Országos (legalább három egyházmegyére kiterjedő) és egyesületi ifjúsági kezdeményezések támogatására

2006. Feb 18., szerző: Adminisztrátor

A Zsinati Ifjúsági Iroda a Zsinati Ifjúsági Bizottság döntése értelmében, a Zsinati Tanács által elkülönített pályázati alap terhére pályázatot ír ki a Magyarországi Református Egyház gyülekezeti ifjúsági csoportjai, ifjúsági szervezetei, iskolai csoportok és egyházmegyei programok felelősei részére.

Országos (legalább három egyházmegyére kiterjedő) és egyesületi ifjúsági kezdeményezések támogatására "Kód:O"

Pályázatot nyújthatnak be:
- gyülekezeti ifjúsági csoportok,
- református ifjúsági szervezetek,
- református oktatási intézmények diákcsoportjai,
- egyházmegyei programok felelősei.

Nem pályázhatnak:
- egyházunk társadalmi missziói

Pályázati keretösszeg 700.000 Ft.

Egy pályázó csak egy programmal pályázhat, maximum 150.000,- Ft. összeghatárig.

Pályázni lehet 2006. március 1. és szeptember 30. között megrendezésre kerülő programokkal.

Előnyt jelent:
- hosszú távú és fenntartható projektek, amelyek kimutatható hatást gyakorolnak egyházunk ifjúsági missziójára;
- egyéb (pl. Mobilitas, NPT pályázataira) benyújtott pályázat hiteles igazolása;
- határontúliak bevonásával megvalósuló programok,
- valóban országos és Kárpát-medence egészét érintő kezdeményezések.

A pályázatnak tartalmazni kell:
- a kitöltött pályázati adatlapot és pályázati űrlapot,
- szervezetek esetében bejegyzési irat másolatát, vagy alapító okirat másolatát,
- a program részletes leírását,
- a teljes program részletes költségvetését.

Hiányos pályázatokat nem tudunk elfogadni, hiánypótlásra a beadási határidő után nincs mód.

A pályázat benyújtásának határideje 2006. március 30.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2006. április 30.

A pályázatokat a Zsinati Ifjúsági Bizottság által kijelölt Bíráló Bizottság értékeli és minden résztvevőt írásban értesít a döntésről.

A nyertes pályázókkal szerződést kötünk, amely szabályozza az elszámolás módját és határidejét.

A pályázati kiírás megtekinthető, az adat- és űrlap letölthető a Zsinati Ifjúsági Iroda honlapján.

Pályázati űrlap és adatlap hozzáférhető, valamint további információ kérhető és a pályázati anyag beküldhető:

Zsinati Ifjúsági Iroda
1440 Budapest 70. Pf. 5.
Honlap:
www.ifjusag.reformatus.hu

ifjusag@zsinatiiroda.hu
Telefon: 1-460-0703

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább