Megvalósult az EGYH-KCP-17-P-0168 azonosítószámú pályázat „Tiszáninneni templomépítési program” alprojektje

2021. May 28., szerző: Adminisztrátor

Az EGYH-KCP-17-P-0168 azonosítószámú pályázat a „Tiszáninneni: Sárospataki Koll. Felújítása; Tiszáninneni templomépítési program; Tiszáninnen értéknövelő támogatás”, „Tiszáninneni templomépítési program” alprojektje 1.500.000.000 Ft értéken megvalósult az alábbiak szerint.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület területén lévő ingatlanállomány számos olyan épített örökséget tartalmaz, melyek felújítása, állagmegóvása, karbantartása időszerű volt. A támogatások jelentős részét olyan projektek kiegészítésére fordítottuk, melyek más állami forrásból elindulhattak ugyan, de a támogatások sajátságos jellege vagy felhasználható kerete miatt csak részleges megoldást jelentettek egy-egy adott problémára. Az egyes projektek kiegészítésével átfogó felújítások és beavatkozások történhettek a kiválasztott projekthelyszíneken, így racionalizálva a felhasznált támogatást, illetve az állami szerepvállalást.

A program során a következő részfeladatok valósultak meg:

1.)          Átányi műemlék református templom tetőfedési és homlokzati munkái

2.)          A Bodroghalmi református egyház gyülekezeti házának külső felújítása és energetikai korszerűsítése

3.)          A prügyi református templom és parókia felújítása és energetikai korszerűsítése

4.)          A prügyi református templom és parókia felújítása és energetikai korszerűsítése, műszaki tartalom bővítés

5.)          Arnóti parókia vásárlás

6.)          Avas-déli Missziói Egyházközség gyülekezeti házának I. ütemének befejezése

7.)          Bódvaszilasi református templom rekonstrukciója

8.)          Bükkábrányi református parókia felújítása

9.)          Cserépfalui református templom felújítása

10.)        Cserépfalui református templom felújítása, műszaki tartalom bővítés

11.)        Egerszalóki református templom befejezése

12.)        Égerszögi református műemlék templom felújítása, műszaki tartalom bővítés

13.)        Égerszögi református műemlék templom felújítása, önrész

14.)        Élő középkor Egerlövőn - parókia és templomfelújítás

15.)        Encsi református templom és parókia energetikai korszerűsítése

16.)        Erdőbényei református templom tető felújítása

17.)        Felsődobszai református templomtető felújítás

18.)        Geleji református templom felújítása

19.)        Hídvégardói református templom rekonstrukciója

20.)        Imolai református templom felújítása

21.)        Kazincbarcika-felsői gyülekezeti ház felújítása

22.)        Kesznyéteni templom felújítás

23.)        Kupai református templom részleges renoválása

24.)        Laki református templom tetőfelújítása

25.)        Lelki hajlékomban, Jézus légy velem! - Bodrogolaszi templom külső felújítása

26.)        Mádi református harangozóház felújítása, műszaki tartalom bővítés

27.)        Megyaszói református templom tetőfelújítása, belső festése

28.)        Mezőnagymihályi református gyülekezeti terem használhatóvá tétele

29.)        Műemlék református templom megmentése Gagybátorban

30.)        Műemlék református templom megmentése Gagybátorban, műszaki tartalom bővítés

31.)        Műemlék református templom megmentése Mérán

32.)        Műemlék református templom megmentése Mérán, műszaki tartalom bővítés

33.)        Nagykinizsi gyülekezetiház felújítás

34.)        Nagyrozvágyi református templom felújítása, műszaki tartalom bővítés

35.)        Nagyrozvágyi református templom homlokzatfelújítása

36.)        Noszvaji többfunkciós közösségi épület külső felújítása, templom statikai megerősítése és belső felújítása

37.)        Nyíri régi parókia közösségi térként és ifjúsági szállásként való felújítása

38.)        Ónodi református templom felújítás

39.)        Perkupai református templom felújítása

40.)        Perkupai református templom felújítása, műszaki tartalom bővítés

41.)        Pusztafalui református templom belső felújítása

42.)        Rásonyi Árpádkori református műemlék templom külső felújítása I. ütem

43.)        Sajóecsegi református templom felújításának második szakasza

44.)        Sajóvámosi református gyülekezeti ház felújítási munkálatai

45.)        Sajóvelezdi református templomtorony felújítása

46.)        Sárazsadányi református templom statikai megerősítése

47.)        Sárospataki templom felújítás befejezése

48.)        Szegilongi református templom korszerűsítése

49.)        Szendrői református templomtorony toronyszintjének és tetőszerkezetének rekonstrukciója

50.)        Szerencsi református egyház parókiájának felújítása

51.)        Szerencsi református egyház parókiájának felújítása, műszaki tartalom bővítés

52.)        Szinpetri református templom tetőcsere

53.)        Tarcali Tolnai Dali János gyülekezeti ház felújítása

54.)        Templom felújítás Hegymegen

55.)        Tiszáninneni Református Egyházkerület székházának felújítása

56.)        Tolcsvai református templom tető felújítása

57.)        Tornakápolnai műemlék református templom rekonstrukciója

58.)        Újcsanálosi református templom külső felújítása és energetikai korszerűsítése

59.)        Zilizi református templom tető felújítása

60.)        Zsujtai református templom részleges renoválása


 

 

 

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

1Sám 28

„Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és az ellenséged lett?!” (16). Saulnak nem felel az Úr, hát megidézteti Sámuelt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

Jézus küldetése

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább