Esélyegyenlőségi hálószövés - tanévnyitó a roma szakkollégiumban

2013. Szept 26., szerző: Adminisztrátor

Miskolcon, az Apostoli Exarchátus püspöki székházában tartották a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat 2013-2014-es tanévnyitóját. Az ünnepségen köszöntőt mondott Kovács Zoltán az EMMI társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára, Forrai Tamás Gergely jezsuita tartományfőnök, a KRSZH elnöke, és Orosz Atanáz görög-katolikus püspök. A Református Egyházat Szőnyi Tamás borsod-gömöri esperes, és Uhrin Anikó, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium vezetője képviselte.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára tanévnyitó beszédében hangsúlyozta, a szakkollégiumi hálózat esélyegyenlőségi hálószövés, amelyet az állam az egyházakkal, karitatív szervezetekkel és civil szervezetekkel együtt kezdeményezett, s amely a kisgyerekkortól egészen a diplomaszerzésig segíti a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatását. Felidézte, hogy évekkel ezelőtt állami segítséggel indulhattak el a szakkollégiumok – a fizikai háló mellett egy morális hálózat újraszövésére is szükség volt, mely az egyházak és az állam együttműködését igényelte. Kovács Zoltán méltatta a szakkollégiumban folyó munkát és a kormány további támogatásáról biztosította a jelenlévőket.

Forrai Tamás Gergely jezsuita tartományfőnök, a KRSZH elnöke elmondta: a szakkollégiumi hálózat a keresztény közösséget, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást egységes célrendszerben kezelő, közös társadalmi felelősséget felvállaló és támogató szakmai program. Az idei tanév hálózatépítési feladatairól beszélve kitért a közösségek építésére, az erőforrások használatára és a kapcsolatépítésre.

Orosz Atanáz köszöntőjében a szakkollégiumok keresztény jellegét hangsúlyozta. – A hálózat olyan együttműködés, amelyben a krisztusi üzenetet és tanítást szeretnénk közvetíteni. Semmilyen körülmények között nem akarunk eltérni ettől a példától – emelte ki a Miskolci Apostoli Exarchátus püspöke. Hozzátette: a szakkollégium lehetőséget nyújt az ökumenizmus gyakorlására a különböző felekezetű, keresztény értékrendű hallgatókon keresztül.

Szőnyi Tamás református esperes szerint a hálózat kitörési pont a mélyszegénységben élő magyar és roma fiatalok számára, akik ezzel példát mutathatnak a hasonló körülmények között élő társaiknak. Gáncs Péter evangélikus püspök a tanítvánnyá tételre, és a tanítvánnyá válásra buzdította a szakkollégium hallgatóit. Ezután az Emberi Erőforrások Minisztériumának politikai főtanácsadója tolmácsolta Balog Zoltán emberi erőforrás miniszternek alkalomra írt üdvözlő levelét.

A magyarországi történelmi egyházak 2011-ben alapították meg a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot a cigány közösséghez tartozó fiatalok felsőoktatási és tehetséggondozó képzésének segítésére. A program feladata, hogy olyan, cigány identitásukat vállaló fiatalokat neveljenek, akik példaképei lesznek társaiknak. Az intézmény hozzájárul a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató roma értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.

Debrecenben a reformátusok, Nyíregyházán az evangélikusok, Miskolcon a görög-katolikusok, Budapesten a jezsuiták, Szegeden pedig a római katolikusok fenntartásában működik intézet.

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Esélyegyenlőségi hálószövés - tanévnyitó a roma szakkollégiumban

rss

Napi lelki táplálék

…nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket magatokat kereslek. 2Kor 12,14/b

2Kor 12,11–21

„...nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket magatokat kereslek” (14). Az önzetlen szeretetből és missziói elkötelezettségből fakadó apostoli szolgálat szép megfogalmazása ez a mondattöredék. 

tovább

(39) „…megalázom emiatt Dávid utódait, bár nem örökre.” (1Királyok 11,26–43)

EZ A KEGYELEM! – 1. Erre a kegyelemre szorulunk! Isten akkori népe, vezetőivel együtt, igen gyarló volt. Miket művelt Dávid és Salamon. 

tovább

1 SÁMUEL 16,1–7 - Valaki, aki mindent átlát

Sámuel próféta számára bizonyára nagy csalódás volt, hogy az általa felkent első izraeli király alkalmatlannak bizonyult. Sámuel azt remélte, hogy másképp fog végződni Saul története. 

tovább

2018. április 24.

Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” A vak ezt mondta: „Mester, hogy újra lássak.” Jézus ekkor így szólt hozzá: „Menj el, a hited megtartott téged.” És azonnal újra látott, és követte őt az úton. (Márk 10:50-52)

tovább

Füle Lajos: Anya nevessél!

„Anya, nevessél!”
– mondja gyermekünk.
Úgy tudja kérni, mint a kenyeret,
mosolyra szomjas vággyal, ahogy a
virág a fényt, tüdő a levegőt,
ahogy emberszív a szeretetet.

tovább