Emlékezés Kun Bertalan tiszáninneni református püspökre

2010. Oct 26., szerző: Adminisztrátor

Kun Bertalan tiszáninneni református püspök halálának századik évfordulójára emlékeztek október 24-én, vasárnap a felsőnyárádi református templomban.

Az emlékünnepély keretében mutatta be Kocsis Attila nyugalmazott lelkipásztor az alkalomra készített, néhai püspökről szóló „Meredek sziklák között..." című könyvét az egybegyűlteknek.

Igehirdetés

Az alkalmon Gazda István, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét a Zsidókhoz írt levél válogatott versei alapján. Az esperes elsőként az egymásra való figyelés, a szeretet, a jócselekedet és az abban való előrehaladás fontosságát hangsúlyozta mindennapi életünkben, majd az apostoli tanítás alapján a hit fogalmáról, tartalmáról és üzenetéről beszélt: „A hit azonosulás Isten akaratával, az Ő teremtői, fenntartói, megváltói és megigazítói szándékával. A hitben ott van a vigasztalásra, a megnyugtatásra és a megnyugvásra való vágyakozás, valamint a szabadulás után való igény is." Gazda István szolgálatában elmondta, hogy a hit mindig megbízatással és szolgálattal jár, mely „a küldetésnek egységében" érhető tetten és ilyen módon válik valósággá is: „A hit az, ami által el lehet jutni Isten igazságára, a megigazulásra és az üdvösségre." Kiemelte annak meghatározó fontosságát és szerepét az egykori püspök életében, majd záró gondolataiban felhívta a figyelmet „a jövendő hit által való keresésére" is.

Ünnepi megemlékezés és köszöntés

Az ünnepi megemlékezés Dr. Dienes Dénes sárospataki egyháztörténész professzor előadása keretében történt, aki elsőként magyar múltunkról, valamint elődeink abban betöltött szerepéről beszélt: „Azért lehetünk építkező nemzedék az anyaszentegyházban, mert voltak építkező elődeink, és voltak olyan nemzedékek, akik megtöltötték a maguk idejében a maguk küldetését." A professzor tovább folytatva gondolatmenetét a református püspök életpályájáról és főbb tevékenységeiről szólt, kiemelvén annak püspöki korszakában végzett szolgálatát, melyet példaként állított a jelen és a jövő nemzedék számára egyaránt.

Ezt követően Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka köszöntötte a vendégeket, aki elmondta, hogy nemcsak egy nagyobb közösség elöljárójára emlékezünk, hanem egy olyan egyházi vezetőre, akinek az oktatási intézmények fejlesztése is fontos szívügye volt. „Jó és dicséretes dolog az, ha egy közösség számon tartja fiait, megemlékezik és büszke azokra, akik többre hívattattak vagy nagyobb felelősséget vállalnak a társadalomban." A főgondnok példaképek szűkösségéről beszélt, illetve hangsúlyozta azok nélkülözhetetlenségét a társadalomban: „Legyenek példaképeink! Legyenek olyanok, akiket gyermekeink számára követendő példaként tudunk állítani úgy, hogy ezek egy példakép, Jézus Krisztus életére és szolgálatára mutassanak." - mondta Ábrám Tibor.

„Meredek sziklák között..."

„Számomra Istentől adott, áldott és szent lehetőség volt, hogy Kun Bertalan életéről, szolgálatáról, életútjának váltakozó eseményeiről, szolgálatairól mindazt leírjam, amik engem megérintettek." Ezekkel a szavakkal mutatta be a tiszáninneni püspök halálának századik évfordulójára készített „Meredek sziklák között..." című könyvét Kocsis Attila, a dövényi, valamint a felsőnyárádi református gyülekezet nyugalmazott lelkipásztora. „Nem igénylek teljességet. Ahogyan leírtam, ahogyan dolgoztam több mint egy esztendőn át ennek a könyvnek a megjelenéséért fogadjuk szeretettel, megértéssel és Isten iránti hálaadással." - mondta a nyugalmazott lelkipásztor, aki felidézte az egykori püspök nevével való első találkozás pillanatát, majd részletesen bemutatta a könyvben található fejezeteket és azok tartalmát is. Kocsis Attila végezetül a következő szavakkal ajánlotta könyvét a kedves érdeklődőknek: „Érdemes a múltba visszanézni és visszaérkezni, hogy a jelenbe úgy élhessünk, ahogy elődeink igyekeztek élni."

Virágh Sándor nyugalmazott lelkipásztor-esperes művészi domborművet adományozott a felsőnyárádi református gyülekezetnek, melyet a megemlékezés keretében a templom oldaltermében helyeztek el, majd Kun Lajos felsőnyárádi születésű, sárospataki presbiter köszöntötte az egybegyűlteket a Kun család nevében. A presbiter köszönetet mondott mindazoknak, akik „felismerték, megismerték és alkalomról alkalomra lehetőséget adtak és adnak arra, hogy Kun Bertalan nagyságát és gazdag életútját megünnepelhessük."

Az emlékünnepély végén az érdeklődők megtekinthették a néhai püspökhöz kötődő emléktárgyakat, többek között azt a Képes bibliát is, melyet Kun Bertalan egykor a gagybátori református gyülekezetnek adományozott.

Kojsza Péter

Alább meghallgatható Dr Dienes Dénes Kun Bertalanról szóló előadása.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Emlékezés Kun Bertalan tiszáninneni református püspökre

rss

Napi lelki táplálék

És bár olyan sokan voltatok, mint égen a csillag, kevesen maradnak meg közületek, mert nem hallgattál Istenednek, az Úrnak a szavára. 5Móz 28,62

5Móz 28,49–69

Ostromlott városokban éhező emberek, érthetetlen nyelvű vad nép, amely erőszakosan támad, csapások… Melyik nép ne ismerne ilyen fejezeteket a saját történelméből?

tovább

(37) „Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért?” (Márk 8,27–9,1)

ISTEN AJÁNDÉKA.

– 1. Péter hitvallása Isten Lelkének ajándéka (Máté 16,17): Jézus több, mint egy nagy próféta; – Jézus a Krisztus, a Megváltó. Márk itt is hangsúlyozza, hogy erről még ne beszéljenek senkinek, majd Jézus kereszthalála és feltámadása után jön el a bizonyságtétel ideje (27–30).

tovább

APOSTOLOK CSELEKEDETEI 16,1-10 - Mozgásban maradni

Milyen izgalmas lehetett a fiatal Timóteus számára, hogy Pállal együtt járhatta az országokat! Az utazás elejétől kezdve sikeres: a gyülekezetek erősödnek, növekednek.

tovább

2017. június 16. péntek

Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. (1Tim 4:12)

tovább

Kárász Izabella: Hálaadás

,,Köszönjük Tenéked, Istenünk, hogy élünk!
Hogy annyi vész után Te vagy menedékünk.
Nem is lehet nagyobb boldogságunk nekünk,
Mint hogy velünk járva vigyázod életünk.

tovább