Emlékezés Kun Bertalan tiszáninneni református püspökre

2010. Oct 26., szerző: Adminisztrátor

Kun Bertalan tiszáninneni református püspök halálának századik évfordulójára emlékeztek október 24-én, vasárnap a felsőnyárádi református templomban.

Az emlékünnepély keretében mutatta be Kocsis Attila nyugalmazott lelkipásztor az alkalomra készített, néhai püspökről szóló „Meredek sziklák között..." című könyvét az egybegyűlteknek.

Igehirdetés

Az alkalmon Gazda István, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét a Zsidókhoz írt levél válogatott versei alapján. Az esperes elsőként az egymásra való figyelés, a szeretet, a jócselekedet és az abban való előrehaladás fontosságát hangsúlyozta mindennapi életünkben, majd az apostoli tanítás alapján a hit fogalmáról, tartalmáról és üzenetéről beszélt: „A hit azonosulás Isten akaratával, az Ő teremtői, fenntartói, megváltói és megigazítói szándékával. A hitben ott van a vigasztalásra, a megnyugtatásra és a megnyugvásra való vágyakozás, valamint a szabadulás után való igény is." Gazda István szolgálatában elmondta, hogy a hit mindig megbízatással és szolgálattal jár, mely „a küldetésnek egységében" érhető tetten és ilyen módon válik valósággá is: „A hit az, ami által el lehet jutni Isten igazságára, a megigazulásra és az üdvösségre." Kiemelte annak meghatározó fontosságát és szerepét az egykori püspök életében, majd záró gondolataiban felhívta a figyelmet „a jövendő hit által való keresésére" is.

Ünnepi megemlékezés és köszöntés

Az ünnepi megemlékezés Dr. Dienes Dénes sárospataki egyháztörténész professzor előadása keretében történt, aki elsőként magyar múltunkról, valamint elődeink abban betöltött szerepéről beszélt: „Azért lehetünk építkező nemzedék az anyaszentegyházban, mert voltak építkező elődeink, és voltak olyan nemzedékek, akik megtöltötték a maguk idejében a maguk küldetését." A professzor tovább folytatva gondolatmenetét a református püspök életpályájáról és főbb tevékenységeiről szólt, kiemelvén annak püspöki korszakában végzett szolgálatát, melyet példaként állított a jelen és a jövő nemzedék számára egyaránt.

Ezt követően Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka köszöntötte a vendégeket, aki elmondta, hogy nemcsak egy nagyobb közösség elöljárójára emlékezünk, hanem egy olyan egyházi vezetőre, akinek az oktatási intézmények fejlesztése is fontos szívügye volt. „Jó és dicséretes dolog az, ha egy közösség számon tartja fiait, megemlékezik és büszke azokra, akik többre hívattattak vagy nagyobb felelősséget vállalnak a társadalomban." A főgondnok példaképek szűkösségéről beszélt, illetve hangsúlyozta azok nélkülözhetetlenségét a társadalomban: „Legyenek példaképeink! Legyenek olyanok, akiket gyermekeink számára követendő példaként tudunk állítani úgy, hogy ezek egy példakép, Jézus Krisztus életére és szolgálatára mutassanak." - mondta Ábrám Tibor.

„Meredek sziklák között..."

„Számomra Istentől adott, áldott és szent lehetőség volt, hogy Kun Bertalan életéről, szolgálatáról, életútjának váltakozó eseményeiről, szolgálatairól mindazt leírjam, amik engem megérintettek." Ezekkel a szavakkal mutatta be a tiszáninneni püspök halálának századik évfordulójára készített „Meredek sziklák között..." című könyvét Kocsis Attila, a dövényi, valamint a felsőnyárádi református gyülekezet nyugalmazott lelkipásztora. „Nem igénylek teljességet. Ahogyan leírtam, ahogyan dolgoztam több mint egy esztendőn át ennek a könyvnek a megjelenéséért fogadjuk szeretettel, megértéssel és Isten iránti hálaadással." - mondta a nyugalmazott lelkipásztor, aki felidézte az egykori püspök nevével való első találkozás pillanatát, majd részletesen bemutatta a könyvben található fejezeteket és azok tartalmát is. Kocsis Attila végezetül a következő szavakkal ajánlotta könyvét a kedves érdeklődőknek: „Érdemes a múltba visszanézni és visszaérkezni, hogy a jelenbe úgy élhessünk, ahogy elődeink igyekeztek élni."

Virágh Sándor nyugalmazott lelkipásztor-esperes művészi domborművet adományozott a felsőnyárádi református gyülekezetnek, melyet a megemlékezés keretében a templom oldaltermében helyeztek el, majd Kun Lajos felsőnyárádi születésű, sárospataki presbiter köszöntötte az egybegyűlteket a Kun család nevében. A presbiter köszönetet mondott mindazoknak, akik „felismerték, megismerték és alkalomról alkalomra lehetőséget adtak és adnak arra, hogy Kun Bertalan nagyságát és gazdag életútját megünnepelhessük."

Az emlékünnepély végén az érdeklődők megtekinthették a néhai püspökhöz kötődő emléktárgyakat, többek között azt a Képes bibliát is, melyet Kun Bertalan egykor a gagybátori református gyülekezetnek adományozott.

Kojsza Péter

Alább meghallgatható Dr Dienes Dénes Kun Bertalanról szóló előadása.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Emlékezés Kun Bertalan tiszáninneni református püspökre

rss

Napi lelki táplálék

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. 1Pt 5,7

4Móz 36

„...mindenki ragaszkodjék a maga örökségéhez!” (9). A föld az Úré, de ránk bízta. Felelősséggel tartozunk érte.

tovább

(10) „A minden kegyelem Istene…” (1Péter 5,6–14)

Ez a levél VIGASZTALÓ, BÁTORÍTÓ irat, kisázsia pogányokból lett keresztyén gyülekezetei számára, hogy a közelgő próbatételekben is megállhassanak.

– 1. Ez a levél úgy bátorít, hogy bizonyságot tesz Isten kegyelméről (10), mert ez a kegyelem tart meg bennünket (6–8), hogy megállhassunk (12).

tovább

EZÉKIEL 37,1-14 - Amikor visszatér belé a lélek

Néhány évvel ezelőtt, amikor súlyos depresszióval küzdöttem, volt egy különösen sötét napom. A lelkem azt kiáltotta: „nem bírom tovább!” Nem sokon múlt, hogy egészen feladjam. 

tovább

2017. november 19. vasárnap

Tisztogatás

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Ősz

Uram, búcsúzik az élet,
mert a gyümölcsök megértek,
meleg nyárnak vége lett.
Elszáll a vándormadár is,
és megborzong a virág is.
Hullanak a levelek
aranyszínű szemfödélnek.
Egyre csendesebb az ének.
De borongós ég alatt
most az őszért áldalak.

tovább