Egységben a magyar reformátusság

2019. May 20., szerző: Adminisztrátor

Egész napos rendezvénnyel ünnepelték az egységes Magyar Református Egyház (MRE) megalakulásának 10. évfordulóját Debrecenben. Az eseményen több ezer magyar református vett részt szerte a Kárpát-medencéből.

Május 18-án, szombaton valamennyi program az úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet köré szerveződött. A belvárosban több helyszínen várták az érdeklődőket a többi között családi és gyerekprogramokkal, játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal, bábszínházi előadással. Felléptek ifjúsági zenekarok, a Kossuth téren pedig a Debreceni Népi Együttes és a Bürkös zenekar közreműködésével táncház várta a közönséget.


A Lehetőségek piacán több mint 50 református intézmény és közösség mutatkozhatott be, köztük a Tiszáninneni és Tiszántúli Református Egyházkerület közös rádiója, az Európa Rádió, amely négyórás élő műsorral jelentkezett a helyszínről. A református értékrendet képviselő médium épp a rendezvényre időzítette eddigi legnagyobb megújulását: ezen a napon mutatkozott be a csatorna új arculata, amely nemcsak a logó lecserélésével, hanem egy új honlappal is járt.


A pavilonok soraiban a Sárospataki Református Kollégium, a Vizsolyi Református Egyházközség és az Abaújvári Református Gyülekezet is helyet kapott. Utóbbinál házilag előállított lekvárokat, szörpöket, szószokat és kézzel festett ajándéktárgyakat lehetett vásárolni. A bevételt a gyülekezeti otthonra és az ott folyó lelki programokra fordítják majd. Tóth István lelkipásztortól megtudtuk, hogy a hetven tagot számláló egyházközség egykor az Abaúj-Tornai Egyházmegyéhez tartozott, de a trianoni békediktátum elvágta őket Felvidéktől. “A református egység ezért különösen is közel áll a szívünkhöz” - fogalmazott a lelkész.


A bükkábrányiak 18 fővel érkeztek a kálvinista Rómába. A gyülekezetnek Nagy István Zoltán lelkipásztor szolgálata óta ez volt az első, közös kirándulása. - Fél éve vagyunk Bükkábrányban és ennél jobb alkalmat keresve sem találhattunk volna. Fantasztikus élmény ennyi hitben élő embert egyszerre, egy helyen látni! Számomra, aki erdélyi származású vagyok, még nagyobb ünnep a mai és egy kiváló lehetőség a találkozásra - mondta.


Mike Martin hernádkaki lelkipásztor az egyházmegye kapcsolattartójaként a rendezvény előkészítésében is részt vett. Azt mondta: az, hogy az egyházkerületek átvállalták a gyülekezetek úti költségét, még több embert megmozgatott. Ők a tapolcaiakkal összefogva érkeztek, hogy megéljék az egységet. - A mai nap célja, hogy a kárpát-medencei szétszakadt magyarság újra egyesülhessen. Azért jöttünk, hogy találkozzunk határon túli magyarokkal és meglássuk egymásban a testvért!


A magyar református egység napját megelőzően, pénteken a református kollégium belső udvarában az élő egység szimbólumaként egyházunk püspökei és a Kárpát-medencei egyházmegyék képviselői közösen ültettek el egy tölgyfát, amelynek táptalajához mind a hatvanöt részegyház hozott otthonról termőföldet.


A faültetést követően a Nagytemplomban tartotta ünnepi ülését a Magyar Református Egyház Zsinata, amelyen az amerikai Kálvin Egyházkerület is csatlakozott a tizedik születésnapját ünneplő Magyar Református Egyházhoz. Visszatekintettek a magyar református egység elmúlt évszázadaira és hálát adtak az egyre szorosabb testvéri kötelék áldásaiért.


Gulyás Gergely a debreceni Nagytemplomban emlékeztetett rá, hogy tíz évvel ezelőtt újraegyesültek a kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyar reformátusok, ezt az utat követte a kormány és az Országgyűlés, amikor egy évvel később kiterjesztette a magyar állampolgárság megszerzésének lehetőségét a határainkon kívül élő magyarokra. "Magyarország kormánya ismeri és elismeri a Magyar Református Egyház erőfeszítéseit, amit az emberekért tesz" - mondta a miniszter, hangsúlyozva: "a nemzetnek nem csak egyházi intézményekre van szüksége, hanem élő hitre is".


A közös zsinati ülésen Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét, majd Fekete Károly tiszántúli református püspök köszöntötte a résztvevőket. A közös zsinat résztvevői ünnepi nyilatkozatot fogadtak el, amelyet szombaton délelőtt a Református Nagytemplom előtti téren, a Magyar Református Egység Napjának ünnepélyes megnyitóján ismertettek.


A nyilatkozat úgy fogalmaz: "Tíz évvel ezelőtt Debrecenben erősítettük meg összetartozásunkat mi, magyar reformátusok. (...) Hálásak vagyunk, hogy száz éves, kényszerű elszakítottságunk ellenére is megmaradhatott testvéri egységünk". A közös zsinat résztvevői elkötelezték magukat arra, hogy igyekeznek "az evangélium hirdetésével, a közjóért való fáradozással és minden ember iránti szolgálattal, az igazságot szeretetben követve Isten nevének dicsőséget szerezni".

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Egységben a magyar reformátusság

rss

Napi lelki táplálék

De amikor Izráel megerősödött, robotmunkára fogta a kánaániakat, de kiűzni nem tudta őket. Bír 1,28

Bír 1,16–2,5

Izráelnek el kell fogadnia, hogy az ígéret földje nem lett mindenestől az övé – Isten korábbi ígéretei ellenére sem. 

tovább

(15) „…felforgatta…” (Márk 11,15–19)

Egyszer, egy teológus barátom, magánbeszélgetésben elmondta nekem, hogy a templomtisztítás jelenete csak azzal a bizonyossággal fogadható el, amely hiszi: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó.

tovább

LUKÁCS 7,11-17 - Példaértékű hit: Van vagy nincs feltétele a csodának?

A kapernaumi százados történetében az lehet a benyomásunk, hogy a mély hit előfeltétele annak, hogy csoda történjen. Mai olvasmányunkban az ellenkezőjét látjuk. Itt nem kel senki útra, hogy Jézust segítségül hívja. 

tovább

2017. június 26. hétfő

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért…(1Tim 2:1)

tovább

Szabó Katalin: Hogyan?

....Bocsásd meg, hogy a szívem ilyen zavaros..
Mit tegyek? Kérlek, mondd!
Csak Te tudod a választ, 
az érzést, mi eláraszt..
Ami bennem van.. 
Te ismersz a legjobban..
Talán önző vagyok... 
Talán nem kellene várnom...
Talán ezt akarod...
megtanítani velem...
az igazi szeretetet...
Istenem, miért nem értelek?
Pedig a lelkembe helyezted..
S itt vagy Te is.. érzem...
Istenem, miért ilyen nehéz ez?

Sok a kérdés, lelkem elmélyül
a gondolatokban..
Keresem a válaszokat,
melyek talán bennem vannak,
de csak nézek befelé magamba...
Üresnek érzem agyamat...
Nem látom az utat, 
melyre lépnem kellene;
Uram, kérlek, mutasd meg nekem!

Hogyan kell szeretni..?
igazán.. szívből.. 
mint ahogyan egy csoda jön...
Hogyan tüntessem el az ént?
szeretnék örömöt látni mások szemén...
Lelkén.. enyhíteni fájdalmat..
mert sok van a világban...

tovább