Esélyegyenlőségi hálószövés - tanévnyitó a roma szakkollégiumban

2013. Sep 26., szerző: Adminisztrátor

Miskolcon, az Apostoli Exarchátus püspöki székházában tartották a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat 2013-2014-es tanévnyitóját. Az ünnepségen köszöntőt mondott Kovács Zoltán az EMMI társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára, Forrai Tamás Gergely jezsuita tartományfőnök, a KRSZH elnöke, és Orosz Atanáz görög-katolikus püspök. A Református Egyházat Szőnyi Tamás borsod-gömöri esperes, és Uhrin Anikó, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium vezetője képviselte.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára tanévnyitó beszédében hangsúlyozta, a szakkollégiumi hálózat esélyegyenlőségi hálószövés, amelyet az állam az egyházakkal, karitatív szervezetekkel és civil szervezetekkel együtt kezdeményezett, s amely a kisgyerekkortól egészen a diplomaszerzésig segíti a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatását. Felidézte, hogy évekkel ezelőtt állami segítséggel indulhattak el a szakkollégiumok – a fizikai háló mellett egy morális hálózat újraszövésére is szükség volt, mely az egyházak és az állam együttműködését igényelte. Kovács Zoltán méltatta a szakkollégiumban folyó munkát és a kormány további támogatásáról biztosította a jelenlévőket.

Forrai Tamás Gergely jezsuita tartományfőnök, a KRSZH elnöke elmondta: a szakkollégiumi hálózat a keresztény közösséget, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást egységes célrendszerben kezelő, közös társadalmi felelősséget felvállaló és támogató szakmai program. Az idei tanév hálózatépítési feladatairól beszélve kitért a közösségek építésére, az erőforrások használatára és a kapcsolatépítésre.

Orosz Atanáz köszöntőjében a szakkollégiumok keresztény jellegét hangsúlyozta. – A hálózat olyan együttműködés, amelyben a krisztusi üzenetet és tanítást szeretnénk közvetíteni. Semmilyen körülmények között nem akarunk eltérni ettől a példától – emelte ki a Miskolci Apostoli Exarchátus püspöke. Hozzátette: a szakkollégium lehetőséget nyújt az ökumenizmus gyakorlására a különböző felekezetű, keresztény értékrendű hallgatókon keresztül.

Szőnyi Tamás református esperes szerint a hálózat kitörési pont a mélyszegénységben élő magyar és roma fiatalok számára, akik ezzel példát mutathatnak a hasonló körülmények között élő társaiknak. Gáncs Péter evangélikus püspök a tanítvánnyá tételre, és a tanítvánnyá válásra buzdította a szakkollégium hallgatóit. Ezután az Emberi Erőforrások Minisztériumának politikai főtanácsadója tolmácsolta Balog Zoltán emberi erőforrás miniszternek alkalomra írt üdvözlő levelét.

A magyarországi történelmi egyházak 2011-ben alapították meg a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot a cigány közösséghez tartozó fiatalok felsőoktatási és tehetséggondozó képzésének segítésére. A program feladata, hogy olyan, cigány identitásukat vállaló fiatalokat neveljenek, akik példaképei lesznek társaiknak. Az intézmény hozzájárul a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató roma értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.

Debrecenben a reformátusok, Nyíregyházán az evangélikusok, Miskolcon a görög-katolikusok, Budapesten a jezsuiták, Szegeden pedig a római katolikusok fenntartásában működik intézet.

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Esélyegyenlőségi hálószövés - tanévnyitó a roma szakkollégiumban

rss

Napi lelki táplálék

Az ÚR türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és hitszegést; bár nem hagyja egészen büntetés nélkül… 4Móz 14,18

4Móz 14,1–25

„Csak az Úr ellen ne lázadjatok...” (9). Aki semmibe veszi Isten ígéretét, az fellázad ellene, ahogy igeszakaszunk ezt elénk adja. 

tovább

(56) „Szombatnapon azonban pihentek a parancsolat szerint.” (Lukács 23,50–56)

Jézus temetése után, az Őt követő asszonyok (8,1–3) megnézték a sírt, ahová helyezték a testet: szemtanúi voltak Jézus temetésének (55).

tovább

ESZTER 9,1-2,20-22 - Örömünnep

Örömünnep, ami mégiscsak véres. Hogyan lesz ebből ünnepnap? Úgy gondolom, hogy a Purim ünnepet a zsidó történelem háttere alapján – ami már akkor is a pogromokkal és üldözésekkel volt teli – ma újra másképpen értelmezzük.

tovább

2017. október 19. csütörtök

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

tovább

Dévényi Erika: A fa

Büszkén magasodik az a fa, amely én vagyok
Elég ha vizet kapok és a nap rám ragyog
Gőgős vagyok, kevély és szívtelen
Azt akarom, hogy a szél vagy a nap csak az enyém legyen

Választanom kell hát, melyik a fontosabb
Az esőt fakasztó szél, vagy a meleg nap
A szél kéjjel hívott, légy életem része
A nap csak csendben nézett, de én nem vettem észre

tovább