Vissza a forráshoz

2017. Szept 25., szerző: Adminisztrátor

„Nincs más utunk és lehetőségünk a 21. században sem: vissza kell térnünk a forráshoz, Isten igéjéhez” – hangsúlyozta Pásztor Dániel tiszáninneni püspökhelyettes szeptember 23-án az encsi Váci Mihály Gimnázium aulájában, ahol a reformáció kezdetének 500. évfordulójára emlékezett az Abaúji Református Egyházmegye közössége.

A sajóvelezdi lelkipásztor a Mózes első könyve 26. fejezetének 18. verse alapján tartott igehirdetésében rávilágított, hogy Isten igéje éltető víz, és lelki értelemben csak ott van élet, aki ezzel a vízzel él. A püspökhelyettes szerint ma is vannak ellenségek, akik betemetik a forrást, de a mi feladatunk, hogy újra és újra kiássuk azt. – Ábrahám idejében a filiszteusok betemették a kutakat. Az egyház életében is ez történt: az első keresztyének idejében még tiszta forrásvíz volt. Aztán jött az üldözés, a tévtanítók, a világgal való megalkuvás ideje, a kényelmes út választása… Az éltető vizek forrása helyett repedezett kutakat ástak maguknak, amelyek nem tartották meg a vizet – emlékeztetett.

“A reformáció mai üzenete újra az, mint ami a 16. században volt: vissza kell térnünk a forráshoz. Nincs más utunk és lehetőségünk” – hangsúlyozta az igehirdető, aki szerint a megtalált igén keresztül megismerhetjük Isten tervét és célját. Pásztor Dániel hangsúlyozta: személyenként is, és egyházként is égető szükségünk van a reformációra a 21. században. “Az ige egyháza nem teheti meg, hogy ne vegye újra és újra elő az Isten szavát. Nem tehetjük meg, hogy ne ássuk ki újra a kutakat, és ne nevezzük újra nevén a dolgokat, mert Isten ezt kéri tőlünk. Az ige egyházának az igéből kell élnie! Vissza kell térünk a forráshoz, mert ez az egyedüli zsinórmérték, az egyedüli forrás, ami életet fakaszt!”

A találkozó résztvevőit elsőként Baksy Mária, az Abaúji Református Egyházmegye esperese köszöntötte, aki elmondta, hogy ebben az évben ünnepi istentiszteletekkel, előadásokkal, koncertekkel és szoboravatással emlékeznek a reformáció kezdetének 500. évfordulójára. „Isten igéje a legfontosabb számunkra, ehhez kell igazodnunk cselekedetünkben, gondolkodásunkban, beszédünkben. Az egyháznak folyamatos reformációra van szüksége. Újra és újra meg kell vizsgálni magunkat Isten igéjének tükrében, és ehhez kell igazítani az életünket” – hangsúlyozta az esperes.

Szeles András, Encs polgármestere szerint a reformáció lelki és szervezeti értelemben is hozzájárult az egyházi élet megújulásához. A személyes hit kiemelése az egyéni felelősséget erősítette. Társadalmi szempontból elindítója volt az európai nemzetállamok kialakulásának és nagy szerepet játszott a hierarchikus rend lebontásában is. A reformációnak köszönhetően kulturális téren is felbecsülhetetlen értékek születtek. “Ma, a 21. században meg kell erősödnie a keresztyénségnek, alkalmazkodni kell a megváltozott világ kihívásaihoz. Meg kell újítani a közvetítő nyelvet, hogy a mai emberhez is eljuthasson a reformáció üzenete. A jubileumi év nemcsak a reformátusok, hanem az egymást tisztelő és elfogadó magyarok közös ünnepe” – tette hozzá, majd azt kérte, minél többen tapasztalják meg a krisztusi kegyelemből fakadó hitbeli megújulást.

A szervezők nevében Merz Dániel egyházmegyei gondnok felelevenítette, hogy református őseinknek nagyon nehéz dolguk volt az üldöztetések miatt, de sok-sok munkával, erős hittel és kitartással elérték azt, hogy ma van mit ünnepelni. Wass Albertre hivatkozva kiemelte, hogy “ma, amikor hont és a keresztyén vallásunkat is veszély fenyegeti elvárt a becsületes munka, amihez egyedül Isten adhat erőt”. Ha az ő törvényeit cselekedjük, akkor “se nyomorúság, se betegség, se halál, se erőszak, se álnokság, és semmiféle földi hatalom nem győzedelmeskedhet fölöttünk”.

Szabó László, a házigazda Encsi Református Egyházközség gondnoka az Apostolok Cselekedeteiből vett idézettel köszöntötte a találkozó résztvevőit: “Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr.”

Az istentiszteletet követően előadással és kulturális programokkal folytatódott az ünnepség. Bátoriné Misák Marianna főiskolai adjunktus Benczédi Székely István abaúji reformátor életét és munkásságát ismertette előadásában. Dinnyés József zeneszerző, daltulajdonos a reformáció korabeli énekekkel emlékezett a jeles egyháztörténeti eseményre. Végül Kocsis István: Árva Bethlen Kata monodrámáját mutatták be Meister Éva színművésznő előadásában.

Szöveg és képek: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Vissza a forráshoz

rss

Napi lelki táplálék

Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Jak 4,8

Ez 45,13–25

„A fejedelem kötelessége pedig az lesz, hogy égőáldozatokat, ételáldozatot és italáldozatot vigyen az ünnepeken, újholdkor és szombatonként, meg Izráel házának valamennyi ünnepén” (17). 

tovább

(6) „De még nagyobb kegyelmet is ad…” (Jakab 4,1–10)[1]

ISTEN KEGYELME. – 1. Milyenek vagyunk? Isten népe is? 

tovább

ÉZSAIÁS 66,18B-19 - Isten dicsőségét látni

Mire gondolunk, ha a „dicsőség” szót olvassuk ebben a részben? Szükségem volt pár pillanatra és összefüggésében kellett elolvasnom, hogy megértsem a verseket. 

tovább

2017. december 18. hétfő

Hidak, melyeket Jézus épített – 3.

Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég. (Lk 3,21) Ti azért így imádkozzatok. (Mt 6,9) Szüntelen imádkozzatok. (1Thessz 5,17)

 

tovább

H. M. R.:A karácsonyi ajtó

Emlékszem, rég volt. A bezárt ajtót 
hosszú estéken remegve lestem. 
Vártam nyílását azon a sok-sok 
felejthetetlen 
szép, gyermekkori karácsonyesten.

Kipirult arccal, dobogó szívvel, 
úgy vártam, mikor fordul a zárja, 
mikor tárul fel, mikor ragyog fel 
a titkok fája. 
Ó, hogy csábított minden kis ága!

 

tovább