A Magyar Református Szeretetszolgálat folytatja az élelmiszer pályázatot

2006. Oct 11., szerző: Adminisztrátor

A Magyar Református Szeretetszolgálat a júniusi lisztadomány-pályázat sikerére tekintettel ismételten pályázatot ír ki gyülekezetek, missziói és más, diakóniai szolgálatot végző csoportok számára liszt vagy liszt alapú élelmiszer (száraztészta, piskóta, keksz) támogatás igénylésére...

Az élelmiszertámogatást a gyülekezetek, a diakóniai csoportok a környezetükben élő rászorulóknak kell, hogy kiosszák a megkapott, feldolgozatlan formában. A kiosztást minden esetben dokumentálni kell az átvevők aláírásával, melyet a kiosztástól számítva 2 héten belül postai úton kell eljuttatni a Szeretetszolgálathoz. Egy gyülekezetet min. 100 kg, max. 500 kg élelmiszerrel tudunk támogatni, egy rászoruló legfeljebb 10 kg élelmiszert kaphat.

Az élelmiszertámogatás szétosztása során rászorulónak tekinthetők: a létminimum alatt, vagy annak közelében élők, a munkanélküliek, a hajléktalanok, a kisnyugdíjasok, hátrányos szociális helyzetű gyermekek és a hátrányos helyzetű roma lakosság.

A lisztet a Magyar Református Szeretetszolgálat raktáraiból lehet elvinni. (Budapest, Hungária krt. 200. vagy Debrecen, Gyár utca 2.) A pályázatok leadása és elbírálása folyamatos. Következő bírálat időpontja: 2006. október 30. A pályázatokról a Zsinat Diakóniai Bizottsága dönt.

Az akció fő célja az, hogy támogassuk a gyülekezetek diakóniai kezdeményezéseit, Isten szeretetét ily egyszerű módon eljuttatva azok felé is, akik valamilyen oknál fogva a "templomok falain kívül" rekedtek. Ösztönözzük gyülekezeteinket, hogy ezekkel az adományokkal keressék meg a helyi közösség elesettjeit, és igyekezzenek enyhíteni szükségeiket.


A pályázatnak tartalmaznia kell:
- röviden a gyülekezeti diakóniai bizottság diakóniai programját
- az élelmiszertámogatás kiosztási tervét
- a támogatással megcélzott rászoruló személyek létszámát
- gyülekezet, diakóniai csoport címét, elérhetőségét
- a szétosztásért felelős személy nevét, elérhetőségét

A pályázatot digitális úton, vagy faxon lehet eljuttatni a Magyar Református Szeretetszolgálathoz.
Emailcímünk: mrsz@zsinatiiroda.hu, faxszámunk: 06-52-516-983

A részletek felől érdeklődni a Fodor Gusztávnál, a Magyar Református Szeretetszolgálat koordinátoránál lehet a 06-30-4184100 számon.


Budapest, 2006. október 4.

Czibere Károly
irodavezető

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább