Megnyitották Miskolcon a Református Pedagógiai Szakszolgálatot

2012. Nov 10., szerző: Adminisztrátor

Hivatalosan is megnyitották a Tiszáninneni Református Egyházkerület Pedagógiai Szakszolgálatát pénteken, Miskolcon. A Füzes utcában található épület átadásával egy olyan intézmény jött létre, mely magas színvonalú pedagógiai foglalkozásokat nyújt az egyházkerület területén működő, református nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és a szülőknek.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület idén szeptemberben, 13 főt foglalkoztatva hozta létre Pedagógiai Szakszolgálatát Miskolcon a Füzes utca 27. szám alatt, a Felsővárosi Református Egyházközség egykori ingatlanában. Az intézményben fellelhető négy fejlesztő- és egy tornaszobában szakemberek, köztük gyógytornászok, gyermekpszichológusok és pedagógusok nyújtanak segítséget a nehézségekkel küzdőknek.

Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke az átadó ünnepségen elmondta, a szakszolgálat szervezése évekkel ezelőtt több szálon indult. – Egy lelkes, önzetlen kis csapatnak köszönhető, hogy létrejött a szolgálat, akik éveken keresztül segítettek a családoknak azzal, hogy foglalkoztak a problémás gyerekek nevelésével – fűzte hozzá. Az egyházi vezető hangsúlyozta: a szakszolgálat intézményesítése azért is kiemelt jelentőségű, mert így Isten szándéka szerint segíthetnek a gyerekeken, akiken keresztül egy egészségesebb társadalom jöhet létre. – Sok olyan állami intézményünk van, melyekben a szakemberek hasonló elkötelezettséggel, szeretettel, empátiával tennék feladatukat, de a merev jogszabályok nem engedik. Nagy kiváltsága intézményünknek a szakmaiság, a rugalmasság és a megmutatkozó, elszánt, önzetlen szeretet, mely olyan plusz, amit máshol nem tudnak nyújtani – fogalmazott.

– Alapvető célunk, hogy a keresztyén szellemiség tükrében támogassuk a diákokat és családjaikat. Szakszolgálatunk kiemelt feladatának tartja a bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba járó gyermekek, tanulók fejlesztését, felzárkóztatását, tehetségének kibontakoztatását – tájékoztatott Csomós-Kovács Ágnes gyermek szakpszichológus, az intézmény vezetője. Mint elmondta, logopédiai- és tehetséggondozó foglalkozásokat, pedagógiai fejlesztéseket, iskolai tanácsadást, valamint gyógytestnevelést és gyógytornát egyaránt szerveznek. A szabad kapacitásainkkal a gyülekezetek rendelkezésre szeretnénk állni – tette hozzá.

Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok köszöntőjében arról beszélt, hogy Magyarország 266 református oktatási-nevelési intézményében, jelenleg 45 ezer diák tanul. – Ennek a rendszernek voltak és vannak gyenge lábai, ilyen a szakképzés és a református szakszolgálat. Ez utóbbi országos szinten is működik, de nem teljes körűen. Mostantól egy olyan intézmény nyújthat pedagógiai tekintetben támogatást a református intézmények számára, mely nem csak a gyülekezetek felé nyit, hanem a világi iskolák irányába is – mondta Ábrám Tibor.

Kojsza Péter

Eddig 2 hozzászólás érkezett!
Szóljon hozzá ön is!

Kapcsolódó Galériák

Pedagógiai szakszolgálat, református módra

rss

Napi lelki táplálék

Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Jak 2,10

2Sám 17,15–29

Ahítófel tanácsára nem hallgatnak, és ő felköti magát. Mikor Jézus ellenállt a kísértésnek, a kísértő eltávozott tőle. Ha ellenállunk a gonosznak, elfut tőlünk is (Jak 4,7). 

tovább

(19) „…másodszor is gyűjtöttek össze szüzeket…” (Eszter 2,19–23)

– Elgondolkodtató a feljegyzés: amikor a király számára ismét összegyűjtötték a szüzeket, Eszter ismét közéjük került. A szentíró fontosnak tartotta ezt a verset, annak ellenére, hogy ez az igevers a történet menetében törést és ellentmondást okoz.

 

tovább

PÉLDABESZÉDEK 3,1-4 - Dicséret és elismerés

Korábban, amikor édesanyám megjött a fodrásztól, mindig feszülten figyelt arra, mit is szól majd édesapám az új frizurájához. „Nem tűnik fel semmi?” – hallottam csalódott kérdését, amikor apámtól nem kapott dicsérő szavakat már köszönéskor. 

tovább

2017. október 23. hétfő

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

 

            

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább