„Megszólítani az egész embert” – lelkészségi könyvtár nyílt a Miskolci Egyetemen

2011. May 24., szerző: Adminisztrátor

Az Ökumenikus Egyetemi Lelkészség szolgálatához kapcsolódó kutatókönyvtárat nyitottak meg 2011. május 24-én Miskolcon. A megnyitó alkalmon Hess István SJ. római katolikus egyetemi lelkész üdvözölte a jelenlevőket. 

Külön köszönetet mondott Dr. Patkó Gyula rektornak és Dr. Kocziszky György dékánnak, hogy lehetővé tették a könyvtári helyiség kialakítását.  A kivitelezés az Ökumenikus Egyetemi Lelkészséghez tartozó négy történelmi egyház anyagi támogatásával jött létre.

„Szeretnénk az egész embert megszólítani” – így jelölte ki Hess István a könyvtár célját.  Az Ökumenikus Lelkészség programjai – kirándulások, lelki programok – eddig elsősorban az emberi testet és lelket szólították meg. A teljes emberhez azonban a szellemi dimenzió is hozzátartozik, ehhez nyújt segítséget a lelkészségi könyvtár.  

A jövőbeli tervekről így nyilatkozott az egyetemi lelkész: „Valami szépet ajándékozni az egyetemnek” – ez lenne a valláskutató könyvtár megvalósulása.

„A könyvtár olyan hely, mely összekapcsolja a hitet az értelemmel, mely kettő egymás nélkül értelmezhetetlen” – fogalmazott Forrai Tamás SJ. provinciális, aki köszönetet mondott az egyetemi lelkészeknek a megvalósult kezdeményezésért.  Majd imádságban kért áldást, és formálisan is felszentelte a helyiséget.

Az ezeregynéhány kötetet tartalmazó könyvtárban jelenleg egyháztörténeti, szociológiai, patrisztikai, liturgikai, bibliaismereti, filozófiai, teológiai és természetesen vallásismereti témákban találhatók könyvek. Az összegyűlt kötetek magyarországi főiskolák, a Harmat Kiadó, a Luther Kiadó, a Magyar Bibliatársulat, a Müncheni Jezsuita Főiskola, valamint magánszemélyek felajánlásai a lelkészségi könyvtár számára.

Rácsok András

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Lelkészségi könyvtár nyílt a Miskolci Egyetemen

rss

Napi lelki táplálék

Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában… ApCsel 8,15

2Móz 38

„Elkészítette a rézmedencét… az asszonyoknak a fémtükreiből…” (8). A szent hajlék és felszerelése készítésekor sok felajánlás történt. 

tovább

(10) „…amelyet Nagy Erőnek neveznek…” (Apostolok cselekedetei 8,9–25)

A látványos jelek veszélyesek is lehetnek (9). Ki van mögöttük? MILYEN ERŐK MŰKÖDNEK közben? Bizony „az erők” könnyen a gonosz romboló hatalmának játékszereivé tehetik a magát erősnek gondoló, valójában erőtlen és halandó embert (10). Csak az Isten ereje épít, minden más erő ront, rombol, letaszít (14–17).

tovább

ÁMÓSZ 4,6–8; 12–13 - Taníthatatlan?

Isten mindent megpróbál, hogy népét megnyerje: próféták által megtérésre szólította fel őket. Éhínséget és aszályt hozott rájuk, hogy lássák, mennyire az Ő kegyelmétől és jóságától függnek. 

tovább

2017. augusztus 8. kedd

Kicsoda Jézus Krisztus? – Utolsó

„Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó.” (Jel 1,17)

 

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább