Biblia az irodalomban - megjelent Horváth Barna életműsorozatának új kötete

2012. Jan 20., szerző: Adminisztrátor

Megjelent Horváth Barna életműsorozatának új kötete Biblia az irodalomban címmel. Ezúttal irodalomtörténeti írásai kerülnek összegyűjtve a nyilvánosság elé. A könyvben tematikus időrendben következnek a különböző műfajú munkák, ötven írás.

Elsőként a Bibliát és a bibliafordítás ügyét járja körül, kiemelve a magyar irodalmi nyelv kialakulásában betöltött szerepét és a kálvinizmus, a református egyház nemzetmegtartó erejét. Különösen érdekes Az élet könyve vagy az írástudóké? című  tanulmánya, amelyet a genfi egyetem bossey-i intézetében és a zürichi egyetemen írt 1980–81-es tanulmányútján angolul.

Szenci Molnár Albert munkásságát az 1974-es évforduló kapcsán mutatja be. Apáczai Csere Jánosról szóló dolgozatát egy budapesti teológusnapi pályázatra készítette. Árva Bethlen Kata egy ismeretlen, Nagyváradon talált verse szintén olvasható a kötetben, talán egyszer az irodalomtörténészek is „felfedezik”. A szerző ezenkívül Pécsely Király Imre, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Kiss József és Ady Endre hitvallásáról és az Egressy család szerepéről értekezik. Tompa Mihályról több tanulmány, cikk és igehirdetés olvasható.

A könyvben húsz tétel Lévay Józsefhez kapcsolódik. Horváth Barna 1985-től foglalkozott a költő hagyatékával, s új megközelítésekkel gazdagította a Lévay-szakirodalmat. A templomokban prédikációkban és műsorokban, a világi ünnepségeken beszédekben emlékezett meg a költőről. A közéletben, a sajtóban igényesen és markáns véleménnyel szólt hozzá a Lévayval kapcsolatos kérdésekhez. Dallamot szerzett a költő Mikes című verséhez. Könyveket szerkesztett Lévay hagyatékából. Sajószentpéteri lelkipásztorként, a borsod–gömöri egyházmegye espereseként támogatta a költővel kapcsolatos tevékenységeket. A Biblia az irodalomban lapjain teljes képet kapunk Horváth Barna Lévayval kapcsolatos munkásságáról.

A könyvet mintegy harminc, részben közgyűjteményekben található, eddig publikálatlan kép illusztrálja, jegyzet és névmutató egészíti ki.

(Horváth Barna: Biblia az irodalomban. AmfipressZ, Budapest, 2012. 336 p.)

További információ:

Horváth Barnabás Dávid szerkesztő

perjessy.horvath@gmail.com

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek. ApCsel 11,29

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg” (9). 

tovább

(29) „A tanítványok pedig valamennyien elhatározták…” (Apostolok cselekedetei 11,27–30)

A jeruzsálemi zsidókeresztyén és az antiókhiai pogánykeresztyén gyülekezet áldott kapcsolatban voltak egymással, mert noha más gyökerekkel kapaszkodtak a talajba, éltetőjük nem a kapaszkodó gyökér, hanem ugyanaz a „talaj” volt, maga az Úr Jézus Krisztus. 

tovább

LUKÁCS 14,7–14 - A megfelelő helyen

„A Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövete tisztelettel meghívja..” Ez állt az Evangélikus Egyház külföldi missziója búcsúünnepségére szóló meghívóján. Mint egy álomban! 

tovább

2017. augusztus 19. szombat

Kicsoda Jézus Krisztus? – Mester

Mester, követlek téged, akárhova mégy. (Mt 8,19)

 

tovább

Ének Szent István királyról

Szent István király, Istennek szolgája,

Christus hitinek igaz plántálója,

Bálványozásnak eltávoztatója

És elrontója.

 

Kegyes voltából irgalmas Istennek,

Adatott mennyből a magyar nemzetnek,

Hogy őáltala útját igaz hitnek,

Tanulná, s szentségnek.

tovább