Országos (legalább három egyházmegyére kiterjedő) és egyesületi ifjúsági kezdeményezések támogatására

2006. Feb 18., szerző: Adminisztrátor

A Zsinati Ifjúsági Iroda a Zsinati Ifjúsági Bizottság döntése értelmében, a Zsinati Tanács által elkülönített pályázati alap terhére pályázatot ír ki a Magyarországi Református Egyház gyülekezeti ifjúsági csoportjai, ifjúsági szervezetei, iskolai csoportok és egyházmegyei programok felelősei részére.

Országos (legalább három egyházmegyére kiterjedő) és egyesületi ifjúsági kezdeményezések támogatására "Kód:O"

Pályázatot nyújthatnak be:
- gyülekezeti ifjúsági csoportok,
- református ifjúsági szervezetek,
- református oktatási intézmények diákcsoportjai,
- egyházmegyei programok felelősei.

Nem pályázhatnak:
- egyházunk társadalmi missziói

Pályázati keretösszeg 700.000 Ft.

Egy pályázó csak egy programmal pályázhat, maximum 150.000,- Ft. összeghatárig.

Pályázni lehet 2006. március 1. és szeptember 30. között megrendezésre kerülő programokkal.

Előnyt jelent:
- hosszú távú és fenntartható projektek, amelyek kimutatható hatást gyakorolnak egyházunk ifjúsági missziójára;
- egyéb (pl. Mobilitas, NPT pályázataira) benyújtott pályázat hiteles igazolása;
- határontúliak bevonásával megvalósuló programok,
- valóban országos és Kárpát-medence egészét érintő kezdeményezések.

A pályázatnak tartalmazni kell:
- a kitöltött pályázati adatlapot és pályázati űrlapot,
- szervezetek esetében bejegyzési irat másolatát, vagy alapító okirat másolatát,
- a program részletes leírását,
- a teljes program részletes költségvetését.

Hiányos pályázatokat nem tudunk elfogadni, hiánypótlásra a beadási határidő után nincs mód.

A pályázat benyújtásának határideje 2006. március 30.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2006. április 30.

A pályázatokat a Zsinati Ifjúsági Bizottság által kijelölt Bíráló Bizottság értékeli és minden résztvevőt írásban értesít a döntésről.

A nyertes pályázókkal szerződést kötünk, amely szabályozza az elszámolás módját és határidejét.

A pályázati kiírás megtekinthető, az adat- és űrlap letölthető a Zsinati Ifjúsági Iroda honlapján.

Pályázati űrlap és adatlap hozzáférhető, valamint további információ kérhető és a pályázati anyag beküldhető:

Zsinati Ifjúsági Iroda
1440 Budapest 70. Pf. 5.
Honlap:
www.ifjusag.reformatus.hu

ifjusag@zsinatiiroda.hu
Telefon: 1-460-0703

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

De amikor Izráel megerősödött, robotmunkára fogta a kánaániakat, de kiűzni nem tudta őket. Bír 1,28

Bír 1,16–2,5

Izráelnek el kell fogadnia, hogy az ígéret földje nem lett mindenestől az övé – Isten korábbi ígéretei ellenére sem. 

tovább

(15) „…felforgatta…” (Márk 11,15–19)

Egyszer, egy teológus barátom, magánbeszélgetésben elmondta nekem, hogy a templomtisztítás jelenete csak azzal a bizonyossággal fogadható el, amely hiszi: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó.

tovább

LUKÁCS 7,11-17 - Példaértékű hit: Van vagy nincs feltétele a csodának?

A kapernaumi százados történetében az lehet a benyomásunk, hogy a mély hit előfeltétele annak, hogy csoda történjen. Mai olvasmányunkban az ellenkezőjét látjuk. Itt nem kel senki útra, hogy Jézust segítségül hívja. 

tovább

2017. június 26. hétfő

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért…(1Tim 2:1)

tovább

Szabó Katalin: Hogyan?

....Bocsásd meg, hogy a szívem ilyen zavaros..
Mit tegyek? Kérlek, mondd!
Csak Te tudod a választ, 
az érzést, mi eláraszt..
Ami bennem van.. 
Te ismersz a legjobban..
Talán önző vagyok... 
Talán nem kellene várnom...
Talán ezt akarod...
megtanítani velem...
az igazi szeretetet...
Istenem, miért nem értelek?
Pedig a lelkembe helyezted..
S itt vagy Te is.. érzem...
Istenem, miért ilyen nehéz ez?

Sok a kérdés, lelkem elmélyül
a gondolatokban..
Keresem a válaszokat,
melyek talán bennem vannak,
de csak nézek befelé magamba...
Üresnek érzem agyamat...
Nem látom az utat, 
melyre lépnem kellene;
Uram, kérlek, mutasd meg nekem!

Hogyan kell szeretni..?
igazán.. szívből.. 
mint ahogyan egy csoda jön...
Hogyan tüntessem el az ént?
szeretnék örömöt látni mások szemén...
Lelkén.. enyhíteni fájdalmat..
mert sok van a világban...

tovább