Életünk mozgatórugója Isten - beiktatás Sárospatakon

2013. Jun 19., szerző: Adminisztrátor

Beiktatták a sárospataki református egyházközség új lelkipásztorát. Dr. Fodor Ferenc Budapesten szerzett teológus diplomát, és csaknem harminc éven át vezette a nagykőrösi gyülekezetet. Jelenleg a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Bibliatudományok Intézetének vezetője.

Hosszú és zaklatott út vezetett idáig, de maradjon ez a magunk mögött hagyott múlt homályában. Inkább tekintsünk előre, a feladatokra, és a küldetésre – fogalmazott beiktató beszédében Börzsönyi József zempléni esperes, megköszönve Bihari Sándor vajdácskai, és Szentimrei Márk bodroghalászi lelkipásztoroknak az elmúlt évben végzett helyettesítő szolgálatot. Mint mondta, nem indokolatlanul történt sem az egyhangú meghívás, sem a megválasztás, hiszen egy tudós emberről van szó, aki 30 éves gyülekezeti tapasztalattal érkezett Sárospatakra.

Minden erőfeszítés és odaszánás ellenére csak akkor lehet sikeres a ránk bízott munka, ha azon Isten áldása nyugszik – hangsúlyozta Börzsönyi József, aki álmainak megvalósításával bíztatta a lelkipásztort. A beiktatási szertartás végén átadta a szolgálat jelképes eszközeit, a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét, majd Mátyás Péter, a gyülekezet főgondnoka jókívánságokkal karöltve palástot nyújtott át a beiktatott lelkipásztornak. A szertartást követően a jelenlévő református lelkipásztorok az Úr asztalánál egy-egy igeszakasszal köszöntöttek.

A gyerekekből álló énekkar műsora után Fodor Ferenc a Móz3 26:11-13. alapján prédikált. Isten három lényeges dolgot szeretne elmondani nekünk: legelőször azt, hogy közöttünk lakozik, velünk együtt jár, és hogy egyenesen járat bennünket. Ne hiábavalóságok töltsék ki életünket, hanem Isten legyen minden gondolatunk és szándékunk mozgatórugója – hangsúlyozta az igehirdető hozzáfűzve: vállalja rögös, emberi nyomorúsággal teljes utunkat, alkalmazkodik élethelyzeteinkhez, könnyhullatásaink és a létbizonytalanság közepette is támogat minket. Fodor Ferenc arról is beszélt, hogy sokszor megterheltté tesz bennünket fogyatkozó népünk sorsa, a fájdalom és a bizonytalanság – melyet a sárospataki gyülekezet is átélt –, de Isten visszaadja az ember elveszett méltóságát.

„Magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten, és emberek előtt” – idézte Pál Apostol hitvallását Csomós József tiszáninneni püspök. Mint elmondta, a helyes sorrend felcserélése problémákhoz vezet, ezért annak betartására buzdított, mert „ettől fog gyógyulni a közösség”. – Vagyunk többen, akik ismerjük azokat a műszereket, melyeket kocsiba szerelnek, amikor gyorshajtók adóbehajtói a közelben vannak. Nem a lézerblokkolóra gondolok, amit a törvényi szabályozás betiltott, hanem ami érzékeli a régi típusú traffipaxot. Ezen van két fokozat: az országúti és a városi, ez utóbbi érzékeny, minden automatikusan működő ajtót, automatát jelez. Állítsd városira a lelkiismereted! – mondta a beiktatott lelkésznek.

Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő elmondta, a lelkészbeiktatással aranyhíd épül a református kollégium, és az egyházközség között. A Zempléni Református Egyházmegye közössége részéről Sajtos László gondnok, Mosolygó Tamás görög-katolikus parókus, Kecskés Attila római-katolikus plébános, a SRTA nevében Enghy Sándor rektor, a gimnázium és általános iskola részéről Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó, Kis Boáz a Népfőiskolai Kollégium elnöke, Komlósi Péter nyugalmazott esperes, ás Aros János polgármester is köszöntötték a beiktatott lelkipásztort.

Kojsza Péter

Az Európa Rádió összeállítása:

Eddig 1 hozzászólás érkezett!
Szóljon hozzá ön is!

Kapcsolódó Galériák

Életünk mozgatórugója Isten

rss

Napi lelki táplálék

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jak 5,10b

2Sám 20

Egy önérzetes és sértődött izráeli ember, Seba megfújja a kürtöt, és magával rántja az izráelieket. Köztünk is vannak sértődött emberek, akik hangulatot keltve belerántanak másokat a lázadásba. 

tovább

(22) „…ezek azok a napok, amelyektől kezdve…nyugton lehettek…” (Eszter 9,20–32)

Végre nyugton lenni, békében élni még egy kicsit ebben a földi létben: örülni, enni és inni, egymást megajándékozni (20–22), a magunk szőlőjében és fügefája alatt (Mikeás 4,4). Valójában erre vágyunk; – így készülve az örök, aktív, üdvösséges nyugalomra.

 

tovább

RÓMA 3,21-24 - Micsoda ajándék!

Egy baráti házaspár néhány évvel ezelőtt hihetetlen ajándékot adott nekünk. Meghívtak minket, az öttagú családot egy kéthetes nyaralásra egy 4 csillagos szállodába, all inclusive ellátással! 

tovább

2017. október 31. kedd

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”(Rm 8:31)

 

tovább

Fejes Ádám: Kálvin

Munkás magányt, az írószobád nyugalmát
cserélted fel a genfi harcokért Te,
meg kellett tenned, egyedül csak Érte,
ki értünk vett fel átkot és keresztfát!

tovább