Megújuló küldetés

2019. Oct 18., szerző: Adminisztrátor

A küldetésben való megújulás volt a fő témája az október 5-én, Sátoraljaújhelyen megrendezett egyházkerületi nőszövetségi konferenciának. A találkozón női szolgálók beszéltek a keresztyén nők hivatásáról, a szövetség egyházban végzett missziójáról.

Kádár Ferenc református lelkipásztor igehirdetésében azt mondta, hogy a keresztyénségnek egy küldetése van, ami mindenek felett áll. “A hitetlen emberek bibliája a hívő emberek élete. Vajon fel tudjuk-e mutatni életünkön keresztül a hitük jó példáját, ami megtérésre indíthat embereket?” - tette fel a kérdést az igehirdető, aki kijelentette: a konferencia valódi célja, hogy a résztvevők újra megértsék Istentől kapott küldetésüket.

Börzsönyi Józsefné, a Tiszáninneni Református Nőszövetség elnöke megnyitó beszédében hálát adott “a zempléni végeken” megtartott találkozóért és “Isten egybegyűjtő kegyelméért”. A 84. zsoltár felolvasása után hangsúlyozta: “a mi Urunk a mi erőforrásunk, személyes életünkben és gyülekezeti szolgálatunkban egyaránt. Az ő ereje és irgalma által újulhat meg egyházunk és gyülekezeteink is.”

Dankó Dénes, Sátoraljaújhely alpolgármestere emlékeztetett, hogy száz éve indult el a diakónia Zemplén fővárosában és azóta is töretlenül működik. Kiemelte: a település az egyházakkal karöltve végzi munkáját a településen, aminek köszönhető, hogy “nem lakosok, hanem polgárok, nem ismeretlen emberek, hanem közösségek élnek egymás mellett”.


Az ünnepi alkalmon megemlékeztek a Sátoraljaújhelyi Református Nőszövetség fennállásának 100. évfordulójáról. A szövetség történetét és munkáját Kádár Ferencné református lelkipásztor és Székely Béláné, a Sátoraljaújhelyi Református Nőszövetség elnöke ismertették. A jubileum alkalmából Domokosné Fazekas Hajnalka, a MEÖT Női Bizottságának alelnöke köszöntötte mondott köszöntőt.

P. Tóthné Szakács Zita, az országos nőszövetség elnöke “A nőszövetség - a gyülekezet belmissziói csoportja” címmel tartott előadást.

A záró áhítatot Földesiné Kántor Mária, a TIREK Nőszövetségi titkára, országos alelnök tartotta.

Szöveg: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Megújuló küldetés (Sátoraljaújhely)

rss

Napi lelki táplálék

Ha egy város ostromára készülsz, szólítsd fel azt békés megadásra. 5Móz 20,10

1Móz 32,1–22

Vajon mit mondhattak Isten angyalai Jákóbnak, hogy utána ő úgy gondolta, követeket kell küldenie a bátyjához, Ézsauhoz, hogy kibékülhessen vele? 

tovább

(3) „…megbotránkoztak benne…” (Márk 6,1–6)

Ennek a történetnek nem csak az a fő üzenete, amit Jézus is kimond, miszerint a prófétát a saját hazájában vetik meg (4). 

tovább

JÁNOS 14,26 - Isten Lelke megmutatja, mi a lényeg

Különösen kedvelem a Szentlélek hatásáról szóló mai igeszakasz üzenetét. Isten megígérte, hogy elküldi nekünk ezt a "Vigasztalót". Egyszerűen jó elképzelni azt, hogy van valaki, aki megvigasztal. 

tovább

2017. június 5. hétfő

Pünkösdi SZÉL és TŰZ…

„…hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.  Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.  Mindnyájan megteltek Szentlélekkel…” /ApCsel. 2:2-4/

tovább

Nádasdi Éva: Zsoltár

Tele van az élet jóval: kenyérrel, tisztával, sóval.

Adjál, Uram, menedéket, adjál, Uram, tisztább létet.
Adjál, Uram, nyugodalmat, vándornak, hogy vándorolhat,
éhezőnek adjál étket, s töröljél el minden vétket.

tovább