Bemutatkozik a Zwingli Protestáns Kiadó

2019. Dec 09., szerző: Adminisztrátor

A Kollégiumi esték 2019. december 11-én, 18 órakor sorra kerülő alkalmán mutatkozik be Sárospatakon, a Református Teológiai Akadémián Magyarország legújabb protestáns könyvkiadója. Az új kiadó első két kiadványa izgalmas és hiánypótló munka:

Dr. Rácsok Gabriella: A film mint missziói eszköz korunk változó vallásosságának kontextusában Zwingli Protestáns Kiadó, 2019. 276 oldal, keménytáblás

A filmes médium – a kortárs kultúra részeként – tükrözi és alakítja is azt, hogy milyenek vagyunk mint emberek. A társadalmi diskurzus csatornájává vált, a posztmodern világ lingua francája lett, és korábban nem hallható hangokat szólaltat meg, amelyek nem „felülről”, hanem „alulról” szólalnak meg a populáris kultúra csatornáin keresztül. A populáris kultúrában Istenről korunk köznyelvén folyik a párbeszéd, amelyben gyakran nem vesz részt az egyház, vagy nem is vesz tudomást róla, pedig ilyen értelemben a populáris kultúra a posztmodern kor piacterének tekinthető, ahol az emberlét nagy kérdéseit hallhatjuk és vitathatjuk meg. Felmerül tehát a kérdés, hogy a mozgóképi médium alkalmas eszközzé válhat-e az egyház számára az evangélium közlésére, közvetítésére, hatással bírhat-e az emberek valláshoz való viszonyára, vallásosságára? Válhat-e a transzcendenssel való találkozás helyévé vagy a teológia forrásává?
A kötet elméleti keretet próbál nyújtani a jelenlegi gyakorlatok (pl. gyülekezeti filmklubok, egyetemi/főiskolai keresztyén filmklubok, filmes evangelizációk) számára. A szerző református teológus-lelkész, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatója.

Dr. Retkes Attila: Unitáriusok Budapesten – Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási életében (1869–1949) Zwingli Protestáns Kiadó, 2019. 358 oldal, keménytáblás
A budapesti unitárius közösség létrejöttét és fejlődését két tényező határozta meg. Az egyik a történelmi-politikai szükségszerűség: az első budapesti unitáriusok olyan tisztviselők és családtagjaik voltak, akik az 1867. évi Kiegyezés nyomán létrejött Osztrák-Magyar Monarchia új közigazgatási struktúrája miatt költöztek Budapestre, hogy a fővárosban vállaljanak hivatalt. A másik tényező a felekezettörténeti folyamatokban részt vevő, kulcsszerepet vállaló személyiségek karaktere: teológiai és kulturális felkészültsége, személyiségjegyei.
Az egyháztörténeti monográfia szerkezetét ez a kettősség – a politikai/közigazgatási/művelődéstörténeti kontextus, illetve az „emberi tényező” domináns szerepe – határozta meg. A szerző, Dr. Retkes Attila mindvégig törekedett a történelmi háttér kellően részletgazdag ábrázolására, illetve igyekezett megragadni azt a speciális kontribúciót, amellyel a magyarországi (és részben erdélyi) unitárius egyháztörténelem jeles szereplői a felekezet budapesti közösségét gazdagították, fejlődését elősegítették. A kötet a szerző 2018. május 21-én, Debrecenben, summa cum laude minősítéssel megvédett doktori értekezésének közreadása – a legszükségesebb, minimális változtatásokkal.

Az est során a szerzőkkel a megjelent kötetekről, valamint Réfi Zsuzsannával, a kiadó vezetőjével a protestáns könyvkiadás lehetőségeiről Homoki Gyula, a SRTA tanársegéde beszélget.

A bemutató idején a két kötet kedvezményes áron megvásárolható. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

De megszállta az Úr lelke, és olyanná lettek karján a kötelek, mint a tűz égette lenfonál, úgyhogy a béklyók lefoszlottak a kezéről. Bír 15,14b

2Móz 16

Izráel tudta, hogy Isten nélkül soha nem nyerte volna el az ígéret földjét. Ám itt megvallja azt is, hogy nélküle az ország határáig sem jutott volna el. 

tovább

43) „…a nagytanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát; bátran bement Pilátushoz…” (Márk 15,42–47)

42. vers. Kivégzettek testét rokonok, vagy barátok szokták eltemetni, ha erre a hatóságoktól engedélyt kaptak. Itt Jézus tanítványaira várt volna ez a feladat. Ők azonban ijedtükben eltűntek. 

tovább

LUKÁCS 9,28–36 - Magánszféra

Az utolsó mondat megdöbbentett! Hihetetlen, hogy ebből az egészből nem mondtak korábban senkinek semmit a facebook, twitter és társai. Manapság a hírek olyan elsöprő gyorsasággal terjednek a világban, hogy az ember beleszédül.

tovább

2018. július 14.

„Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

         

tovább

Tompa Gábor: Hűség vize

megtarthatod-e a legelső este
nyugalmát? amikor befelé fordulsz,
hogy Őreá figyelhess? amit elveszítesz:

tovább