Megjelent Horváth Barna: "Amerikából jöttünk" című könyve

2011. Apr 26., szerző: Adminisztrátor

Dr. Horváth Barna munkáiból könyvsorozat készül. Egy tizenöt kötetesre tervezett életműsorozat, melyben prédikációi és teológiai írásai mellett kéziratban maradt vagy könyvben publikálatlan művelődés- és irodalomtörténeti, helytörténeti, szépirodalmi munkái mellett beszédei, újságcikkei, önéletírása, már kötetben megjelent dolgozatai is helyet kapnak majd.

Elsőként az Amerikából jöttünk - Adalékok a United Presbyterian Church (USA) és a Tiszáninneni Református Egyházkerület kapcsolatainak krónikájához című könyv kerül az olvasó elé. Ebben különféle műfajú írások, dokumentumok, fényképek, levelek elevenítik fel a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a missouri, illetve kentuckyi presbiteriánus egyház kapcsolatainak kezdeteit. Kürti László visszaemlékezése szerint ez a rendszerváltozás előtti „hídépítés" amerikai kezdeményezésre történt, az országos vezetőség a missouri egyházkerületet jelölte ki a kapcsolatfelvételre, zsinatunk elnöksége pedig a tiszáninneni egyházkerületet választotta ki partnerül. Ez a kapcsolat 1985-ben jött létre, és a mai napig él.

Az Egyesült Államokba látogató első magyar csoportok tagjai voltak: Kürti László püspök, Mészáros István egyházkerületi főjegyző és felesége, Benke György, Kádár Zsolt, ifj. Kocsis Attila, Szabó Sándor, valamint Horváth Barna lelkipásztorok.

Amerikai részről Anderson M. Sale executive presbyter, Wilkie O'Brien moderátor, Jack E. Weller, Sarah Penick, továbbá John M. Mulder, a louisville-i teológia elnöke és Milton Joe Coalter könyvtárigazgató voltak a főszervezők. A vendéglátók köre azonban sokkal szélesebb volt. A kötetben olvasható 1987-es, irodalmi igénnyel megírt Útinapló tanúsága szerint kiterjedt a legkülönbözőbb foglalkozású emberekre. Az amerikai partner egyház tevékenysége azonban nemcsak abban nyilvánult meg, hogy meglátogattak itteni gyülekezeteket, illetve vendégül láttak magyar lelkipásztorokat országukban, hogy ezzel is elősegítsék a két nép közeledését, egymás megismerését. Ennek a kapcsolatnak kézzel fogható eredményei is voltak. A kötetben a sajószentpéteri Nagytemplom 1987-es renoválása, illetve a Sárospataki Református Kollégium újraindulásának támogatása kerül szóba.

A könyv írásai, illusztrációi és dokumentumai felvillantják ezeknek az egyháztörténeti szempontból is érdekes utazásoknak a részleteit.

(Amerikából jöttünk, Horváth Barna életműsorozata 1. AmfipressZ, Budapest, 2011. ISBN: 978-963-8230-12-6. 208 oldal.)

További információ:

Horváth Barnabás Dávid, szerkesztő

kollegiumblues@freemail.hu

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontja ne töressék meg". Jn 19,36

Jn 19,31–42

A mi Urunk, Jézus Krisztus halála nem tévedés volt. Nem „üzemi baleset”. Isten előre kijelentett terve teljesedett be. 

tovább

5) „Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem…” (Zsoltárok 137)

AZ EMBER LEGNAGYOBB NYOMORÚSÁGA, hogy akkor kezdi el értékelni mindazt, amit kapott az Úrtól, életét, egészségét, szeretteit, munkáját, hitét, kultúráját, értékeit; – amikor az Úr azokat elveszi tőle.

tovább

LUKÁCS 24,44–49 - Gondoskodás

Vidéken élünk és van néhány állatunk. Amikor nem vagyunk otthon, férjem mindig ír egy listát az „állatápolónknak”, amire feljegyzi, hogy melyik állatnak mikor és milyen ennivalót kell adni, és hogy a távollétünkben mire kell még figyelni. 

tovább

2018. április 20.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Sinka György: Seregeknek hatalmas...

Seregeknek hatalmas nagy királya,
Könyörgésem székedet megtalálja,
Mert szívemet sok bú állja,
Olyan bűntől, mint megterhelt gálya.

Ím előtted megaláztam magamat,
Földre hajtván szomorodott orcámat;
Halld meg, Atyám, csendes szómat,
Add meg szívből kívánt lelki jómat. 

tovább