Nemzedékek munkája

2020. Jan 21., szerző: Adminisztrátor

Megújult és kibővült a gyülekezeti ház az alig 420 lakosú zempléni Nyíri községben. Az épületet a Magyar Falu Program támogatásával korszerűsítették.

Évekig üresen állt a gyülekezeti ház a nyíri református egyházközség udvarán. Az épület régen csűr volt, amit a reformátusok alakítottak át közösségi térré. Orbánné Verók Zsuzsanna lelkipásztor elmondta: még élnek olyan gyülekezeti tagok, akik részt vettek ebben a munkában.


A magyar állam csaknem 23 millió forinttal támogatta a rossz állapota miatt nem használt ház felújítását. A pénzből nemcsak helyreállították, hanem ki is bővítették az épületet: vizesblokkot és ifjúsági szobát alakítottak ki, ahol a tervek szerint baba-mama kört és bibliaórákat tartanak majd. Eszközöket is vásároltak és közösségépítő programokat is szerveznek majd.


Az egyházmegyétől további négyszázezer forintot kaptunk, amiből a fűtést korszerűsítettük - mondta a lelkipásztor, aki az ünnepségen úgy fogalmazott: a megújult épületben Isten nemzedékről nemzedékre való kegyelme szeretete és hűsége mutatkozik meg. A gyülekezeti ház legnagyobb termét Darányi Lajos református püspökről nevezték el, ami jelenleg gyülekezettörténeti kiállításnak ad helyet.


A felújításért tartott január 17-i hálaadó istentiszteleten Mészáros István, a Zempléni Református Egyházmegye esperese hirdetett igét, aki arról beszélt, hogy Istennek célja van az életünkkel. „Türelme napjainkhoz napokat told és megengedni azt, hogy a kegyelmi időben jót és jól cselekedjünk igéjének akarata szerint.” Azt mondta: Istent kell képviselnünk a világban, aki a nehéz helyzetek során is mellettünk áll. „A keresztyén közösség mindig befogadó kell legyen és meg kell nyitnunk szívünket a másik ember előtt! Ez a záloga annak a bizalomnak, amelyet építeni kötelességünk, közösségeinkben és személyes életünkben egyaránt” - emelte ki.


Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökhelyettese úgy vélte, hogy építkező gyülekezet működik a községben, a gyarapodáshoz és fejlődéshez pedig összefogásra van szükség. Mint kifejtette: a felújítással nem csupán állagmegóvást végeztek el, hanem funkciót is adtak az épületnek, amelyben „lelki élet” folyhat.


„Kötelességünk, hogy az ősök által épített, lakott és megvédett környezetet ne csak szeressük és tiszteljük, hanem megóvjuk, és tovább adjuk” - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az avatáson. Soltész Miklós közölte: a kormány az egyházakkal együttműködve arra törekszik a faluprogram keretében, hogy segítse a falvak megmaradását. Az egyházak és a kormány célja, hogy a közösségek a legkisebb településeken is megmaradjanak - szögezte le.


Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő kiemelte: a gyülekezeti ház felújítása a szolgálat jele. „Megerősít abban, hogy van értelme a küzdelemnek, amit a vidék és az eklézsiák megerősítéséért végzünk”. A politikus emlékeztetett: hasonló célokra összesen 130 millió forint támogatást utaltak ki, ami azt jelzi, hogy „élet és vitalitás” van a gyülekezetekben.

Szöveg és képek: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Nemzedékek munkája

rss

Napi lelki táplálék

Jézus így válaszolt: Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna: az én Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek, Jn 8,54

Lk 9,18–27

Azzal a kérdéssel találkozunk ma, hogy kicsoda Jézus. Személyesen is megfogalmazhatjuk ezt. 

tovább

(9) „Választottaim veszik birtokukba…” (Ézsaiás 65,8–25)

Isten választottjai kitartóan imádkoznak Isten országának eljöveteléért (Máté 6,10). Márpedig ez a kitartó imádság a választottság jele, mert ők az Urat keresik (10). A választottak pedig öröklik az Isten országát (9). 

tovább

Lukács 18,35–43 - Mit tegyek érted?

Azt gondolom, ez egy megható és egyben elgondolkoztató történet. Én személy szerint még nem éltem át spontán gyógyulást és sok kívánságom még nem is teljesült, sok viszont igen. 

tovább

2019. február 23. szombat

 Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan tett őse, Dávid. 4Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. (2Kir 18:3-4)

tovább

Csorba István: Az igazi böjt

Az igazi böjt, nem a koplalás,
A szigorú kemény test sanyargatás,
Mikor közben akár csont soványra fogyunk,
De mégis végig, a bűnben maradunk.
A böjt, nem az Isten lefizetése,
Hanem az arcának, nagy bölcs keresése,
Nem a néphagyomány, szokás megélése.


tovább