"Kezdetek" tanulmányi verseny 2007

2007. Jan 30., szerző: Adminisztrátor

A Protestáns Teremtéskutató Kör ötödik alkalommal hirdet tanulmányi versenyt középiskolás diákok számára. Feladat: 5-8 oldalas esszé írása.

Téma: Miért fontos a kereszténység számára a bibliai teremtésbeszámoló történeti hitelessége?

Különdíj: A honlapunkon közétett számolási feladatok legjobb beérkezett megoldását különdíjjal (30 000 Ft) jutalmazzuk.

Beküldés: 2007. április 30-ig email-ben vagy postán (nyomtatva és CD-n) a megadott címeinkre.

Eredményhirdetés: A pályázók írásbeli értesítést kapnak legkésőbb 2007. június 15-ig. (Kérjük a pályázókat, hogy a pályázat beküldésekor adják meg az értesítési címüket.)

Díjazás:
I. hely: 50 000 Ft
II. hely: 40 000 Ft
III. hely: 30 000 Ft
Minden pályázó 50 % kedvezményt kap a Genezis tábor 2007 részvételi díjából.

Értékelési szempontok:

Címünk: Protestáns Teremtéskutató Kör, Szeged-Újszegedi Református Egyházközség, 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 6-8.

Honlap: www.kezdetek.hu
Email: imreszilagyi@hotmail.com, cs_matyi@yahoo.com

A Protestáns Teremtéskutató Kör rövid bemutatása:
A Teremtéskutató Kör bibliahű, keresztyén és elsősorban a természettudományt művelő emberekből áll. Természettudományos szaktanácsadónk dr. Pauk János tudományos főmunkatárs, növénygenetikus. Teológiai szaktanácsadónk Sípos Ete Zoltán református lelkipásztor.

Célkitűzéseink:

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább