A Magyar Református Szeretetszolgálat folytatja az élelmiszer pályázatot

2006. Oct 11., szerző: Adminisztrátor

A Magyar Református Szeretetszolgálat a júniusi lisztadomány-pályázat sikerére tekintettel ismételten pályázatot ír ki gyülekezetek, missziói és más, diakóniai szolgálatot végző csoportok számára liszt vagy liszt alapú élelmiszer (száraztészta, piskóta, keksz) támogatás igénylésére...

Az élelmiszertámogatást a gyülekezetek, a diakóniai csoportok a környezetükben élő rászorulóknak kell, hogy kiosszák a megkapott, feldolgozatlan formában. A kiosztást minden esetben dokumentálni kell az átvevők aláírásával, melyet a kiosztástól számítva 2 héten belül postai úton kell eljuttatni a Szeretetszolgálathoz. Egy gyülekezetet min. 100 kg, max. 500 kg élelmiszerrel tudunk támogatni, egy rászoruló legfeljebb 10 kg élelmiszert kaphat.

Az élelmiszertámogatás szétosztása során rászorulónak tekinthetők: a létminimum alatt, vagy annak közelében élők, a munkanélküliek, a hajléktalanok, a kisnyugdíjasok, hátrányos szociális helyzetű gyermekek és a hátrányos helyzetű roma lakosság.

A lisztet a Magyar Református Szeretetszolgálat raktáraiból lehet elvinni. (Budapest, Hungária krt. 200. vagy Debrecen, Gyár utca 2.) A pályázatok leadása és elbírálása folyamatos. Következő bírálat időpontja: 2006. október 30. A pályázatokról a Zsinat Diakóniai Bizottsága dönt.

Az akció fő célja az, hogy támogassuk a gyülekezetek diakóniai kezdeményezéseit, Isten szeretetét ily egyszerű módon eljuttatva azok felé is, akik valamilyen oknál fogva a "templomok falain kívül" rekedtek. Ösztönözzük gyülekezeteinket, hogy ezekkel az adományokkal keressék meg a helyi közösség elesettjeit, és igyekezzenek enyhíteni szükségeiket.


A pályázatnak tartalmaznia kell:
- röviden a gyülekezeti diakóniai bizottság diakóniai programját
- az élelmiszertámogatás kiosztási tervét
- a támogatással megcélzott rászoruló személyek létszámát
- gyülekezet, diakóniai csoport címét, elérhetőségét
- a szétosztásért felelős személy nevét, elérhetőségét

A pályázatot digitális úton, vagy faxon lehet eljuttatni a Magyar Református Szeretetszolgálathoz.
Emailcímünk: mrsz@zsinatiiroda.hu, faxszámunk: 06-52-516-983

A részletek felől érdeklődni a Fodor Gusztávnál, a Magyar Református Szeretetszolgálat koordinátoránál lehet a 06-30-4184100 számon.


Budapest, 2006. október 4.

Czibere Károly
irodavezető

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

De amikor Izráel megerősödött, robotmunkára fogta a kánaániakat, de kiűzni nem tudta őket. Bír 1,28

Bír 1,16–2,5

Izráelnek el kell fogadnia, hogy az ígéret földje nem lett mindenestől az övé – Isten korábbi ígéretei ellenére sem. 

tovább

(15) „…felforgatta…” (Márk 11,15–19)

Egyszer, egy teológus barátom, magánbeszélgetésben elmondta nekem, hogy a templomtisztítás jelenete csak azzal a bizonyossággal fogadható el, amely hiszi: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó.

tovább

LUKÁCS 7,11-17 - Példaértékű hit: Van vagy nincs feltétele a csodának?

A kapernaumi százados történetében az lehet a benyomásunk, hogy a mély hit előfeltétele annak, hogy csoda történjen. Mai olvasmányunkban az ellenkezőjét látjuk. Itt nem kel senki útra, hogy Jézust segítségül hívja. 

tovább

2017. június 26. hétfő

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért…(1Tim 2:1)

tovább

Szabó Katalin: Hogyan?

....Bocsásd meg, hogy a szívem ilyen zavaros..
Mit tegyek? Kérlek, mondd!
Csak Te tudod a választ, 
az érzést, mi eláraszt..
Ami bennem van.. 
Te ismersz a legjobban..
Talán önző vagyok... 
Talán nem kellene várnom...
Talán ezt akarod...
megtanítani velem...
az igazi szeretetet...
Istenem, miért nem értelek?
Pedig a lelkembe helyezted..
S itt vagy Te is.. érzem...
Istenem, miért ilyen nehéz ez?

Sok a kérdés, lelkem elmélyül
a gondolatokban..
Keresem a válaszokat,
melyek talán bennem vannak,
de csak nézek befelé magamba...
Üresnek érzem agyamat...
Nem látom az utat, 
melyre lépnem kellene;
Uram, kérlek, mutasd meg nekem!

Hogyan kell szeretni..?
igazán.. szívből.. 
mint ahogyan egy csoda jön...
Hogyan tüntessem el az ént?
szeretnék örömöt látni mások szemén...
Lelkén.. enyhíteni fájdalmat..
mert sok van a világban...

tovább