„Igyekezz minél előbb hozzám jönni…” avagy a Tokaji Református Egyházközség küldöttsége Batizon

2019. Feb 14., szerző: Adminisztrátor

A Tokaji Református Egyházközség krónikája szerint 1547-ben járt Tokajban Batizi András, aki külföldi, protestáns egyetemeken folytatott tanulmányútjairól hazafelé állhatott meg városunkban. Mindenesetre maradandó nyomott hagyott maga után, hiszen a tokaji gyülekezet lelkészeinek lajstroma vele, a Magyar Lutherként is emlegetett prédikátorral indul. 

Ezt a történelmi emléket, szálat szerette volna ápolni a Tokaji Református Egyházközség, amikor testvérgyülekezetéül választotta a Szatmári Református Egyházmegye Batizi Egyházközségét.

A kapcsolat most is kedves, mindenképpen ápolásra méltó. Király Lajos esperes úr meghívásának eleget téve így szolgáltam meghívott igehirdetőként Batizon 2019. február 3-án. Régi szándék vált ezzel valóra, hiszen 2018. márciusában esperes úr Tokajban a következőt kérte tőlem az Ige szavával: „Igyekezz minél előbb hozzám jönni…” / 2Timóteus 4:9 /. Ennek, a szó lelki értelmében testvéri meghívásnak eleget téve voltunk együtt Batizon.

Nagyon megható volt a szívélyes fogadtatása a gyülekezet és lelkésztársamnak egyaránt.  Isten Igéjét az 1Sámuel 1:9-28 alapján hirdettem.  Az Ige fényében ránézhettünk az múlt időszakokra is, amely valóban sok változást hozott a tokaji reformátusság életében. Sok imádság, könyörgés, Isten előtt való térdelés járt és jár ezzel együtt mind a mai napig. De hisszük, Isten jót készít nekünk. Így a már említett lelkészválasztás nem könnyű folyamata után Isten iránti hálaadással mutatkoztam be Batizon, és hirdettük Isten Igéjét együtt Négyesi József gondnok úrral és kedves feleségével.  Örömmel a szívünkben adtuk át azokat a szeretetteljes köszöntéseket, amelyeket a gyülekezetünk illetve Tokaj Város Önkormányzata nevében, Posta György polgármester úr helyezett a szívünkre. Az ottani gyülekezet pedig Igével és énekszóval is áldást kért ránk!

A nap végén az az imádság volt a szívemben Pál apostol nyomán, hogy maradjon meg közöttünk a hit, a remény és a szeretet ez után is! 

Jóczik-Tóth Orsolya, lelkipásztor

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább