A Magyar Református Szeretetszolgálat folytatja az élelmiszer pályázatot

2006. Oct 11., szerző: Adminisztrátor

A Magyar Református Szeretetszolgálat a júniusi lisztadomány-pályázat sikerére tekintettel ismételten pályázatot ír ki gyülekezetek, missziói és más, diakóniai szolgálatot végző csoportok számára liszt vagy liszt alapú élelmiszer (száraztészta, piskóta, keksz) támogatás igénylésére...

Az élelmiszertámogatást a gyülekezetek, a diakóniai csoportok a környezetükben élő rászorulóknak kell, hogy kiosszák a megkapott, feldolgozatlan formában. A kiosztást minden esetben dokumentálni kell az átvevők aláírásával, melyet a kiosztástól számítva 2 héten belül postai úton kell eljuttatni a Szeretetszolgálathoz. Egy gyülekezetet min. 100 kg, max. 500 kg élelmiszerrel tudunk támogatni, egy rászoruló legfeljebb 10 kg élelmiszert kaphat.

Az élelmiszertámogatás szétosztása során rászorulónak tekinthetők: a létminimum alatt, vagy annak közelében élők, a munkanélküliek, a hajléktalanok, a kisnyugdíjasok, hátrányos szociális helyzetű gyermekek és a hátrányos helyzetű roma lakosság.

A lisztet a Magyar Református Szeretetszolgálat raktáraiból lehet elvinni. (Budapest, Hungária krt. 200. vagy Debrecen, Gyár utca 2.) A pályázatok leadása és elbírálása folyamatos. Következő bírálat időpontja: 2006. október 30. A pályázatokról a Zsinat Diakóniai Bizottsága dönt.

Az akció fő célja az, hogy támogassuk a gyülekezetek diakóniai kezdeményezéseit, Isten szeretetét ily egyszerű módon eljuttatva azok felé is, akik valamilyen oknál fogva a "templomok falain kívül" rekedtek. Ösztönözzük gyülekezeteinket, hogy ezekkel az adományokkal keressék meg a helyi közösség elesettjeit, és igyekezzenek enyhíteni szükségeiket.


A pályázatnak tartalmaznia kell:
- röviden a gyülekezeti diakóniai bizottság diakóniai programját
- az élelmiszertámogatás kiosztási tervét
- a támogatással megcélzott rászoruló személyek létszámát
- gyülekezet, diakóniai csoport címét, elérhetőségét
- a szétosztásért felelős személy nevét, elérhetőségét

A pályázatot digitális úton, vagy faxon lehet eljuttatni a Magyar Református Szeretetszolgálathoz.
Emailcímünk: mrsz@zsinatiiroda.hu, faxszámunk: 06-52-516-983

A részletek felől érdeklődni a Fodor Gusztávnál, a Magyar Református Szeretetszolgálat koordinátoránál lehet a 06-30-4184100 számon.


Budapest, 2006. október 4.

Czibere Károly
irodavezető

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

„Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról…” Jn 18,37b

Ef 1,15–23

„Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban…” (16). Annak, hogy Krisztussal járunk, van egy gyakorlati és konkrét következménye: közösséget vállalhatunk egymással. 

tovább

(1) „Áldjátok az Urat…” (Zsoltárok 134)

ÁLDANI AZ URAT.

– 1. Istent áldani, azt jelenti, hogy leborulunk Őelőtte, elismerjük, hogy Ő az Úr, aki Jézus Krisztusban megváltott, szeret, nem vetett el, irgalmába fogadott. Ezért Őrá bízzuk magunkat mindenben, teljesen Őrá hagyatkozunk, ahogy az erkély az azt hordozó oszlopokra.

tovább

LUKÁCS 24, 13–27 - Minden hiába?

"Küzdött, remélt és mégis veszített.” Egy húszas évei közepén elhalálozott barátunk gyászjelentésén ez a mondat állt. Szörnyűnek találtam ezeket a szavakat, mivel úgy hangzanak, mintha az egész élete elfecsérelt idő lett volna.

tovább

2018. április 17.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Haraszti Sándor: Tavasz

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott…
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

tovább