Felelőségünk a megújulásban - lelkésztovábbképző szakmai nap

2010. Feb 04., szerző: Adminisztrátor

Felelőségünk a megújulásban - ezzel a címmel tartották meg a tiszáninneni lelkésztovábbképzés első szakmai napját Miskolcon a kerületi székházban, február 3-án. 

Csomós József püspök köszöntőjében történelminek nevezte ezt a lépést, mely a kerületi Tanulmányi Bizottság és a Sárospataki Teológia közös munkája nyomán indulhatott el ebben az évben. A Lk 10. része 21-ik versének felolvasása után köszöntőjében azt kívánta a részt vevők részére, hogy az igében olvasott gyermeki indulattal vegyenek részt a továbbképzésben, amiben a szakmai napok mellett a személyes példaadás is kulcsfontosságú kell, hogy legyen.

A szervezők nevében Dr. Enghy Sándor köszöntötte a továbbképző napra összegyűlteket, majd Balog Zoltán református lelkész, az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság elnöke tartotta meg előadását Felelősségünk a megújulásban. Az előadó szolgatársként szólt a lelkipásztoroknak arról, hogy egyháznak, gyülekezeteknek, gyülekezeti tagoknak és lelkészeknek milyen pótolhatatlan szerepe van a válságban lévő társadalom megújulásában.

Dr. Fekete Csaba református lelkész, a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának főmunkatársa Liturgia vagy liturgiátlanság címmel tartotta meg előadását, aminek bevezetőjében többek között szólt arról, hogy a jelenségről, hogy liturgia eleve és eredendően énekelt forma, mi mégis a legtermészetesebb dolognak tartjuk, hogy istentiszteleteinken szinte minden csak prózában hangzik el. Színes és énekekkel tarkított előadásában példákkal is illusztrálta hogyan lehet a „szent szövegeket" nem közönséges beszédként elmondani, ezután az előadás fő témája következett, melyben áttekintette református liturgiánk egyes elemeinek részeit.

Draskóczy László zeneszerző, a Szent István Konzervatórium tanára tartotta a tanulmányi nap utolsó előadását, aminek témája az Egyházi éneklésünk megújításának kérdései és lehetőségei volt.

Előadásában beszélt arról, hogy sok szempontból szükséges megújítani az istentiszteleti éneklésünket, ugyanakkor megjegyezte, kapcsolat kell, hogy legyen a lelkiállapot és az éneklés között, hiszen ahol hitbelileg erős a gyülekezet, ott sokszor tapasztalhatóan jobban megy az éneklés is. Hangsúlyozta: nem azért van szükség új énekekre, mert a régi énekek rosszak lennének, hanem mert új gondolatok és új ritmusok válnak időszerűvé. Az előadó szólt a zsinati énekügyi bizottság munkájáról is és bemutatta a Dunamelléken nemrég kiadott új énekeskönyvet is, melyből a helyszínen közösen is énekeltek a résztvevők.

A tanulmányi nap sikerét és érdekességét mutatja, hogy minden esetben sok kérdés követte az elhangzott előadásokat, a kimerítő válaszok pedig újabb támpontokat fogalmaztak meg a konferencia témájára vonatkozóan, miszerint hol találhatjuk meg saját felelősségünket a megújulásban, legyen az társadalmi, közegyházi, liturgiai, vagy gyülekezeti kérdés.

Rácsok András

Dr. Fekete Csaba és Draskóczy László előadásainak hanganyaga letölthetőek a Digitális Kollégiumunk hangtárában ide kattintva!

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Felelőségünk a megújulásban - lelkésztovábbképző szakmai nap

rss

Napi lelki táplálék

Én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid… Jn 17,9

Lk 22,39–71

Nagypénteken arra tekintünk, amit az Úr tesz: biztat, még ha eltávo-lodik is; nem hagyja magukra az övéit, imádkozik, vért verejtékezve, ébresztve szól, kérdez (48), parancsol, gyógyít, tanítványára tekint, és válaszol. 

tovább

(3) „De akit az Úr szeret…” (Zsoltárok 127)

ISTEN ÁLDÁSÁRÓL…

– 1. Isten áldása az Ő megváltó, szabadító, vezető jelenléte földi életünkben, amely által mi is áldássá lehetünk ebben a világban. Isten áldása nélkül hiábavaló minden emberi erőlködés (1–2).

tovább

LUKÁCS 23,1–12 - Intrikák és hatalmi harcok

A hatalmi viszonyok Világosak: Pilátus, a megszálló római hatalom képviselője, Jézus ügyében egymaga hozhat jogerős ítéletet, és viszonylag gyorsan meg is teszi. 

tovább

2018. április 10.

„Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel?” (Mk 7:5)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Változás

Én, durva, faragatlan kődarab,
ki ott hevertem annyi év alatt
sötéten, félrevetve,
hiú próbákat dacosan nevetve,
próbákat, hogy rajtam faragjanak;
én, aki meg akartam én maradni
inkább csúnyán, sötéten, búsan, torzan:

tovább