyatékos emberek aktív és közös részvételével végrehajtott programokat mutatnak be;
amelyekben a bemutatott program valamilyen szempontból újszerűnek, a hagyományos kezdeményezésekhez képest valamilyen szempontból rendhagyónak számít;
amelyek minél nagyobb társadalmi és/vagy egyházi figyelemre számíthatnak, illetve jellegénél fogva alkalmasak a társadalmi szemlélet formálására;
amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a református egyház több közössége számára mintául szolgáljanak, és mint "jó gyakorlat", terjesztése lehetséges;
amely hivatkozik a legmodernebb rehabilitációs elvekre, azokat következetesen érvényesíti;
amelyek önkéntesek részvételével valósulnak meg.

Pályázni a mellékelt útmutató szerint elkészített pályamunkákkal lehet.

A pályázatot elektronikus formában a czibere.karoly@zsinatiiroda.hu címre,
és emelett nyomtatott formában 4 példányban az alábbi címre kell eljuttatni:

Magyarországi Református Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

A pályázat beadási határideje: 2006. október 16.

A díjazott munkák bemutatására, bemutatkozására 2006. november 11-én megrendezendő konferencián kerül sor.

Érdelkődni a fenti emailcímen vagy az alábbi számokon lehet:
Mobil: 20/3407072 Telefon: (1) 460-0747

 

Czibere Károly Pordán Ákos Petri Gábor
Szeretetszolgálati Iroda Mátyásföldi Református Egyházközség Ifjúsági Köre Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium
Pályázati Útmutató


Kérjük, minimum 5, maximum 10 oldalban válaszoljon a következő kérdésekre.

Mi a program célja? (Tágabb és konkrét célok.)
Mi a program célcsoportja? (leírása, kora, száma, összetétele stb.)
Program rövid leírása (max. 5 sor)
A program előzményei (Kinek a kezdeményezésére jött létre? Ki támogatta?)
A program részletes leírása, ismertetése (max. 1,5 oldalban)
A program időterve (évente ismétlődő program esetén egy kiválasztott év programjának ütemezése; folyamatos program esetén a program eddigi megvalósulásának időbeli leírása)
A helyi egyházközséggel, gyülekezeti közösségekkel, egyházi intézményekkel való formális és informális kapcsolatok bemutatása (Mennyire integrált a program a gyülekezet életébe? Mennyire átlátható és megismerhető a tevékenység a gyülekezeti tagok számára? A programhoz hogyan járulnak hozzá a helyben található egyházi intézmények, hivatalok?)
Világi intézményekkel, közösségekkel, szervezetekkel, egyénekkel való kapcsolat, nem egyházi személyek, csoportok bevonásának bemutatása
Milyen forrásokkal gazdálkodik a program? Mutassa be a fontosabb szponzorokat, támogatókat, önkéntesek számát, adományok jellegét stb. megjelölve a közreműködő nevét és a hozzájárulás tartalmát.
A program költségvetése (folyamatos program esetén egy adott időszakot, pl. tanévet, vagy egy adott rendezvényt alapul véve). A költségvetésben jelölje meg a bevételek forrását: egyházi és világi források számszerűsítve.
Mik a program főbb eredményei? (Konkrét, kézzelfogható eredményei és általános, távlati eredményei)
Programhoz kapcsolódó prezentációk, mellékletek (Mellékletként beadható a program dokumentációja, pl. fényképek, CD, CD-ROM, DVD, kiadvány stb.)
Hogyan lenne továbbfejleszthető a program?

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább