Esélyegyenlőségi hálószövés - tanévnyitó a roma szakkollégiumban

2013. Sep 26., szerző: Adminisztrátor

Miskolcon, az Apostoli Exarchátus püspöki székházában tartották a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat 2013-2014-es tanévnyitóját. Az ünnepségen köszöntőt mondott Kovács Zoltán az EMMI társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára, Forrai Tamás Gergely jezsuita tartományfőnök, a KRSZH elnöke, és Orosz Atanáz görög-katolikus püspök. A Református Egyházat Szőnyi Tamás borsod-gömöri esperes, és Uhrin Anikó, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium vezetője képviselte.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára tanévnyitó beszédében hangsúlyozta, a szakkollégiumi hálózat esélyegyenlőségi hálószövés, amelyet az állam az egyházakkal, karitatív szervezetekkel és civil szervezetekkel együtt kezdeményezett, s amely a kisgyerekkortól egészen a diplomaszerzésig segíti a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatását. Felidézte, hogy évekkel ezelőtt állami segítséggel indulhattak el a szakkollégiumok – a fizikai háló mellett egy morális hálózat újraszövésére is szükség volt, mely az egyházak és az állam együttműködését igényelte. Kovács Zoltán méltatta a szakkollégiumban folyó munkát és a kormány további támogatásáról biztosította a jelenlévőket.

Forrai Tamás Gergely jezsuita tartományfőnök, a KRSZH elnöke elmondta: a szakkollégiumi hálózat a keresztény közösséget, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást egységes célrendszerben kezelő, közös társadalmi felelősséget felvállaló és támogató szakmai program. Az idei tanév hálózatépítési feladatairól beszélve kitért a közösségek építésére, az erőforrások használatára és a kapcsolatépítésre.

Orosz Atanáz köszöntőjében a szakkollégiumok keresztény jellegét hangsúlyozta. – A hálózat olyan együttműködés, amelyben a krisztusi üzenetet és tanítást szeretnénk közvetíteni. Semmilyen körülmények között nem akarunk eltérni ettől a példától – emelte ki a Miskolci Apostoli Exarchátus püspöke. Hozzátette: a szakkollégium lehetőséget nyújt az ökumenizmus gyakorlására a különböző felekezetű, keresztény értékrendű hallgatókon keresztül.

Szőnyi Tamás református esperes szerint a hálózat kitörési pont a mélyszegénységben élő magyar és roma fiatalok számára, akik ezzel példát mutathatnak a hasonló körülmények között élő társaiknak. Gáncs Péter evangélikus püspök a tanítvánnyá tételre, és a tanítvánnyá válásra buzdította a szakkollégium hallgatóit. Ezután az Emberi Erőforrások Minisztériumának politikai főtanácsadója tolmácsolta Balog Zoltán emberi erőforrás miniszternek alkalomra írt üdvözlő levelét.

A magyarországi történelmi egyházak 2011-ben alapították meg a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot a cigány közösséghez tartozó fiatalok felsőoktatási és tehetséggondozó képzésének segítésére. A program feladata, hogy olyan, cigány identitásukat vállaló fiatalokat neveljenek, akik példaképei lesznek társaiknak. Az intézmény hozzájárul a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató roma értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.

Debrecenben a reformátusok, Nyíregyházán az evangélikusok, Miskolcon a görög-katolikusok, Budapesten a jezsuiták, Szegeden pedig a római katolikusok fenntartásában működik intézet.

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Esélyegyenlőségi hálószövés - tanévnyitó a roma szakkollégiumban

rss

Napi lelki táplálék

Izráel fiai úgy cselekedtek, ahogyan Józsué parancsolta. Fölvettek a Jordán közepéből tizenkét követ Izráel törzseinek száma szerint… Józs 4,8

Józs 4

A közösségek, a családok összetartásának legfontosabb eleme az emlékezés. Emlékezés azokra a kiemelkedően fontos eseményekre, amelyek meghatározták sorsunkat.

tovább

(29) „…hosszú idő óta tartotta megszállva…” (Lukács 8,26–39)

MI A MEGSZÁLLOTTSÁG? – 1. A megszállottság az a nyomorúság, amikor az embert nem a megváltó Isten szabadító szeretete uralja, hanem idegen hatalmak, gonosz, halálos ereje. 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább