"Kezdetek" tanulmányi verseny 2007

2007. Jan 30., szerző: Adminisztrátor

A Protestáns Teremtéskutató Kör ötödik alkalommal hirdet tanulmányi versenyt középiskolás diákok számára. Feladat: 5-8 oldalas esszé írása.

Téma: Miért fontos a kereszténység számára a bibliai teremtésbeszámoló történeti hitelessége?

Különdíj: A honlapunkon közétett számolási feladatok legjobb beérkezett megoldását különdíjjal (30 000 Ft) jutalmazzuk.

Beküldés: 2007. április 30-ig email-ben vagy postán (nyomtatva és CD-n) a megadott címeinkre.

Eredményhirdetés: A pályázók írásbeli értesítést kapnak legkésőbb 2007. június 15-ig. (Kérjük a pályázókat, hogy a pályázat beküldésekor adják meg az értesítési címüket.)

Díjazás:
I. hely: 50 000 Ft
II. hely: 40 000 Ft
III. hely: 30 000 Ft
Minden pályázó 50 % kedvezményt kap a Genezis tábor 2007 részvételi díjából.

Értékelési szempontok:

Címünk: Protestáns Teremtéskutató Kör, Szeged-Újszegedi Református Egyházközség, 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 6-8.

Honlap: www.kezdetek.hu
Email: imreszilagyi@hotmail.com, cs_matyi@yahoo.com

A Protestáns Teremtéskutató Kör rövid bemutatása:
A Teremtéskutató Kör bibliahű, keresztyén és elsősorban a természettudományt művelő emberekből áll. Természettudományos szaktanácsadónk dr. Pauk János tudományos főmunkatárs, növénygenetikus. Teológiai szaktanácsadónk Sípos Ete Zoltán református lelkipásztor.

Célkitűzéseink:

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább