Ünnep a Miskolc-belvárosi Gyülekezetben

2016. Jan 10., szerző: Adminisztrátor

A Miskolc-belvárosi Református Egyházközség küldött Portálunknak összefoglalót a gyülekezet karácsonyi ünnepköréről. Csögör Orsolya beosztott lelkész írása.

Az Istentől kapott sokféle áldás örömével tekintünk vissza a mögöttünk lévő ünnepi időszakra.  Mi is elmondhatjuk Pál apostollal:  „Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban.” (Ef.  1,3)

Korábban már beszámoltunk az ünnepnyitó adventi családi napunkról és az azt követő gyülekezeti túránkról, most pedig az utána következő szép alkalmakról szeretnénk szólni.

December elején tartottuk a Fiatal-felnőtt bibliakör karácsonyi alkalmát, melyen a körülöttünk szaladgáló gyermekek és a középen elhelyezett mézeskalács adventi koszorú már igazán azt  jelezte, hogy az ünnep rohamosan közeledik.  Összeállításunk képgalériájában gyermekrajzokat is láthatnak a kedves olvasók, melyeket a gyülekezet által meghirdetett „Az én templomom”  című rajzpályázatra küldtek be óvodások és általános iskolások. Ez a 100 rajzból álló szép kiállítás megtekinthető a Székház előterében.

Az ünnep közvetlen nyitánya volt egy karácsonyi istentisztelet szép vendéglátással és közös énekléssel a Mátyás király úti  Idősek Napköziotthonában.  

Gyülekezetünkben már több éves hagyomány az ún. 100 család 100 csomag karácsonyi akció, mely ebben az évben annyiban módosult, hogy 50 csomag  Kárpátaljára került belőle.  Ily módon szerettünk volna segíteni azokon a nyugdíjas lelkészeken és lelkészözvegyeken, akik nem kapnak nyugdíjat és azokon a családokon, ahonnan az ünnepen hiányzik a családfő. Gyülekezetünk és a jókedvű adakozók, valamint Szabó Balázs orgonaművész december 23-i jótékonysági koncertje közösen teremtette elő a csomagok elkészítésének anyagi hátterét. Egy miskolci református presbiter és boltvezető testvérünk pedig a 8 kg-os élelmiszercsomagok összeállításában állt rendelkezésünkre. Idős testvéreink pedig nagy lelkesedéssel Igés kártyákat és üzeneteket tettek a csomagokba, a Kárpátaljára küldött adományokra pedig nemzeti színű szalagot kötöttek.

Pándy Szekeres Dávid pedig vállalta, hogy eljuttatja a gyülekezet ajándékát a határon túli testvérekhez. A december 20-i adventi istentiszteleten beszámolt a kárpátaljai helyzetről. S, miközben a csomagok egy részét autóba tették, másik részét  átadták a miskolci rászorulóknak. De már készült is a templomi színpad és a karácsonyfa is hamarosan díszbe öltözött. A karácsony előtti szünidei napokban pedig szorgalmasan próbáltak a gyermekek és fiatalok, hogy átadhassák a Krisztusról szóló örömhírt a Szentestét ünneplő gyülekezetnek. December 24-én a Református Kismamaházban hirdettük az evangéliumot. Az istentisztelet keretében nyolc kisgyermek számára szolgáltattuk ki a keresztség sákramentumát.

Az ünnepek elteltével a fiatal-felnőttek szerveztek közös szilvesztert. Közülük az egyik fiatal házaspár most várja születendő első gyermekét. Az új évet köszöntő fiatalok  közössége Igeolvasással, imádkozással és elcsendesedéssel kértek áldást.

Az új év első napján, a délelőtti istentiszteletet követően a gyülekezet tagjai közös koccintással, terített asztal mellett kívántak egymásnak áldott és boldog új esztendőt.

Az alábbiakban közöljük Horkay László nyugalmazott püspök úr kedves karácsonyi köszöntését.

Nagytiszteletű Szabó Sándor lelkipásztor úr!

Isten iránti hálával vettük át a Miskolc Kossuth utcai Belvárosi Református Gyülekezet karácsonyi ajándékát, amelyet Pándy Szekeres Dávid tanár úr segítségével juttattak el Kárpátaljára. Úgy vettük át az adományt, mint Krisztusba vetett hitüknek gyümölcsét. A legnagyobb ajándék számunkra Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia, akit az Atya küldött, hogy Megváltónk legyen nékünk. Hisszük, hogy sok szegénynek, rászorulónak szereztek örömet, hogy a nehéz helyzetben se éhezzenek az ünnepen. "Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok." (2Kor.8:9)

   Az élelmiszer csomagok egy részét az egyedül élők, rokkantak és szegények között osztottuk szét, a többi részét pedig a Kárpátalján élő özvegy papnéknak, nyugdíjas lelkészeknek és sokgyermekes családoknak juttattuk el. Nemcsak az élelmiszer, de az önök által küldött ruhák, ágynemű is nagy segítséget jelent a nehéz gazdasági helyzet miatt elszegényedett lakosságnak.

   A katonai behívás elől sokan távoztak külföldre, ezért sok család apa nélkül maradt, mások pedig munkavállalás végett távoztak el. De vigasztal minden keresztyént az a hit, hogy az Úr Jézusnak sem volt helye a vendégfogadó házban, neki is menekülnie kellett Egyiptomba, amikor visszatért, akkor sem volt könnyű a helyzete, ahogyan mondta: "A rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak van fészkük, de az ember Fiának nincs hol fejét lehajtania:" Egész élete szenvedés volt, a kereszten pedig érettünk szenvedett ártatlanul, hogy megnyissa számunkra a mennyország ajtaját. 

    Ha eljön majd az Úr Jézus a szent angyalokkal, meg fog emlékezni azokról, akik az éhezőnek enni adtak, felruházták a mezítelent, és akik eggyel is megcselekedték az ő legkisebb testvéreivel az irgalmasságot, azt úgy fogadja, mintha ővele cselekedték volna meg.

   Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Istentől áldott karácsonyi ünnepeket és Boldog Újévet kívánok számotokra. Áldja meg Isten a miskolci magyar református Testvéreinket jókedvvel, bőséggel és a mennyben üdvösséggel.

   "Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért." (2.Kor.9:15)

 

Atyafiságos szeretettel Horkay László nyugalmazott püspök.

2015 karácsonya.

 

A 100 család 100 csomag akcióról készült riportot az alábbi linken tekinthetik meg.

http://minap.hu/cikkek/szaz-csalad-szaz-csomag-jotekonysagi-koncert-miskolcon

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Ünnep a Miskolc-belvárosi Gyülekezetben

rss

Napi lelki táplálék

…amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég… Lk 3,21

3Móz 9

Az ároni áldozatnál vérrel kenték meg az oltárt (9). „A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.” 

tovább

(22) „Te vagy az én szeretett Fiam…” (Lukács 3,21–38)

Amikor Keresztelő János igehirdetését hallgatjuk, akkor Isten Lelke által összerezzenünk, és bűnbánatot tartva összeroskadunk. 

tovább

APOSTOLOK CSELEKEDETEI 17, 10-15 - Fogékonyság

A zavargások utána Szilászt és Pált biztonságba helyezik. Bérea zsidó közössége nyitottabban viselkedik, mint a keresztényellenes zsidó gyülekezet Thesszalonikában. 

tovább

2017. június 22. csütörtök

„Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem ne késlekedj!” (Zsoltárok 40,18)

tovább

Szabó Katalin: Hogyan?

....Bocsásd meg, hogy a szívem ilyen zavaros..
Mit tegyek? Kérlek, mondd!
Csak Te tudod a választ, 
az érzést, mi eláraszt..
Ami bennem van.. 
Te ismersz a legjobban..
Talán önző vagyok... 
Talán nem kellene várnom...
Talán ezt akarod...
megtanítani velem...
az igazi szeretetet...
Istenem, miért nem értelek?
Pedig a lelkembe helyezted..
S itt vagy Te is.. érzem...
Istenem, miért ilyen nehéz ez?

Sok a kérdés, lelkem elmélyül
a gondolatokban..
Keresem a válaszokat,
melyek talán bennem vannak,
de csak nézek befelé magamba...
Üresnek érzem agyamat...
Nem látom az utat, 
melyre lépnem kellene;
Uram, kérlek, mutasd meg nekem!

Hogyan kell szeretni..?
igazán.. szívből.. 
mint ahogyan egy csoda jön...
Hogyan tüntessem el az ént?
szeretnék örömöt látni mások szemén...
Lelkén.. enyhíteni fájdalmat..
mert sok van a világban...

tovább