Húsvétra készültek az egervölgyi női szolgálók

2019. Apr 16., szerző: Adminisztrátor

Az Egervölgyi Református Egyházmegye női szolgálóinak rendeztek csendes napot a mezőkövesdi Művelődési Házban virágvasárnapon. A húsvétra készülő találkozó témája a keresztyén női identitás volt.

Gordosné Balogh Eszter a tirek.hu érdeklődésére elmondta: a húsvéti csendes napot több mint tíz éve minden esztendőben megszervezik. “Idén is szerettük volna folytatni a hagyományt, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a különböző területeken szolgáló nők egymás hitét erősítve összegyűljenek és erőt gyűjtsenek az ünnephez közeledve” – fogalmazta meg a program célkitűzéseit a mezőkövesdi lelkipásztor. A rendezvénynek közösségépítő ereje is van, hiszen lehetőséget ad a találkozásra és a tapasztalat cserére.


A lelkipásztor emlékeztetett: ahogy az asszonyoknak fontos szerepük volt a feltámadás történetben, úgy a mai gyülekezeti életben is nélkülözhetetlenek. Egyre több női presbiter van és sokan szolgálnak kántorként vagy idős gondozóként a közösségekben. “Nőnek lenni szép, de nehéz feladat” – mondta a rendezvényen Gordosné Balogh Eszter, aki hozzátette: a találkozó központi témájául idén a keresztyén női identitást választották.


dr. Kis Médea pszichológus lelkipásztor a keresztyén női identitásról tartott előadást, amelyben beszélt a nőket érintő 21. századi kihívásokról, a szerepfelfogásokról és azok változásairól, illetve a munkahely és a család párhuzamáról a nők életében.


A közös énektanulás és dicsőítés között Nagy Zsoldos Eszter tartott áhítatot. A bükkábrányi lelkipásztor virágvasárnap alkalmából Jézus jeruzsálemi bevonulását idézte fel. Rávilágított, hogy miközben királyként, ujjongva fogadta a tömeg, Jézus “elsiratta” Jeruzsálemet kifejezve ezzel felénk való szeretetét. “Mi nők és asszonyok is sokszor küzdünk a könnyeinkkel. Sokszor megsiratjuk magunkat, túl nagy teher nehezedik ránk, aggódunk gyermekünkért vagy házasságunkért. Jó felismerni, hogy az Úr Jézus Krisztus ott van a mélységeinkben és elhozza számunkra a megbékélést!”

Szöveg és képek: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Húsvétra készültek az egervölgyi női szolgálók

rss

Napi lelki táplálék

Nő ne viseljen férfiholmit, férfi se öltözzék női ruhába, mert utálja Istened, az ÚR mindazokat, akik ilyet tesznek. 5Móz 22,5

1Móz 33

Jákóbbal kapcsolatban mindig él bennünk a gyanú, hogy a legnemesebb cselekedeteibe is belecsúszik egy kis számítás. Ezúttal azonban a helyzet túl éles ahhoz, hogy ravaszsága megmenthetné. 

tovább

(20) „…Heródes félt Jánostól…” (Márk 6,14–29) Jézus híre (14–15)

– Heródes királyban korábbi bűnét, Keresztelő János megöletését juttatta eszébe. Aki még nem ismerte fel Jézust, igazi valója szerint, az is nyugtalanná válik saját bűnei miatt, az Úr közelében (16).

tovább

APOSTOLOK CSELEKEDETEI 13,1–3 - Figyeljetek már ide!

Vannak filmek, amelyeket ki nem állhatok: valami baja van az egyik szereplőnek és nem tudja, hogy hogyan magyarázza el. Újra meg újra nekivág, de a társa egyszerűen nem hallgatja meg.

tovább

2017. június 7. szerda

Pünkösdi SZÉL és TŰZ…

„…hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.  Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.  Mindnyájan megteltek Szentlélekkel…”/ApCsel. 2:2-4/

 

tovább

Nádasdi Éva: Zsoltár

Tele van az élet jóval: kenyérrel, tisztával, sóval.

Adjál, Uram, menedéket, adjál, Uram, tisztább létet.
Adjál, Uram, nyugodalmat, vándornak, hogy vándorolhat,
éhezőnek adjál étket, s töröljél el minden vétket.

tovább