Negyedszázados évforduló Tiszaújvárosban

2019. Nov 11., szerző: Adminisztrátor

2019. október 20-án ünnepi istentiszteleten adtak hálát Istennek a tiszaújvárosi reformátusok a gyülekezet elmúlt 25 évéért. A jeles alkalomról Makkainé Chmara Marianna küldött írást Portálunknak. 

Negyedszázados évforduló Tiszaújvárosban

„Áldjátok az Úr nevét, Akik néki szolgáltok!” (Zsolt. 135)

Az ünnepek azért vannak, hogy szebbé tegyék az emberek lelkét, hogy feltegyék az Isten dicsőítés örömét a hétköznapokra. Az is jellemez egy közösséget - legyen szó akár egy népről, vagy kisebb közösségről – hogy milyen alkalommal ölti fel a szép ruhát, és mire emlékezik. A valamikori templom nélküli városban 1994. október 16-án került sor a Tiszaújvárosi Református Templom felszentelésére, így idén októberben, templomunk 25 éves évfordulóján, ünnepi Istentiszteleten adhattunk hálát azért a kegyelemért, amiben az Úr részesítette ezt a valamikori kommunista várost.

Fennálló énekként Vágási Zoltán, a Tiszaújvárosi Református Gyülekezet presbitere Pécseli Király Imre által megfogalmazott legszemélyesebb vallomását tárta elénk átható őszinteséggel: „Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom”


Ezt kezdetektől városunkban szolgáló lelkész házaspár szolgálata követte.

 A lekciót Dr. Varga Istvánné olvasta, majd Uzsoki Aranka imádkozott, s a Tiszaújvárosi Református Énekkar lélekemelő énekét követően Nagytiszteletű Dr. Varga István lelkipásztor a 135. zsoltárból hirdette az Igét.

 „Annyi mindent szoktunk dicsérni, de Istent ki dicséri és hol? A templomban van ennek a helye... de nem mindegy, hogy tiszta szívvel dicsérjük az urat vagy csak dicsekedünk vele.” – figyelmeztette a hallgatóságot.

Egyúttal számot adott az eltelt negyedszázadról. „Tiszaújvárosban 3-4000-en vallják magukat reformátusnak. A vasárnapi Istentiszteleten általában 150-170 hívő vesz részt, Bibliaórára 25- 30-an járnak rendszeresen. Énekkarunk is van, és lassan beindul egy ifjúsági közösség is. 1994 óta 676 temetés, 1100 keresztelő történt, és közel 400 házasság köttetett ezek között a falak között. Hitéről önként vallomást téve 400 ifjú és felnőtt konfirmált.”        A lelkipásztor bemutatta azt a kegyelmi időszakot, ahogyan Isten folyamatosan gondoskodott és gondoskodik arról, hogy ebben a közösségben is egyre több generációhoz eljusson az evangélium, hiszen az eltelt idő alatt lett a gyülekezetnek idősek otthona, iskolája és óvodája. Mindegyik intézmény hozzájárult az ünnephez rövid szolgálatával.

Az Igehirdetés után Bráz György, Tiszaújváros leköszönő polgármestere méltatta a templomépítőket és az egyházközség lelkészeinek munkáját, Dr. Fülöp György, településünk újonnan megválasztott polgármestere pedig a jövőbeni támogatásra tett ígéretet.

A megemlékezés végén Fukász László beosztott lelkész és Lukács Ottó, az egyházközség gondnoka köszöntötte a harminc éve a városban szolgáló lelkipásztor házaspárt.

Mily nagy az Úr kegyelme! Az egykori szocialista városban felépült a templom, és folyamatosan épül a gyülekezet a legidősebbektől a legfiatalabbakig. Ahogy Nagytiszteletű Úr hangsúlyozta: „Ahogy a tékozló fiút nyitott ajtóval várta az apja, úgy vár bennünket, mai tékozló gyermekeit Tiszaújvárosban is 25 éve nyitott ajtóval az Úr.”

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” (Zsolt. 118,29)

Makkainé Chmara Marianna,  fotó: Bartók István

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Negyedszázados évforduló Tiszaújvárosban

rss

Napi lelki táplálék

„…Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.” Jn 4,38

Jel 21,9–27

„Nem láttam templomot a városban…” (22). A „teljesen új” az Is-tentől való, benne az Úr dicsősége ragyog. 

tovább

(10) „De ez a nap az Úré…” (Jeremiás 46,1–12)

AZ ÚR NAPJA.

– 1. Olyan az ember, olyanok a népek, olyan a bűn önzése, mint a Nílus, amikor árad: zúg, eláraszt, elborít, elpusztít (7–8). Félelmetes és határtalan az ember nyomorúsága; – amely egyszerre szenved saját magától, saját testi és lelki bajaitól; – ugyanakkor szenvedést okoz másoknak, mert nem „fér a bőrébe”, állandóan készülődik valamire (3–4).

tovább

Lukács 6, 36–38 - Egyedül Isten ítélkezik!

Konzervatív gyülekezetbe járok, és teológiát tanultam az egyetemen. Pontosan emlékszem még az első szemináriumomra. 

tovább

2018. január 24. szerda

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. (Fil 4:19)

 

tovább

Wass Albert: Tél

Templomi csöndben, 
Éjjeli ködben 
Aszkéta-ágat zörrent a szél, 
Valahol messze, 
Csillag szemekre 
Szürke ködfátylat borít a Tél. 

tovább