GeKIB: bizalmi háló református fiataloknak

2013. Nov 20., szerző: Adminisztrátor

A fiatalok ifjúsági munkába történő bevonásáról, a hitvédelemről, és a jövő évi programokról is szó volt a Generális Konvent Ifjúsági Bizottsága (GeKIB) legutóbbi ülésén. A Kárpát-medencei egyházkerületi ifjúsági referenseket, ifjúsági szervezeteket, egyetemi gyülekezeteket és teológiákat tömörítő fórum munkatársainak találkozóját ez alkalommal Sárospatakon tartották november 18-20. között.

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia adott otthont a GeKIB munkájában részt vevő közel negyven lelkipásztornak, teológusnak és ifjúsági munkatársnak a napokban. Jelen voltak a beregszászi, kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyváradi és miskolci egyetemi lelkészek, a református teológiák képviselői, valamint a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági missziójának munkatársai.

A tanácskozás első napján Jim Brown, az Exodus Felekezetközi Protestáns Ifjúsági Szervezet európai igazgatója az ifjúsági munkába történő bevonás lehetőségeiről beszélt, egy másik előadásban Szalay András a hitvédelem rejtelmeibe vezette be a jelenlévőket. A találkozón kiértékelték és levonták az idei Csillagpont, a Kárpát-medencei ifjúsági imaéjjel, a Szeretethíd, a 72 óra kompromisszumok nélkül, a Rend és a Konfi+ ifjúsági rendezvények tanulságait, továbbá egyeztettek a jövő évi programokról.

Szontágh Szabolcs érdeklődésünkre elmondta, a négy éve alakult, Generális Konventtel szorosan együttműködő szakmai közösség feladata a továbbképzés és a konzultáció, célja a Kárpát-medencei ifjúsági munka összefogása és harmonizálása. – Az ifjúság mobilizációs lehetőségei felgyorsultak, ma egy átlagos fiatal 4-5 alkalommal vált tartózkodási helyet. Szeretnénk egy erős, bizalmi hálót nyújtani számukra megteremtve velük az együttműködést – fogalmazott. A Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője az egyházi élet szempontjából napjaink legfontosabb kérdésének a fiatalok megtalálását, és megszólítását jelölte meg. Ebben a munkában az egyetemi gyülekezeteknek, az ifjúsági szervezeteknek és a teológiáknak tulajdonít kiemelt szerepet.

A háromnapos találkozón a közös teendők szervezése és a szakmai fejlődés mellett a délelőtti áhítatok alkalmával feltöltődésre is jutott idő. Ezt szolgálta a zárónapon Csiszér Norbert a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet teológus hallgatójának igehirdetése a Krisztusban megtestesülő útról, igazságról és életről.

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

GeKIB: bizalmi háló református fiataloknak

rss

Napi lelki táplálék

Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok - mondja a Seregek URa. Mal 3,12

2Sám 15,24–37

Dávid menekül. Teljes zűrzavar van körülötte. Még nem tudni biztosan, ki van vele, és ki ellene. Egyelőre még abban is bizonytalan, hogy Isten vele van-e. 

tovább

(4) „…akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják…” (Júdás 1,1–16)

Kaptam egy fotót Dubaiból, egy kedves családtól, akik ott dolgoznak kiküldetésben. A fényképen az apa és kétéves kisfiúk látszik, a háttérben a dúsgazdag város ragyog, a világ legmagasabb toronyházával, üvegpalotájával. 

tovább

ESZTER 8,3-17 - Kedves Eszter!

Hogy érezhetted magad akkor, amikor közölte veled királyod, hogy rendeletét nem tudja visszavonni? Amit egyszer lepecsételtek, azt nem lehet felbontani. Attól féltél, hogy mégis felesleges volt minden? 

tovább

2017. október 18. szerda

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább