Negyedszázados évforduló Tiszaújvárosban

2019. Nov 11., szerző: Adminisztrátor

2019. október 20-án ünnepi istentiszteleten adtak hálát Istennek a tiszaújvárosi reformátusok a gyülekezet elmúlt 25 évéért. A jeles alkalomról Makkainé Chmara Marianna küldött írást Portálunknak. 

Negyedszázados évforduló Tiszaújvárosban

„Áldjátok az Úr nevét, Akik néki szolgáltok!” (Zsolt. 135)

Az ünnepek azért vannak, hogy szebbé tegyék az emberek lelkét, hogy feltegyék az Isten dicsőítés örömét a hétköznapokra. Az is jellemez egy közösséget - legyen szó akár egy népről, vagy kisebb közösségről – hogy milyen alkalommal ölti fel a szép ruhát, és mire emlékezik. A valamikori templom nélküli városban 1994. október 16-án került sor a Tiszaújvárosi Református Templom felszentelésére, így idén októberben, templomunk 25 éves évfordulóján, ünnepi Istentiszteleten adhattunk hálát azért a kegyelemért, amiben az Úr részesítette ezt a valamikori kommunista várost.

Fennálló énekként Vágási Zoltán, a Tiszaújvárosi Református Gyülekezet presbitere Pécseli Király Imre által megfogalmazott legszemélyesebb vallomását tárta elénk átható őszinteséggel: „Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom”


Ezt kezdetektől városunkban szolgáló lelkész házaspár szolgálata követte.

 A lekciót Dr. Varga Istvánné olvasta, majd Uzsoki Aranka imádkozott, s a Tiszaújvárosi Református Énekkar lélekemelő énekét követően Nagytiszteletű Dr. Varga István lelkipásztor a 135. zsoltárból hirdette az Igét.

 „Annyi mindent szoktunk dicsérni, de Istent ki dicséri és hol? A templomban van ennek a helye... de nem mindegy, hogy tiszta szívvel dicsérjük az urat vagy csak dicsekedünk vele.” – figyelmeztette a hallgatóságot.

Egyúttal számot adott az eltelt negyedszázadról. „Tiszaújvárosban 3-4000-en vallják magukat reformátusnak. A vasárnapi Istentiszteleten általában 150-170 hívő vesz részt, Bibliaórára 25- 30-an járnak rendszeresen. Énekkarunk is van, és lassan beindul egy ifjúsági közösség is. 1994 óta 676 temetés, 1100 keresztelő történt, és közel 400 házasság köttetett ezek között a falak között. Hitéről önként vallomást téve 400 ifjú és felnőtt konfirmált.”        A lelkipásztor bemutatta azt a kegyelmi időszakot, ahogyan Isten folyamatosan gondoskodott és gondoskodik arról, hogy ebben a közösségben is egyre több generációhoz eljusson az evangélium, hiszen az eltelt idő alatt lett a gyülekezetnek idősek otthona, iskolája és óvodája. Mindegyik intézmény hozzájárult az ünnephez rövid szolgálatával.

Az Igehirdetés után Bráz György, Tiszaújváros leköszönő polgármestere méltatta a templomépítőket és az egyházközség lelkészeinek munkáját, Dr. Fülöp György, településünk újonnan megválasztott polgármestere pedig a jövőbeni támogatásra tett ígéretet.

A megemlékezés végén Fukász László beosztott lelkész és Lukács Ottó, az egyházközség gondnoka köszöntötte a harminc éve a városban szolgáló lelkipásztor házaspárt.

Mily nagy az Úr kegyelme! Az egykori szocialista városban felépült a templom, és folyamatosan épül a gyülekezet a legidősebbektől a legfiatalabbakig. Ahogy Nagytiszteletű Úr hangsúlyozta: „Ahogy a tékozló fiút nyitott ajtóval várta az apja, úgy vár bennünket, mai tékozló gyermekeit Tiszaújvárosban is 25 éve nyitott ajtóval az Úr.”

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” (Zsolt. 118,29)

Makkainé Chmara Marianna,  fotó: Bartók István

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Negyedszázados évforduló Tiszaújvárosban

rss

Napi lelki táplálék

...hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. 2Tim 4,2

2Tim 4,1–5

Az egyház számára Isten országa, az Úr eljövetele és az ítélet napja a legfontosabb támpontok (1), amelyekre nézve Pál minőségi helytállásra hívja fel Timóteus figyelmét. 

tovább

(14) „Letaroltátok a szőlőt…” (Ézsaiás 3,1–15)

FÁJ-E MÉG (MÁR) VALAKINEK AZ A KÁOSZ ÉS PUSZTÍTÁS, amivel az emberi bűn letarolja az Istentől kapott világot? Fáj-e, hogy emberileg senki és semmi nem tudja megakadályozni ezt a „vandalizmust”, mert lényegileg nem változik semmi, csak a tarolás módszerei változnak.

tovább

ÉZSAIÁS 62,6-12 - Bepillantunk Isten szívébe

Az egyik leglátványosabb várrendszer, amit láttam, az a Carcassonne Dél-Franciaországban. Bástyák és tornyok állnak körben a kettős várfalon. 

tovább

2017. december 14. csütörtök

Hazug ígéreteink

„A harmadik napon azonban, amíg ezek seblázban szenvedtek, fegyvert ragadott Jákób két fia, Simeon és Lévi, Dina bátyjai, rátörtek a gyanútlan városra, és legyilkoltak minden férfit.  Hamórt is meg a fiát, Sikemet is kardélre hányták, Dinát pedig kihozták Sikem házából, és elmentek. Így törtek rá Jákób fiai a sebesültekre, a várost pedig kifosztották, mert megbecstelenítették a húgukat. Juhaikat, marháikat, szamaraikat és ami csak a városban és a mezőn volt, elvitték magukkal. Minden vagyonukat, valamint gyermekeiket és asszonyaikat is mind foglyul ejtették, a házakat pedig teljesen kifosztották.” (1Móz 34, 25-29)

tovább

V. Thilo (Ford.: Túrmezei Erzsébet): Bezörget mindenütt!

Most készítsd, Isten népe,
a szívedet elő!
A bűnösöknek üdve,
az Isten hőse jő,
Kit irgalomból küld,
mint rég ígérte néked,
mert Ő a fény, az élet!
Bezörget mindenütt!

tovább