Megjelent Horváth Barna teológiai kötete

2013. May 23., szerző: Adminisztrátor

Horváth Barna életműsorozatának harmadik kötetében teológiai munkásságából kapunk ízelítőt. Tizenkét írás a dogmatika, a szociáletika, a pasztorálpszichológia, a társadalomtudományok és az eszkatológia tárgyköréből.

Ezek az írások tanulmányi dolgozatként, lelkésztovábbképzőkön és -értekezleteken előadásként, valamint doktori disszertációként készültek, illetve hangzottak el. Ilyen értelemben visszhangozzák a kor teológiai főtémáit, megmutatják a szerző munkálkodásának irányait, aki mint a borsodi egyházmegye ökumenikus, tanulmányi és missziói előadója, a Tiszáninneni Református Egyházkerület ökumenikus szakcsoportjának vezetője részt vett a fordítói munkacsoport munkájában is.

A szövegekből egy gondolkodó lelkipásztor, teológus portréja rajzolódik ki, aki közérthetően tálal bonyolult teológiai kérdéseket is, és nem feledkezik meg a társadalomról, nem szakad el tőle a tudományos vizsgálódás közben sem.

A szerző a stúdiumokat mindig fontosnak tartotta, angolul és németül olvasott szakirodalmat. Kiérezhető szavaiból, hogy itt egy tanárember is beszél, aki nem elkápráztatni akarja hallgatóját, hanem közös gondolkodásra késztetni a magyar társadalom, benne a református egyház javának munkálásakor.

A kötetet jegyzetapparátus és névmutató egészíti ki.

A kiadó köszönetét fejezi ki főtiszteletű Bölcskei Gusztáv püspök úrnak, a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének a könyv megjelenésének támogatásáért.

Tartalom

1. A Szent Lélek megújító munkája

2. Miben gazdagított a II. Helvét Hitvallás?

3. A Szent Lélek és az egyház missziója

4. Az üdvtörténet problematikája

5. Pneumatológiai aspektusok az istentiszteletben

6. A kálvini egyházfogalom szociáletikája

7. A keresztséggel kapcsolatos tanítások

8. Pasztorálpszichológia

9. Az evangélium reprezentánsai

10. Az aktív participáció mint közös érdekeltség

11. A protestantizmus mai küldetése

12. Utolsó idők

Jegyzet

Névmutató

(Horváth Barna: Koinónia. Teológiai tanulmányok. Szerkesztette és kiadta: Horváth Barnabás Dávid, Budapest, 2013. 240 oldal. Horváth Barna életműsorozata 3. ISBN 978 963 08 5878 6)

További információ:

Horváth Barnabás Dávid szerkesztő

perjessy.horvath@gmail.com

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Megjelent Horváth Barna teológiai kötete

rss

Napi lelki táplálék

Jézus pedig ezt mondta neki: „Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” Jn 8,11b

Jn 8,1–11

„Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” (11). Milyen megdöbbentő ez a kettős mérce: a nőt el akarják ítéltetni Jézussal, a bűntárs férfit pedig nem. 

tovább

(1) „…nézzenek utána ennek…” (Ezsdrás 6,1–12)

MINDENT „RÖGZÍTENI” KELL.

– 1. Gyakran több idő és energia a folyamatok rögzítése, mint maga az érdemi munka. Mégis fontos, mert levédi az ügyet a papír, ha utánunk néznek (1–2); – valamint megőrzi azt a jövő számára is.

tovább

János 12,1–8 - Megmarad a szeretet

Milyen ellentét feszül ebben a néhány sorban! Megjelenik a túláradó, tékozló, odaadó szeretet, amivel Mária Jézus lábait megkeni. 

tovább

2019. február 18. hétfő

„Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el.” (2Kir 12:16)

 

tovább

Dsida Jenő: Legyetek őszinték

Lássátok, fáradt vagyok már
s nem bírok szavaitok labirintján
tévelyegni. Szeretem a nyugodt,
nyílegyenes, biztos utakat.

Legyetek őszinték, ne zúdítsatok
rám cifraszép szavakat,
mert el tudom viselni a meztelen
igét és ti is el kell, hogy viseljétek.

tovább