Biblia az irodalomban - megjelent Horváth Barna életműsorozatának új kötete

2012. Jan 20., szerző: Adminisztrátor

Megjelent Horváth Barna életműsorozatának új kötete Biblia az irodalomban címmel. Ezúttal irodalomtörténeti írásai kerülnek összegyűjtve a nyilvánosság elé. A könyvben tematikus időrendben következnek a különböző műfajú munkák, ötven írás.

Elsőként a Bibliát és a bibliafordítás ügyét járja körül, kiemelve a magyar irodalmi nyelv kialakulásában betöltött szerepét és a kálvinizmus, a református egyház nemzetmegtartó erejét. Különösen érdekes Az élet könyve vagy az írástudóké? című  tanulmánya, amelyet a genfi egyetem bossey-i intézetében és a zürichi egyetemen írt 1980–81-es tanulmányútján angolul.

Szenci Molnár Albert munkásságát az 1974-es évforduló kapcsán mutatja be. Apáczai Csere Jánosról szóló dolgozatát egy budapesti teológusnapi pályázatra készítette. Árva Bethlen Kata egy ismeretlen, Nagyváradon talált verse szintén olvasható a kötetben, talán egyszer az irodalomtörténészek is „felfedezik”. A szerző ezenkívül Pécsely Király Imre, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Kiss József és Ady Endre hitvallásáról és az Egressy család szerepéről értekezik. Tompa Mihályról több tanulmány, cikk és igehirdetés olvasható.

A könyvben húsz tétel Lévay Józsefhez kapcsolódik. Horváth Barna 1985-től foglalkozott a költő hagyatékával, s új megközelítésekkel gazdagította a Lévay-szakirodalmat. A templomokban prédikációkban és műsorokban, a világi ünnepségeken beszédekben emlékezett meg a költőről. A közéletben, a sajtóban igényesen és markáns véleménnyel szólt hozzá a Lévayval kapcsolatos kérdésekhez. Dallamot szerzett a költő Mikes című verséhez. Könyveket szerkesztett Lévay hagyatékából. Sajószentpéteri lelkipásztorként, a borsod–gömöri egyházmegye espereseként támogatta a költővel kapcsolatos tevékenységeket. A Biblia az irodalomban lapjain teljes képet kapunk Horváth Barna Lévayval kapcsolatos munkásságáról.

A könyvet mintegy harminc, részben közgyűjteményekben található, eddig publikálatlan kép illusztrálja, jegyzet és névmutató egészíti ki.

(Horváth Barna: Biblia az irodalomban. AmfipressZ, Budapest, 2012. 336 p.)

További információ:

Horváth Barnabás Dávid szerkesztő

perjessy.horvath@gmail.com

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontja ne töressék meg". Jn 19,36

Jn 19,31–42

A mi Urunk, Jézus Krisztus halála nem tévedés volt. Nem „üzemi baleset”. Isten előre kijelentett terve teljesedett be. 

tovább

5) „Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem…” (Zsoltárok 137)

AZ EMBER LEGNAGYOBB NYOMORÚSÁGA, hogy akkor kezdi el értékelni mindazt, amit kapott az Úrtól, életét, egészségét, szeretteit, munkáját, hitét, kultúráját, értékeit; – amikor az Úr azokat elveszi tőle.

tovább

LUKÁCS 24,44–49 - Gondoskodás

Vidéken élünk és van néhány állatunk. Amikor nem vagyunk otthon, férjem mindig ír egy listát az „állatápolónknak”, amire feljegyzi, hogy melyik állatnak mikor és milyen ennivalót kell adni, és hogy a távollétünkben mire kell még figyelni. 

tovább

2018. április 20.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Sinka György: Seregeknek hatalmas...

Seregeknek hatalmas nagy királya,
Könyörgésem székedet megtalálja,
Mert szívemet sok bú állja,
Olyan bűntől, mint megterhelt gálya.

Ím előtted megaláztam magamat,
Földre hajtván szomorodott orcámat;
Halld meg, Atyám, csendes szómat,
Add meg szívből kívánt lelki jómat. 

tovább