Gárdonyi Zoltán műveltségi verseny, születésének 100. évfordulójára

2006. Jan 16., szerző: Adminisztrátor

A MRE Zsinatának Missziói Irodája és Ének-Zenei Bizottsága Gárdonyi Zoltán születésének 100. évfordulója tiszteletére írásbeli pályázatot hirdet meg két kategóriában. I. kategória: középiskolás fiatalok részére 2-3 fős csapatokban vagy egyéni nevezéssel II. kategória: 18-30 év közötti korosztály számára csak egyéni nevezéssel. Részletekhez kattintson tovább.

Mindkét kategóriában az alábbi témák feldolgozása közül lehet választani:
1. téma: Gárdonyi Zoltán hitvallása orgonakoráljai tükrében
2. téma: Gárdonyi  Zoltán kórusművei és a Károli-biblia.

A dolgozat a kiírt témán belüli részterületre is koncentrálhat – pl. egy mű kiemelt elemzése, összehasonlítás más szerzők hasonló művével stb. – melyet a pályázat alcímeként jelölhet meg.
Az értékelésnél nem a dolgozat terjedelme, hanem tartalma számít. Ajánlott terjedelem: 10-15 oldal.

A zsüri tagjai:
Prof. Dr. h.c. Gárdonyi Zsolt (Würzburg) orgonaművész, zeneszerző. Berkesi Sándor Liszt díjas karnagy, főiskolai tanár
Dr. Karasszon Dezső orgonaművész, főiskolai tanár
Szabó Balázs zenetörténész

A pályázatok díjazása kategóriánként:
első díj 50.000 Ft, valamint két nívódíj, egyenként 25.000 Ft értékben.
A zsüri fenntartja a fenti díjak megosztásának jogát.
A legjobb dolgozatok egyházi és egyházzenei folyóiratokban is megjelennek majd.

A dolgozat-pályázat benyújtásának határideje 2006. május 31.
Postai cím: MRE Missziói Iroda, Bódiss Tamás. Budapest, Abonyi u. 21. 1446.,
Elektronikus cím: refzsin.zene@zsinatiiroda.hu
A részvétellel és szervezéssel, valamint a kiadványok beszerzésével kapcsolatos kérdésekben a bodiss.tamas@zsinatiiroda.hu címen vagy a 30-6803751 telefonon lehet érdeklődni.
Kiírás további információk: www.egyhazzene.reformatus.hu

További információk és segédanyag a letölthető dokumentumban!!!

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább