Megjelent Horváth Barna: "Amerikából jöttünk" című könyve

2011. Apr 26., szerző: Adminisztrátor

Dr. Horváth Barna munkáiból könyvsorozat készül. Egy tizenöt kötetesre tervezett életműsorozat, melyben prédikációi és teológiai írásai mellett kéziratban maradt vagy könyvben publikálatlan művelődés- és irodalomtörténeti, helytörténeti, szépirodalmi munkái mellett beszédei, újságcikkei, önéletírása, már kötetben megjelent dolgozatai is helyet kapnak majd.

Elsőként az Amerikából jöttünk - Adalékok a United Presbyterian Church (USA) és a Tiszáninneni Református Egyházkerület kapcsolatainak krónikájához című könyv kerül az olvasó elé. Ebben különféle műfajú írások, dokumentumok, fényképek, levelek elevenítik fel a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a missouri, illetve kentuckyi presbiteriánus egyház kapcsolatainak kezdeteit. Kürti László visszaemlékezése szerint ez a rendszerváltozás előtti „hídépítés" amerikai kezdeményezésre történt, az országos vezetőség a missouri egyházkerületet jelölte ki a kapcsolatfelvételre, zsinatunk elnöksége pedig a tiszáninneni egyházkerületet választotta ki partnerül. Ez a kapcsolat 1985-ben jött létre, és a mai napig él.

Az Egyesült Államokba látogató első magyar csoportok tagjai voltak: Kürti László püspök, Mészáros István egyházkerületi főjegyző és felesége, Benke György, Kádár Zsolt, ifj. Kocsis Attila, Szabó Sándor, valamint Horváth Barna lelkipásztorok.

Amerikai részről Anderson M. Sale executive presbyter, Wilkie O'Brien moderátor, Jack E. Weller, Sarah Penick, továbbá John M. Mulder, a louisville-i teológia elnöke és Milton Joe Coalter könyvtárigazgató voltak a főszervezők. A vendéglátók köre azonban sokkal szélesebb volt. A kötetben olvasható 1987-es, irodalmi igénnyel megírt Útinapló tanúsága szerint kiterjedt a legkülönbözőbb foglalkozású emberekre. Az amerikai partner egyház tevékenysége azonban nemcsak abban nyilvánult meg, hogy meglátogattak itteni gyülekezeteket, illetve vendégül láttak magyar lelkipásztorokat országukban, hogy ezzel is elősegítsék a két nép közeledését, egymás megismerését. Ennek a kapcsolatnak kézzel fogható eredményei is voltak. A kötetben a sajószentpéteri Nagytemplom 1987-es renoválása, illetve a Sárospataki Református Kollégium újraindulásának támogatása kerül szóba.

A könyv írásai, illusztrációi és dokumentumai felvillantják ezeknek az egyháztörténeti szempontból is érdekes utazásoknak a részleteit.

(Amerikából jöttünk, Horváth Barna életműsorozata 1. AmfipressZ, Budapest, 2011. ISBN: 978-963-8230-12-6. 208 oldal.)

További információ:

Horváth Barnabás Dávid, szerkesztő

kollegiumblues@freemail.hu

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek. ApCsel 11,29

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg” (9). 

tovább

(29) „A tanítványok pedig valamennyien elhatározták…” (Apostolok cselekedetei 11,27–30)

A jeruzsálemi zsidókeresztyén és az antiókhiai pogánykeresztyén gyülekezet áldott kapcsolatban voltak egymással, mert noha más gyökerekkel kapaszkodtak a talajba, éltetőjük nem a kapaszkodó gyökér, hanem ugyanaz a „talaj” volt, maga az Úr Jézus Krisztus. 

tovább

LUKÁCS 14,7–14 - A megfelelő helyen

„A Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövete tisztelettel meghívja..” Ez állt az Evangélikus Egyház külföldi missziója búcsúünnepségére szóló meghívóján. Mint egy álomban! 

tovább

2017. augusztus 19. szombat

Kicsoda Jézus Krisztus? – Mester

Mester, követlek téged, akárhova mégy. (Mt 8,19)

 

tovább

Ének Szent István királyról

Szent István király, Istennek szolgája,

Christus hitinek igaz plántálója,

Bálványozásnak eltávoztatója

És elrontója.

 

Kegyes voltából irgalmas Istennek,

Adatott mennyből a magyar nemzetnek,

Hogy őáltala útját igaz hitnek,

Tanulná, s szentségnek.

tovább