Hitvallók Nagyrozvágyon

2012. Szept 25., szerző: Adminisztrátor

Ünnepségre hívogatott a 100 éves Nagyrozvágyi templom harangja. Ünnepelni, hogy felépült Isten hajléka, és ünnepelni azokat, akik ebben a templomban hitvallást és fogadalmat tettek 50-60-70 esztendeje.

„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után.” (Zsoltárok 84,2-3) Ezekkel a szavakkal köszöntötte Almási Ferenc nagyrozvágyi lelkipásztor az egybegyűlteket, közelről és távolról érkezőket. Az igehirdetés szolgálatát Dr. Börzsönyi József esperes végezete, aki a Máté evangéliuma 10,32 verséből hirdette Isten igéjét. „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.” A zempléni esperes az alkalommal kapcsolatban két vallástételről beszélt, melyek közül az egyik éppen 100 éves. A templomra utalva Börzsönyi József elmondta, hogy azért munkálkodtak az akkor élők, azért hoztak áldozatokat, hogy Krisztus imádására összegyűljenek. „Azóta is őrállók és hitvallók sokasága azért munkálkodott, hogy megőrizzék, felújítsák, ékessége megmaradjon, és hirdesse: Krisztus gyermekei vannak itt.”

A másik vallástételt említve Börzsönyi József kiemelte, hogy az 50-60-70 évvel ezelőtt történt e templom úrasztalánál, akik református hitükben megerősítettek, fogadalmat tettek a konfirmáció alkalmával, hogy Jézus Krisztus követői és anyaszentegyházunk tagjai lesznek. Ifjú szívekben hangzott a vallástétel Jézus Krisztusról. Megőrizték és ma emlékezni kívánnak róluk is. Jézus azt mondja: Aki vallást tesz rólam az emberek előtt.  Olyan sokan csak szívükben őrzik, nem kívánnak bizonyságok lenni,  de nem csak a szívben kell hordozni Krisztusról szóló hitet, hitvallást, hanem az emberek előtt kell láthatóvá tenni.

Az igehirdetés előtt és után gyermekek versekkel köszöntötték az ünneplő gyülekezetet elhangzott például: Reményik Sándor: Kövek zsoltára című verse, Túrmezei Erzsébet: Otthonom a templom, a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskola kórusa énekkel ékesítette az ünnepi alkalmat, melynek köszönhetően gyermeki szívek és hangok hitvallásával teltek meg a templom falai, s ez együtt ünneplők szívei.

A gyülekezet lelkipásztora beszámolt a templom építésének történetéről, majd egy emléklappal köszöntötte a jubileumi konfirmáltakat. A Nagyrozvágyi nőszövetség énekkel tett vallást Istenbe vetett hitéről sé reménységéről, amikor együtt énekelték: „Áldjad lelkem, áldjad életem és Krisztus testének tagja vagy már”. 

Szabó Ágnes

Fotó: Baksy János

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Hitvallók Nagyrozvágyon

rss

Napi lelki táplálék

Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. 2Tim 1, 7

1Jn 4,7–21

„A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet...” (18). Úgy tűnhet, hogy az emberi kapcsolatokban mindennek az ellentétét tapasztaljuk. 

 

tovább

(6) „…nem tud gyönyörködni a jóban…” (Prédikátor 6)

Mit ér a gazdagság, a tekintély; ha birtokosa nem tudja élvezni azokat (2). Akinek sok vagyona van, sok gondja és terhe is van, mert éppen a vagyon és a tekintély megtartása, gyarapítása, azaz kezelése annyi időt és energiát vesz igénybe, hogy nem teszi lehetővé azok élvezetét. 

tovább

Zsoltárok 126 - Kilélegezni és dicsérni

A megosztott szenvedés fél szenvedés, a megosztott öröm dupla öröm, a közmondás szerint – és ez így van. Mind a szépet, mind a nehézséget másként éljük meg, ha megoszthatjuk másokkal. 

tovább

2014. szeptember 21. vasárnap

A föld minden tizede az ÚRé, a földnek a szemes terméséből és a fa gyümölcséből; az ÚR szent tulajdona az. De ha valaki mindenképpen meg akar valamit váltani a tizedéből, tegye még hozzá egyötödét. A marháknak és juhoknak a tizede is, minden tizedik, amely átmegy a pásztorbot alatt, az ÚR szent tulajdona legyen. (3Móz 27:30-32)

tovább

Sék Gusztáv: A békesség

Egy festőt egyszer arra kértek, rajzolja le a békességet. 
A feladat egyszerűnek látszott, 
s ő nyomban neki is látott.
Rajzolt tengert, széltől mentesen,
rajta egy hajót, mely állt csöndesen.
Utasa mind lusta álomba merült... 
s a kép összegyűrve a szemétre került.

tovább