Sárospataki tábori gondolatok 2011.

2011. Jul 03., szerző: Adminisztrátor

Június 26-án vasárnap megkezdődött a kerületi ifjúsági tábor Sárospatakon. A mai nappal kezdődően a hét eseményeiről, benyomásairól folyamatosan hírt adunk Portálunkon, a tavalyról már ismerős személyes hangvételű „blogszerű" beszámoló formájában Tóth Orsolya, a tábor koordinátora „tollából":


VASÁRNAP:

A tábor margójára
 
Bár hivatalosan csak holnap reggel kezdődik meg a 2011. évi kerületi gyermektábor Sárospatakon, már több segítő munkatárs megérkezett ma este, hogy megfelelően előkészítsük a holnapi érkezést, szobafoglalást a gyermekek számára. Nem kis feladat ez, hiszen 3 kollégiumban összesen 200-an leszünk idén együtt. Személy szerint is azt érzem, sok új kihívást tartogat az idei év. Vannak új gyülekezetek, akik idén csatlakoznak először, vagy több év után újra, vannak új kollégák: lelkészek és fiatal felnőttek egyaránt, akik most ízlelgetik a munkatárs fogalmát Patakon, közöttünk. Sokféle érzés, váradalom, életszituáció jött velünk ma este. De hiszem, hogy lecsendesül majd, és amikor holnapra mindenki ideér, együtt kérünk majd áldást a hét kezdetén, és valóban nyerünk erőt, hogy ami ránk bízatott ezen a nyáron, azt legyen erőnk megcselekedni Isten kegyelméből.
Csak azt tudom ma este kérni: legyen így!

* * *

HÉTFŐ:

Izgatott gyermekarcok, nagy csomagok, "kicsit aggódó" szülők, ismerkedő mondatok jellemezték a mai napot. A délelőtt során megtörtént a gyermekek megérkezése, elszállásolása, az elhelyezkedés. Közben mi felnőttek is elcsendesedtünk. Táborindító igei gondolatokkal Szőnyi Tamás bőcsi lelkipásztor, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperes-helyettese szolgált. Rangidős lelkészként Ő az, aki végigkísérte a tábor történetét egészen az indulástól, 1979-től. Érdekes volt hallani az akkori szándékról, a közben eltelt évekről, a tábor alakulásáról.
 
Ebédelni mindannyian együtt indultunk. Előtte a délutáni programok kihírdetésére került sor, melyek közül a legnagyobb sikert a strand aratott. Kígyózó sorban indult közel 170 ember, hogy a délutánt fürdéssel töltse.
 
Kipirulva, elfáradva érkezett meg vacsora után a tábor minden lakója áhitatra a sárospataki református templomba. Köszönet illesse a gyülekezetet és Virágh Sándor lelkipásztort befogadó szeretetükért, mely évről évre megnyitja előttünk a templom kapuját. A ma esti szolgálatért szintén köszönet illeti Török István nyug. lelkész-vallástanárt, aki a  Zsolt 90:1-2  alapján a következő gondolatok köré építve a hajlékról tanított bennünket: Honnan jövünk, milyen hajlékaink vannak, hogyan vagyunk mi azokban, mennyire tudunk rájuk vigyázni, emléküket tiszteletben tartani ápolni? 
 
A hét témája: Múlt, jelen, jövő Isten kezében. Erről szólnak az áhitatok, a foglalkozások és még nagyon sok minden majd ezalatt a hét alatt.
 
Adja Isten, hogy a hét végére, kicsik és nagyok, valamennyien e mondat igazságában igazán megerősödjünk!

Hétfői képek

* * *

KEDD:

A mai napon már elindultak a délelőtti foglakozások is a táborban. Egyháztörténet, bibliaismeret, ének "órák" szerepelnek a repertoárban kiegészítve sok-sok játékkal. A délelőtt folyamán így főleg a református gimnázium épületében vagyunk együtt.
Az idő nem volt ma túl kegyes hozzánk. Előkerültek a meleg ruhák is a táskákból, sőt néha még az esőkabátra is szükség volt. A délutáni programok az időjáráshoz igazodtak. A nagyobbakhoz vendégelőadó érkezett, Mészáros László alezredes kiemelt tábori lelkész /esperes/ személyében. Nagyon tanulságos beszámolója szolgálatáról aktiválta a kérdezni merők táborát is. Ez idő alatt a kisebbek a város mozijában voltak együtt. Még egy vendége volt a mai napnak, aki Girincsról érkezett, és segítségével a gyermekkezek alatt gyönyörű fazekastárgyak készültek. A tábor idején minden délután Kis Varga Emese ismerteti meg a gyermekeket a kézművesség kölönféle technikáival. Amikor meglátogattam ma, éppen mobiltelefon díszek és háromdimenziós képeslapok készültek. Persze mindig vannak olyanok is, akik fociznak az iskolakert pályáján, vagy akik szívesen társasoznak, hiszen erre nagyon jó lehetőség van.
A mai napon reggel és este is Gere Gábor varbói nagytiszteletű úr szolgált. Az esti áhitat keretében Virágh Sándor lelkipásztor köszöntötte a tábor lakóit a sárospataki református gyülekezet nevében. Beszélt arról a gyermekeknek, hogy a pataki templom ebben a hónapban 230. születésnapját ünnepli. Sorra vette a gyermekekkel, hogy mi mindenre volt szükség a templomépítéshez és felhívta a figyelmüket, arra hogy az emberekre is szükség van minden korban, ahhoz, hogy a falak között gyülekezet is legyen. Az este énekszóval, játékkal zárult.
Reménykedve nézünk a holnap elé, hogy az idő jóra fordul, és hasonló szép napot tölthetünk együtt!

Keddi képek

* * *

SZERDA:

A harmadik naphoz, és egyben a tábor feléhez érkeztünk. Érdekes ez a nap, mert már vannak emlékek, szívet melengető vagy éppen vicces pillanatok, amit magunkkal tudunk vinni. Ez azonban nem akadályozza meg, hogy a váradalom lankadjon az előttünk álló napok iránt. Az időjárás miatt kicsit mi is bizonytalan talajon járunk, hiszen nagyon nehéz a délelőtti órák után a délutánt tervezi, szervezni.
Ma a szelet leszámítva nagyon szép idő volt Sárospatakon. Ezért amikor a nagyok moziban voltak, a kisebbek a várba indultak. Remek lehetőséget kínált a séta a város utcáin való nézelődésre, képeslapok, kis ajándékok vásárlására, emlékgyűjtésre. Nem csak a gyermekeknek emlékgyűjtés egy-egy ilyen év, hanem nekünk felnőtteknek is. Persze lehet, hogy csak arról van szó: kezdjük jól ismerni egymást! - ahogyan arra Gere Gábor varbói lelkipásztor reggeli áhitatában utalt: jó és rossz tulajdonságokkal egyaránt. Azt hiszem, így ismerve egymást lehet emléket gyűjteni. Kicsit a múltban jártunk ma. Nem csak Szentimrei Márk lelkipásztorral az egyháztörténet órákon, hanem a délutáni várlátogatással is. Milyenek lehettek az előttünk járók? Hogyan óvták, féltették sokszor az életüket, hitüket, gyülekezetüket, templomukat!? Isten megőrizte őket! Milyen jó, hogy minket is meg szeretne őrizni. Itt ebben a táborban és az egész életünkben benne bízó, hinni tudó embernek. Olyan sokszor tapasztaltuk már és tapasztaljuk most is, hogy Jézus mellénk szegődik. Olyen egyszerűen, szelíden, ahogyan az Emmaus felé tartó tanítványok mellé. Erről szólt a reggeli áhitatban Fejér Zoltán lelkipásztor, a gimnázium vallástanára.
Jól érezzük magunkat! De kedves otthon lévők, üzenjük: hiányoztok! Rátok is, úgy mint ahogyan ránk is itt a táborban éjjel-nappal vigyázzon angyaloknak serege!

Szerdai képek

* * *

CSÜTÖRTÖK:

"Ember küzdj, és bízva bízzál!" /Madách: Az ember tragédiája/
 
A mai napban csak a reggeli áhitat, amit ismét Fejér Zoltán lelkipásztor tartott, és Emmaus felé indultunk tovább a tanítványokkal és az Úr Jézus Krisztussal, valamint az esti áhitat volt a szokásos Gere Gábor lelkipásztor szolgálatával, aki arra biztatta a gyermekeket, hogy legyenek  sóvá saját gyülekezeteikben.
 
Tíz órakkor indult az akadályverseny, a nemes küzdelem a 10 csapat között. Vicces, énekes, kézműves, ügyességi, egészséges életmódra nevelő feladatok várták a csapatokat az állomásokon. Mindenki helyt állt becsülettel és igyekezett legjobb tudása szerint nyeréshez segíteni csapatát.
 
A verseny után sokan indultak vásárolni, cukrászdába. Voltak akikből minden erőt kivett a délelőtt, így ledőltek, hogy az esti koncert előtt pihenjenek egy keveset.
 
Kedves tanítványom, Fügeczki Roland érkezett hozzánk zenészbarátaival. A koncertre egy fárasztó nap után nehezen hangolódtunk rá, de a végén gyermekek és felnőttek együtt toporotunk a színpad előtt.
 
A koncert végén még mindig nem ért véget a nap, mert az Erdélyi Kollégium előtt került sor az akadályverseny eredményhírdetésére. A küzdelem és a reménység mindenkinek meghozta a jutalmat, mert egyetlen csapat sem ment el üres kézzel.
 
Ez az utolsó előtti éjszaka. A tábor végéhez közeledünk. Egyre több minden van a szívünkben. Reméljük, ha végre hazaérünk majd, figyelmes hallgatókra találunk - barátra, barátnőre, édesapára, édesanyára, nagyszülőkre, gyülekezetekre, lelkészekre -, hogy mindenről pontosan beszámolhassunk.

(Az akadályverseny idején szerkesztőségünk is ellátogatott a táborba, ezért plusz egy galériával színesítjük ennek a napnak a beszámolóját - szerk.)

Csütörtöki képek I.
Csütörtöki képek II.

* * *

PÉNTEK:

"Hatalmas dolgokat tett velünk Úr, ezért örvendezünk"  Zsolt 126,3
 
A Zsolt 126:1-4 verseivel zárta az esti áhitat alkalmával Alexa Gábor mezőcsáti református lelkész a Tiszáninneni Református Egyházkerület sárospataki gyermektáborát. A zarándokzsoltár az útonlétről szól. Arról, hogy múltunk, jelenünk és jövendőnk is az Isten kezében van. Ezen a héten hatalmas dolgokat éltünk át: kaptunk erőt, az időjárás sem akadályozta túlzottan a hét programját, barátságok, talán szerelmek is szövődtek... Isten megteheti ma is, most is, hogy jóra fordítsa sorsunkat.
Az áhitat után a csoportelsők kaptak könyvjutalmat, és a szobatisztasági verseny eredményhírdetésére került sor. A táborból a szívekbe írt és zárt élményeken kívül egy fényképet is vihetett mindenki magával a tábor lakóiról, kicsinyeiről-nagyjairól.
 
Utolsó éjszaka... táborzáró gondolatok... összegzés, számadás, hazakészülés... fáradtság... és sok-sok köszönöm. Gyermekektől, szülőktől egyaránt. Ez ad nekünk erőt minden évben újra kinyitni a tábor kapuját. A viszontlátásig az énekesfüzetünk egyik dalának sorával búcsúzunk:
 
"Minden nap Uram, ráállok Igédre, Téged hívlak, légy a segítségem. Vezess hát engem a keskeny úton, add, hogy életem a világban tüzet gyújtson."
 
Isten tud és akar ma is hatalmas dolgokat cselekedni. Mi már tudjuk...

Pénteki képek

Eddig 1 hozzászólás érkezett!
Szóljon hozzá ön is!

Kapcsolódó Galériák

Sárospataki tábori gondolatok 2011. - hétfő Sárospataki tábori gondolatok 2011. - kedd Sárospataki tábori gondolatok 2011. - szerda Sárospataki tábori gondolatok 2011. - csütörtök Sárospataki tábori gondolatok 2011. - csütörtök II. Sárospataki tábori gondolatok 2011. - péntek

rss

Napi lelki táplálék

Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Jak 2,10

2Sám 17,15–29

Ahítófel tanácsára nem hallgatnak, és ő felköti magát. Mikor Jézus ellenállt a kísértésnek, a kísértő eltávozott tőle. Ha ellenállunk a gonosznak, elfut tőlünk is (Jak 4,7). 

tovább

(19) „…másodszor is gyűjtöttek össze szüzeket…” (Eszter 2,19–23)

– Elgondolkodtató a feljegyzés: amikor a király számára ismét összegyűjtötték a szüzeket, Eszter ismét közéjük került. A szentíró fontosnak tartotta ezt a verset, annak ellenére, hogy ez az igevers a történet menetében törést és ellentmondást okoz.

 

tovább

PÉLDABESZÉDEK 3,1-4 - Dicséret és elismerés

Korábban, amikor édesanyám megjött a fodrásztól, mindig feszülten figyelt arra, mit is szól majd édesapám az új frizurájához. „Nem tűnik fel semmi?” – hallottam csalódott kérdését, amikor apámtól nem kapott dicsérő szavakat már köszönéskor. 

tovább

2017. október 23. hétfő

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

 

            

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább