Helyi ifjúsági közösségek kezdeményezéseinek, programjainak támogatására

2006. Feb 18., szerző: Adminisztrátor

A Zsinati Ifjúsági Iroda a Zsinati Ifjúsági Bizottság döntése értelmében, a Zsinati Tanács által elkülönített pályázati alap terhére pályázatot ír ki a Magyarországi Református Egyház gyülekezeti ifjúsági csoportjai, ifjúsági szervezetek helyi csoportjai és iskolai csoportok és egyházmegyei programok felelősei részére

Helyi ifjúsági közösségek kezdeményezéseinek, programjainak támogatására "Kód: H"

Pályázatot nyújthatnak be:
- gyülekezeti ifjúsági csoportok,
- református ifjúsági szervezetek helyi csoportjai,
- református oktatási intézmények diákcsoportjai,
- egyházmegyei programok felelősei.

Pályázati keretösszeg 1 millió Ft.

Egy pályázó csak egy programmal pályázhat, maximum 50.000,- Ft. összeghatárig.

Pályázni lehet 2006. március 1. és szeptember 30. között megrendezésre kerülő programokkal.

Előnyt jelent:
- hosszú távú és fenntartható projektek, amelyek kimutatható hatást gyakorolnak a helyi közösség ifjúsági missziójára;
- egyéb (pl. Mobilitas, NPT pályázataira) benyújtott pályázat hiteles igazolása;
- határontúliak bevonásával megvalósuló programok,
- helyi közösségek összefogásával megvalósuló programok.


A pályázatnak tartalmazni kell:
- a kitöltött pályázati adatlapot és pályázati űrlapot,
- szervezetek esetében bejegyzési irat másolatát, vagy alapító okirat másolatát,
- a program részletes leírását,
- a teljes program részletes költségvetését.

Hiányos pályázatokat nem tudunk elfogadni, hiánypótlásra a beadási határidő után nincs mód.

A pályázat benyújtásának határideje 2006. március 30.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2006. április 30.

A pályázatokat a Zsinati Ifjúsági Bizottság által kijelölt Bíráló Bizottság értékeli és minden résztvevőt írásban értesít a döntésről.

A nyertes pályázókkal szerződést kötünk, amely szabályozza az elszámolás módját és határidejét.

A pályázati kiírás megtekinthető, az adat- és űrlap letölthető a Zsinati Ifjúsági Iroda honlapján.

Pályázati űrlap és adatlap hozzáférhető, valamint további információ kérhető és a pályázati anyag beküldhető:

Zsinati Ifjúsági Iroda
1440 Budapest 70. Pf. 5.
Honlap:
www.ifjusag.reformatus.hu

ifjusag@zsinatiiroda.hu

Telefon: 1-460-0703

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább