Megújuló küldetés

2019. Oct 18., szerző: Adminisztrátor

A küldetésben való megújulás volt a fő témája az október 5-én, Sátoraljaújhelyen megrendezett egyházkerületi nőszövetségi konferenciának. A találkozón női szolgálók beszéltek a keresztyén nők hivatásáról, a szövetség egyházban végzett missziójáról.

Kádár Ferenc református lelkipásztor igehirdetésében azt mondta, hogy a keresztyénségnek egy küldetése van, ami mindenek felett áll. “A hitetlen emberek bibliája a hívő emberek élete. Vajon fel tudjuk-e mutatni életünkön keresztül a hitük jó példáját, ami megtérésre indíthat embereket?” - tette fel a kérdést az igehirdető, aki kijelentette: a konferencia valódi célja, hogy a résztvevők újra megértsék Istentől kapott küldetésüket.

Börzsönyi Józsefné, a Tiszáninneni Református Nőszövetség elnöke megnyitó beszédében hálát adott “a zempléni végeken” megtartott találkozóért és “Isten egybegyűjtő kegyelméért”. A 84. zsoltár felolvasása után hangsúlyozta: “a mi Urunk a mi erőforrásunk, személyes életünkben és gyülekezeti szolgálatunkban egyaránt. Az ő ereje és irgalma által újulhat meg egyházunk és gyülekezeteink is.”

Dankó Dénes, Sátoraljaújhely alpolgármestere emlékeztetett, hogy száz éve indult el a diakónia Zemplén fővárosában és azóta is töretlenül működik. Kiemelte: a település az egyházakkal karöltve végzi munkáját a településen, aminek köszönhető, hogy “nem lakosok, hanem polgárok, nem ismeretlen emberek, hanem közösségek élnek egymás mellett”.


Az ünnepi alkalmon megemlékeztek a Sátoraljaújhelyi Református Nőszövetség fennállásának 100. évfordulójáról. A szövetség történetét és munkáját Kádár Ferencné református lelkipásztor és Székely Béláné, a Sátoraljaújhelyi Református Nőszövetség elnöke ismertették. A jubileum alkalmából Domokosné Fazekas Hajnalka, a MEÖT Női Bizottságának alelnöke köszöntötte mondott köszöntőt.

P. Tóthné Szakács Zita, az országos nőszövetség elnöke “A nőszövetség - a gyülekezet belmissziói csoportja” címmel tartott előadást.

A záró áhítatot Földesiné Kántor Mária, a TIREK Nőszövetségi titkára, országos alelnök tartotta.

Szöveg: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Megújuló küldetés (Sátoraljaújhely)

rss

Napi lelki táplálék

Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek… 1Thessz 4,3a

1Thessz 4,1–8

„...testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében...” (1). Az apostol hálát ad, de tudja, hogy könnyű a visszaesés. Az évezredes pogányság a génekben, a többségi pogány környezet hatásában „nagy szembeszél”, amelyben a keresztyén életformát nem könnyű megtartani. 

 

tovább

(24) „Akkor… eljön hozzánk az örökké tartó igazság.” (Dániel 9,20–27)

Dániel könyve olyan korban íródott, Antiokhosz uralma alatt (Kr. e. 175–164), amikor nem a zsidó nép ment fogságba, hanem a fogság jött a saját hazájukba. 

tovább

EZÉKIEL 36,22-25 - Arcátlanság

„Amit megengedsz magadnak, az arcátlanság!” – förmedek rá lányomra. „Ne gondold, hogy miattad és „helyes” viselkedésed miatt húzlak ki a csávából.” Lányom csendben bólogat. 

tovább

2017. november 18. szombat

Régi vesszők

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

 

tovább

Szabó Lőrinc: Az árny keze

„Maradj velem, mert beesteledett!” 
Bibliát hallgat a gyülekezet. 
Alkony izzik a templom ablakán. 
Hitetlen vagyok, vergődő magány. 

tovább