Díszdoktoravatás Cserépfalun

2011. Mar 14., szerző: Adminisztrátor

Ünnepi istentisztelet keretében avatták a Cranmer Memorial Bible College and Seminary díszdoktorává dr. h.c. Molnár Sándor lelkipásztort március 13-án, vasárnap a cserépfalui református templomban.

A díszdoktori címet az észak-írországi intézmény igazgatója, prof. dr. Robert Rodgers adta át, aki elmondta, a kitüntetés egyrészt akadémiai munkálkodást, másrészt kiemelkedő lelkészi szolgálatot minősít.

Az alkalmon Robert Rodgers hirdette Isten igéjét dr. h.c. Szabó Dániel, a Református Presbiteri Szövetség elnökének tolmácsolásában a Jn 10, 1-11 alapján. Szolgálatában Jézus a jó pásztor, illetve a nyáj közötti bensőséges kapcsolat meglétéről szólt, melynek alapja, hogy a juhok hallják, ismerik és engedelmeskednek a pásztor hangjának, melyben benne van „a hatalomnak és a parancsolásnak életre hívó, isteni ereje." A professzor felhívta a figyelmet a hamis pásztorok jelenlétére is, akik bár megpróbálják utánozni a jó pásztor hangját, ám a nyáj kiszűri a hamisságot, nem engedelmeskednek és nem követik azt. Mint mondta, a juhok a védett helyre csakis egy ajtón keresztül juthatnak be, ez az ajtó pedig maga Jézus Krisztus: „Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik és legelőre talál." Robert Rogers elmondta, Isten az örök élet ajándékából kíván adni népének, de a megtartatás egyedül a pásztor áldozatának útján történhet: „Az egyetlen megváltó és szabadító Isten testet öltve, a jó pásztor, aki életét adja a juhokért." Záró gondolataiban hangsúlyozta, mindenkinek személyesen kell eldöntenie, hogy Isten nyájához tartozik-e: „Ha igen, akkor minden áron követni kell a jó pásztort, mert akkor az Úr ígérete szerint örök életet kapunk ajándékba."

Az igehirdetést követően dr. h.c. Benke György nyugalmazott református lelkész a tiszteletbeli doktori cím átadásának tekintetében különleges alkalomról beszélt. Elmondta, „a teológiai tudományban minden az igehirdetésért van, ezért a templomi helyszín az ünnepi eseménynek még nagyobb jelentőséget tulajdonít."

Ezt követően Szabó Dániel laudációjában a cserépfalui lelkipásztor életrajzát és munkálkodását méltatta, majd Robert Rodgers a belfasti Cranmer Memorial Bible College and Seminary igazgatója átruházta a díszdoktori címet Molnár Sándor lelkipásztornak. Az intézmény vezetője azt mondta, a kitüntetés egyrészt meghatározó akadémiai munkálkodást, másrészt kiemelkedő lelkészi szolgálatot minősít, majd az igehirdetésre reflektálva hangsúlyozta, „a teológiában szerzett ismereteket Isten rendje szerint a nyáj gondozásában, pásztorolásában kell kamatoztatni."

 „Mid van, amit nem kaptál?" Ezzel a rövid igeszakasszal fejezte ki köszönetét Molnár Sándor, aki elsőként az Úr Jézus kegyelméről és szeretetéről, mint életének és munkásságának örök forrásáról szólt. "Az Ő kegyelméből és irántam való szeretetéből lehetek az, aki. Az Ő szeretete és kegyelme ajándékozott meg mindazzal, amim van" - mondta a lelkipásztor, aki köszönetnyilvánítását követően hűséget, erőt és kitartó szolgálatot kért Istentől a jövőre nézve.

Dr. h.c. Molnár Sándor a Sárospataki Református Teológiai Akadémián szerzett diplomát, majd Egerben segédlelkészként Telkibányán lelkipásztorként szolgált. A sokrétű gyülekezeti munkát követően lehetősége nyílt tanulmányait Belfast legnevesebb felsőoktatási intézményében, a Queens Egyetemen folytatni, ahol részben angol nyelvet tanult, részben a pásztori szolgálat különböző területeire nyert kitekintést. Molnár Sándor 2004 óta szolgál Cserépfalun, meghatározó tudományos és lelkipásztori szolgálata következtében érdemelte ki az észak-írországi Cranmer Memorial Bible College and Seminary neves kitüntetését.

Kojsza Péter
Fotó: Rácsok András

Eddig 1 hozzászólás érkezett!
Szóljon hozzá ön is!

Kapcsolódó Galériák

Díszdoktoravatás Cserépfalun

rss

Napi lelki táplálék

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jak 5,10b

2Sám 20

Egy önérzetes és sértődött izráeli ember, Seba megfújja a kürtöt, és magával rántja az izráelieket. Köztünk is vannak sértődött emberek, akik hangulatot keltve belerántanak másokat a lázadásba. 

tovább

(22) „…ezek azok a napok, amelyektől kezdve…nyugton lehettek…” (Eszter 9,20–32)

Végre nyugton lenni, békében élni még egy kicsit ebben a földi létben: örülni, enni és inni, egymást megajándékozni (20–22), a magunk szőlőjében és fügefája alatt (Mikeás 4,4). Valójában erre vágyunk; – így készülve az örök, aktív, üdvösséges nyugalomra.

 

tovább

RÓMA 3,21-24 - Micsoda ajándék!

Egy baráti házaspár néhány évvel ezelőtt hihetetlen ajándékot adott nekünk. Meghívtak minket, az öttagú családot egy kéthetes nyaralásra egy 4 csillagos szállodába, all inclusive ellátással! 

tovább

2017. október 31. kedd

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”(Rm 8:31)

 

tovább

Fejes Ádám: Kálvin

Munkás magányt, az írószobád nyugalmát
cserélted fel a genfi harcokért Te,
meg kellett tenned, egyedül csak Érte,
ki értünk vett fel átkot és keresztfát!

tovább