Víz mellé vetni – Beiktatták Pál László poroszlói lelkipásztort

2020. Sep 17., szerző: Adminisztrátor

Pásztora és nem bérese szeretne lenni a Poroszlói Református Gyülekezetnek Pál László, akit szeptember 6-án iktattak be hivatalába. A fiatal lelkész több mint egy éve került a Tisza-tó melletti településre. Azt mondja: a közösséget szeretné erősíteni és érett, felnőtt keresztyénségre nevelni az embereket.

Pál László poroszlói szolgálata előtt Tápiószőlős-Újszilváson volt iskolalelkész. Korábban kórház- és cigánymisszióban szerzett tapasztalatokat Sátoraljaújhelyen. Ez az első önálló gyülekezeti lelkészi szolgálata.


A poroszlói református templomban tartott ünnepi istentiszteleten Gordos Attila az Ézs 32,10 alapján hirdetett igét: „Boldogok vagytok, akik mindenütt víz mellé vethettek…”. Az egervölgyi esperes először arról szólt, hogy gyakran elfáradunk és „megkérgesedik a szívünk”, de az, aki víz mellé vet hittel és reménységgel néz a jövőbe. Elmagyarázta, hogy a „mindenütt” kifejezés az élő vízre utal, amit ha megízlelünk, nem szomjazunk meg soha. Gordos Attila azt is mondta, hogy a Tisza-tó közelében a lelkész földrajzi és lelki értelemben is víz mellett van. „Boldog, mert az élő víz folyamai áradnak lelkében.” Végül Pál László fiatal korára utalva úgy fogalmazott: nem az számít, hogy mennyi esztendőt él az ember, hanem hogy mennyi élet van az éveiben. „Mennyi hit van a mindennapjaiban és mennyi boldogság, Istentől kapott reménység az életében.”


Gordos Attila az igehirdetést követően ünnepélyesen beiktatta a lelkészt, majd átadta a poroszlói templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét.


Pál László tizenkét éves korában kapott elhívást az Úrtól. Eredetileg építészmérnök szeretett volna lenni, aztán mégis a lelkészi hivatást választotta. „Kereszténységünk súlyos, vérző sebeket hordoz magán, amelyekben megmutatkozik, hogy lehet, nem is az Övéi vagyunk. Ez mélységes ítélettel sújtja a mindenkori gyülekezetbe járó embert és az egyházat. (...)

A hangzatos keresztény kultúra helyett egy üres kultúrában élünk, ami nincs megtöltve tartalommal. Templomok vannak, de élő kövek sokszor nincsenek azért, mert kevés a munkás” – mondta igehirdetésében Pál László. Azt is hangsúlyozta, hogy Isten a saját képére akar minket áformálni. Egyedül Ő az, aki tisztává és hozzá méltóvá tud tenni. Leszögezte: pásztora és nem bérese szeretne lenni a közösségnek. Olyan lelkész, aki nem személyválogató és aki bátran szembenéz a „farkasokkal”.


A jelenlévő lelkészek egy-egy igével köszöntötték Pál Lászlót, majd Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok mondott beszédet. A Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka felidézte, hogy a beiktatott lelkész a miskolci Lévay József Református Gimnáziumba járt, ahol hitben és elhívásban is megerősödött. Szolgálatához állhatatosságot, kipróbáltságot és reménységet kívánt.


Dudás Ferenc nyugalmazott egervölgyi esperes köszöntésében azt mondta: nem könnyű jó lelkipásztornak lenni, de lehetséges. „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki az élet. A tiszta szív becsületességet és tisztességet jelent gondolkodásban, beszédben és cselekedetben!”


Pál László a Miskolc-Szirmai Református Egyházközségben nőtt fel. Mint azt Szombathy Dénes lelkipásztor elmondta: az elmúlt negyven évben heten kaptak elhívást a lelkészi szolgálatra a gyülekezetből. Munkájához imádságos légkört kért a poroszlóiaktól.

Szöveg és képek: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Víz mellé vetni – Beiktatták Pál László poroszlói lelkipásztort

rss

Napi lelki táplálék

Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Jak 3,18

2Sám 19,1–9a

„Fiam, fiam, Absolon! Bárcsak én haltam volna meg helyetted…” (1). Dávid mint király nem tud a győztesekre nézni, ő most a veszteségét elszenvedő apa. 

 

tovább

(2) „Akkor odament Eszter, és megérintette a pálca végét.” (Eszter 5)

A gyarló ember visszaél a hatalommal. Hámán látszólag sokra jutott, hiszen a hatalmas Perzsa birodalom második embere lehetett. Most, Eszter királynő lakomáján, a király oldalán győzelemittasan élvezi hatalmát.

tovább

PÉLDABESZÉDEK 3,27-30 - Inkább éljünk

Segíteni – meghozzá még ma és nem holnap. Ne legyenek gonosz terveink. Ne veszekedjünk. Amikor ezt olvasom, az első benyomásom az, hogy ez milyen egyszerű. 

tovább

2017. október 26. csütörtök

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”(Rm 8:31)

tovább

Mészáros Sándor: Reformátorok

Kik voltak ők, a reformátorok?

Hősök, lázadók, vagy felforgatók,

Engedetlenek, kik nem hajtottak főt

Az egyházi tekintélyek előtt?

 

 

tovább