Kántorok találkoztak Alacskán

2013. Jun 04., szerző: Adminisztrátor

A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye kántorai találkoztak a hétvégén, Alacskán. A továbbképzésen – melyet Bódiss Tamás, a MRE énekügyi előadója tartott – a gyülekezeti éneklést érintő kérdések kerültek a középpontba. A résztvevők megismerhették az új korálkönyvet, és a frissen megjelent intonációs gyűjteményeket is.

Mint Gera-Csontos Hajnalka lelkipásztortól, és Gera József kántor-egyházzenésztől megtudtuk, az eseményre nemcsak képzett kántorokat vártak, hanem olyanokat is, akik besegítenek a gyülekezeti éneklésbe, netán komolyabban érdeklődnek az egyházzene iránt. – Fontos, hogy a kántorok ismerkedjenek, és beszélgessenek az ének fontosságáról, főleg a mostani időkben, amikor a fiataloknak át kell adni az énekeket – hangsúlyozták a szervezők.


A továbbképzés rendhagyó reformáció korabeli liturgiával, az „Immáron a nap felvirradván…” kezdetű himnusszal indult, amelyet Varga László orgonaművész kísért. Bundzik Attila sajókazai lelkipásztor igei szolgálatát dicsőítő antifóna előzte meg, amely a szentháromság tiszteletére buzdított. A Sajóivánkáról, Sajókazáról, Zubogyról, Nagybarcáról, és Miskolcról érkezett résztvevők a folytatásban a közös éneklés mellett szakmai tapasztalatot cseréltek egymással.


Egyenlő oldalú háromszögként látom a lelkész, a kántor és a gyülekezet szolgálatát az istentiszteletben – mondta el Pásztorné Gruber Zsuzsanna. Egy kántornak minden istentiszteleti alkalmat egy személyben kell végig szolgálnia. Ez eléggé elszigeteli őket, hiszen nincs lehetőségük egyéb mintákat meghallgatni, másokkal találkozni, ezért is kiváló lehetőség számukra egy ilyen találkozás – fogalmazott az énekügyi előadó. Elmondta, hogy a továbbképzés azok számára is hasznos, akik kimaradnak a zenei képzésből, hiszen a gyakorlati munkában is hasznosítható információkhoz juthatnak.


Bódiss Tamás, a MRE énekügyi előadója a továbbképzés első részében a gyülekezeti éneklés, és az énekválasztás kérdéseiről beszélt, a folytatásban a gyakorlati oldal, például az intonáció, az énekek kísérete, a tagolások és a tempó kerültek előtérbe. A résztvevők megismerhették a 2010-es korálkönyvet, és a frissen megjelent intonációs gyűjteményeket is. Szó esett a református énekeskönyv megújításáról is – ezzel kapcsolatban a szakember elmondta: már átfogó terv van az új könyv felépítéséről, amelyben a különböző alkalmakhoz, például istentisztelethez, bibliaórákhoz választhatóak énekek. A tervek szerint az új énekeskönyv a reformáció 500. évfordulójára jelenik meg.

Kojsza Péter

Eddig 1 hozzászólás érkezett!
Szóljon hozzá ön is!

Kapcsolódó Galériák

Kántorok találkoztak Alacskán

rss

Napi lelki táplálék

Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. Jak 2,10

2Sám 17,15–29

Ahítófel tanácsára nem hallgatnak, és ő felköti magát. Mikor Jézus ellenállt a kísértésnek, a kísértő eltávozott tőle. Ha ellenállunk a gonosznak, elfut tőlünk is (Jak 4,7). 

tovább

(19) „…másodszor is gyűjtöttek össze szüzeket…” (Eszter 2,19–23)

– Elgondolkodtató a feljegyzés: amikor a király számára ismét összegyűjtötték a szüzeket, Eszter ismét közéjük került. A szentíró fontosnak tartotta ezt a verset, annak ellenére, hogy ez az igevers a történet menetében törést és ellentmondást okoz.

 

tovább

PÉLDABESZÉDEK 3,1-4 - Dicséret és elismerés

Korábban, amikor édesanyám megjött a fodrásztól, mindig feszülten figyelt arra, mit is szól majd édesapám az új frizurájához. „Nem tűnik fel semmi?” – hallottam csalódott kérdését, amikor apámtól nem kapott dicsérő szavakat már köszönéskor. 

tovább

2017. október 23. hétfő

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

 

            

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább