Ünnepi ökumenikus alkalmon imádkoztak az egységért Miskolcon (videoval)

2013. Jan 29., szerző: Adminisztrátor

Az igazi ökumenikus kihívás nem az, hogy a kijelentés sátrába vezető úton egyforma ruhát viseljünk, és egyforma énekeket mondjunk, hanem hogy megtaláljuk a közös hitet – hangzott el az egyetemes imahét miskolci kiemelt alkalmán a Miskolci Egyetem (ME) Díszaulájában, ahol az összefogásért és az egységért imádkoztak a keresztyének.

Január 20. és 27. között a különböző felekezetek együtt keresték a választ az egyetemes imahét fő kérdésére: Mit kíván tőlünk Isten? (Mik 6,6) A rendezvénysorozat célja, hogy a találkozásokkal és a közös imádsággal előremozdítsa a Krisztus-hívők egységét, és felszámolja a megosztottságot. Az imahét tematikáját idén az indiai keresztyének dolgozták ki, így a miskolci ökumenikus istentiszteleten is ez adta a liturgia vázát.

Patkó Gyula megnyitó beszédében elmondta, több éve hagyomány, hogy az imahét miskolci kiemelt alkalmát a ME Díszaulájában rendezik. Az intézmény rektora méltatta az ökumenikus egyetemi lelkészség munkáját, akik – mint mondta – idén is segítettek a program szervezésében és lebonyolításában.

Csomós József református püspök igehirdetésében elhangzott: Isten ígéreteinek beteljesedése az emberi felelősségen és kötelezettség-vállaláson is múlik. – Keresztyén küldetésünk éljünk bármely felekezetben, a mai társadalomban az, hogy az élet bizonyos kérdéseire tudjuk, hol keressük a válaszokat. A mi felelősségünk, hogy elinduljunk a kijelentés sátrába, és útbaigazítást kérjünk a mindenség Urától – hangsúlyozta az egyházi vezető. Az igazi ökumenikus kihívás nem az – fűzte hozzá – hogy az úton egyforma ruhát viseljünk, és azonos énekeket mondjunk, hanem hogy megtaláljuk a közös hitet, mely az élet megoldására mutat.

Az erőszakkal, viszállyal és gyűlölettel teli világban a szeretet, az igazság és a segítségnyújtás az ember küldetése – emelte ki Palánki Ferenc. „Feladatunk megmutatni, hogy számunkra a keresztény hit nem vallásgyakorlat, hanem életforma. A becsületes és tisztességes értékrendet kell megtanulnunk Jézus Krisztustól, Ő az a szikla, melyre érdemes családot, hazát és életet építeni.” A Római Katolikus Egyház püspöke emlékeztetett: csak az lehet szeretetközösségben Istennel, aki szívében a jézusi tanítást forgatja.

Az ökumené nem cél, hanem eszköz – hívta fel a figyelmet Sándor Frigyes evangélikus esperes, aki az összefogásra buzdította a híveket. – Keresztyén küldetésünk az, hogy a világot Isten hatalma alá helyezzük. Akkor tudjuk Isten akaratát megvalósítani, ha közösen, az Úr Jézusra figyelve együtt teszünk. A misszió, amit az egyház végez nem más, mint adott szívek meghódítása, adott emberek szolgálatba való beállítása. A harc melyben benne vagyunk pedig nem más, mint az Istentől kapott Ígéret Földjének visszafoglalása – fogalmazott.

Dr. Orosz Atanáz görög katolikus püspök a hívek, a felekezetek és az egyház egységét hirdette. Mint elmondta: Isten útjai nem mindig azonosak azzal, amit mi magunknak képzeltünk és reméltünk. – Szem és szív kell annak felismerésére, amit Isten öröktől fogva nekünk ajándékozott. Mivel erre nem mindenki jön rá magától, ezért nagyon fontos, hogy Krisztus vezetésével közösségben nyissuk ki, és olvassuk a róla szóló igéket – mondta el az elöljáró megjegyezve, hogy csak akkor vagyunk igazi Krisztus-hívők, ha az egész Bibliát Jézusra vonatkoztatva olvassuk.

A hagyományokhoz híven zárásként az 268. evangélikus ének sorai csendültek fel: „Bár szétszakadva él az egyház, Jézusban mégis egy lehet…”

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Ünnepi ökumenikus alkalmon imádkoztak az egységért Miskolcon

rss

Napi lelki táplálék

Én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid… Jn 17,9

Lk 22,39–71

Nagypénteken arra tekintünk, amit az Úr tesz: biztat, még ha eltávo-lodik is; nem hagyja magukra az övéit, imádkozik, vért verejtékezve, ébresztve szól, kérdez (48), parancsol, gyógyít, tanítványára tekint, és válaszol. 

tovább

(3) „De akit az Úr szeret…” (Zsoltárok 127)

ISTEN ÁLDÁSÁRÓL…

– 1. Isten áldása az Ő megváltó, szabadító, vezető jelenléte földi életünkben, amely által mi is áldássá lehetünk ebben a világban. Isten áldása nélkül hiábavaló minden emberi erőlködés (1–2).

tovább

LUKÁCS 23,1–12 - Intrikák és hatalmi harcok

A hatalmi viszonyok Világosak: Pilátus, a megszálló római hatalom képviselője, Jézus ügyében egymaga hozhat jogerős ítéletet, és viszonylag gyorsan meg is teszi. 

tovább

2018. április 10.

„Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel?” (Mk 7:5)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Változás

Én, durva, faragatlan kődarab,
ki ott hevertem annyi év alatt
sötéten, félrevetve,
hiú próbákat dacosan nevetve,
próbákat, hogy rajtam faragjanak;
én, aki meg akartam én maradni
inkább csúnyán, sötéten, búsan, torzan:

tovább