Hitvallók Nagyrozvágyon

2012. Szept 25., szerző: Adminisztrátor

Ünnepségre hívogatott a 100 éves Nagyrozvágyi templom harangja. Ünnepelni, hogy felépült Isten hajléka, és ünnepelni azokat, akik ebben a templomban hitvallást és fogadalmat tettek 50-60-70 esztendeje.

„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után.” (Zsoltárok 84,2-3) Ezekkel a szavakkal köszöntötte Almási Ferenc nagyrozvágyi lelkipásztor az egybegyűlteket, közelről és távolról érkezőket. Az igehirdetés szolgálatát Dr. Börzsönyi József esperes végezete, aki a Máté evangéliuma 10,32 verséből hirdette Isten igéjét. „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.” A zempléni esperes az alkalommal kapcsolatban két vallástételről beszélt, melyek közül az egyik éppen 100 éves. A templomra utalva Börzsönyi József elmondta, hogy azért munkálkodtak az akkor élők, azért hoztak áldozatokat, hogy Krisztus imádására összegyűljenek. „Azóta is őrállók és hitvallók sokasága azért munkálkodott, hogy megőrizzék, felújítsák, ékessége megmaradjon, és hirdesse: Krisztus gyermekei vannak itt.”

A másik vallástételt említve Börzsönyi József kiemelte, hogy az 50-60-70 évvel ezelőtt történt e templom úrasztalánál, akik református hitükben megerősítettek, fogadalmat tettek a konfirmáció alkalmával, hogy Jézus Krisztus követői és anyaszentegyházunk tagjai lesznek. Ifjú szívekben hangzott a vallástétel Jézus Krisztusról. Megőrizték és ma emlékezni kívánnak róluk is. Jézus azt mondja: Aki vallást tesz rólam az emberek előtt.  Olyan sokan csak szívükben őrzik, nem kívánnak bizonyságok lenni,  de nem csak a szívben kell hordozni Krisztusról szóló hitet, hitvallást, hanem az emberek előtt kell láthatóvá tenni.

Az igehirdetés előtt és után gyermekek versekkel köszöntötték az ünneplő gyülekezetet elhangzott például: Reményik Sándor: Kövek zsoltára című verse, Túrmezei Erzsébet: Otthonom a templom, a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskola kórusa énekkel ékesítette az ünnepi alkalmat, melynek köszönhetően gyermeki szívek és hangok hitvallásával teltek meg a templom falai, s ez együtt ünneplők szívei.

A gyülekezet lelkipásztora beszámolt a templom építésének történetéről, majd egy emléklappal köszöntötte a jubileumi konfirmáltakat. A Nagyrozvágyi nőszövetség énekkel tett vallást Istenbe vetett hitéről sé reménységéről, amikor együtt énekelték: „Áldjad lelkem, áldjad életem és Krisztus testének tagja vagy már”. 

Szabó Ágnes

Fotó: Baksy János

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Hitvallók Nagyrozvágyon

rss

Napi lelki táplálék

Ennek a négy ifjúnak megadta az Isten, hogy előrehaladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dán 1, 17

Ef 2,11–22

„Emlékezzetek...” (11). A szerző emlékezteti a pogánykeresztyéneket arra, hogy ők csak azért ismerhetik meg az igaz Istent és az üdvösséget, mert Jézus Krisztus áldozata (vére) által Isten Izráelnek adott ígérete rájuk nézve is érvényessé vált.

tovább

(3) „…Mózes pedig igen alázatos volt…” (4Mózes 12)[1]

Mózes tekintélyét kétségbe vonta Mirjám, Áron nővére (1-2). A kúsi asszonyra való hivatkozás tipikus (1), hiszen valakinek jó hírét nőügyekkel és pénzügyekkel lehet leginkább tönkre tenni, függetlenül attól, hogy abból valami is igaz, vagy sem; egyszerűen elég a témát elhinteni, az már elvégzi a többit magától.

tovább

János 7,1-13 - Isten időbeosztása

A vallási vezetők meg akarták ölni Jézust. Testvérei követelőztek. Nem hittek Neki. Micsoda helyzet! Úgy tűnik, az egész világ összeesküdött Ellene. Ilyen reakciókat látva én teljesen kiborulnék. 

tovább

2014. július 26. szombat

Megtanulni hálát adni!

Mindenért hálát adjatok… (1Thess 5:18)

tovább

Lukátsi Vilma: Nyári dal

... hullámzik az aranysárga tenger,
a szélein pipacs, búzavirág...

tovább