Hálaadó napok Cserépfalun

2021. Jul 13., szerző: Adminisztrátor

Július 10-én és 11-én a Cserépfalui Református Egyházközség hálaadó napokat tartott az orgona és a templombelső felújításáért. Bár a munkálatok 2020-ra befejeződtek, a járványhelyzet miatt a közös ünneplés és hálaadás eddig váratott magára.

Szombaton családi nappal ünnepelt a gyülekezet, mely minden korosztálynak kínált programokat. Az esemény reggel 9:00-kor Gordos Attila esperes áhítatával vette kezdetét, majd a délelőtt a gyerekeké volt. A karcagi Holdvirág zenekar interaktív előadása mellett közös játékok és kézműves foglalkozások várták a fiatalokat, miközben ebéddel is készültek a gyülekezet tagjai.

Míg a kicsik játszottak, addig a szülők Szőke Etelka és Szőke Attila Szilárd lelkész házaspár, családterapeuták előadását hallgathatták, Konfliktuskezelés helyett kötődéskezelés címmel. A délutáni órákban kicsik és nagyok közösen vehettek részt a táncházban a Csalamádé zenekar vezetésével. A táncházat követően formabontó koncertet hallgathattak a családi nap résztvevői.

Vasárnap, délután négy órai kezdettel hálaadó istentisztelettel zárult a két napos rendezvény. A felújított orgonát Pálúr János orgonaművész szólaltatta meg a hálaadó alkalmon.Az igei szolgálatot Balog Zoltán a Dunamelléki Egyházkerület püspöke végezte a napi ige alapján, akinek személyes kötődése is van a településhez.

„Az egyház feladata megtanítani a következő nemzedéket különbséget tenni a jó és a rossz között és Isten oldalára állni. Erre akkor vagyunk képesek, ha mi magunk is megtanuljuk Jézus példájából.” – fogalmazott a Zsinat lelkészi elnöke.

Az igehirdetés után Gavrucza-Nagy Emese, a gyülekezet lelkipásztora köszönte meg mindazoknak az állhatatos munkáját és közreműködését, akik valamilyen módon segítették és támogatták a templombelső és az orgona felújításának munkálatait.

 

„Legyen ez a hajlék otthonotok és az imádság háza” - kívánta köszöntésében Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke.

Köszönetet nyilvánítottak többek között Csomós József nyugalmazott püspöknek is, aki válaszképpen felidézte a templom és az orgona felújításának történetét, mely tökéletes példája annak, hogy a jót olykor csupán egy hajszál választja el a rossztól. Kifejezte örömét és hálát adott mindazokért, akik részt vettek a templom felújításában, majd a következő szavakkal fejezte be: „Nekünk nem jár köszönet, mert nekünk a kötelességünk volt. Istené legyen a dicsőség!”

 

 

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

1Sám 28

„Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és az ellenséged lett?!” (16). Saulnak nem felel az Úr, hát megidézteti Sámuelt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

Jézus küldetése

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább