Országos Presbiteri Konferencia

2021. Jul 21., szerző: Adminisztrátor

2021. szeptember 2.- 4. között Piliscsabán, a Béthel konferencia-telepen rendezik meg a 17. Országos presbiteri konferenciát "Hálaadás és előretekintés" címmel.

 

A konferencia témája egyrészt hálaadó visszatekintés a 30 év alatt megtett útra, melyre az elmúlt évben a járvány miatt nem volt lehetőség, másrészt előretekintés a pandémia utáni presbiteri feladatokra, és hogy ezekbe hogyan illeszkedik a Presbiteri Szövetség szolgálata.

Festői, csendes környezetben, a vasútállomástól 5 percre, az Evangélikus Egyház Béthel konferenciatelepén tartandó konferenciánk címe: „...a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal.” (1Jn 1,3) A konferencia előadói között lesz: dr. Bogárdi Szabó István, Tatai István, dr. Szabó Károly, Korpos Orsolya és Derencsényi István.

Jelentkezni az mrpsz.ugyvitel@gmail.com címen, ill. a 06-30-747-7177 telefonon lehet. 

Részvételi díj (önköltséges étkezés és szállás): csütörtökön ebédtől – szombaton ebédig 16 000 Ft.

Helyszín: Piliscsaba, Széchenyi u. 8-12.

 

 

 A háromnapos konferenci részltese programja:

 Szept. 2. csütörtök:

15:00 A konferencia kezdése – Köszöntés, tájékoztatás,
15:15 Kezdő áhítat: 1 János 1,3 alapján (B. Szabó István)
15:45 Ének tanulás, közös éneklés
16:00 Előadás: A kereszt helye a református hitgyakorlatunkban (B. Szabó István)
17:00 Szünet
17:30 Előadás: Hálaadás és előretekintés (Viczián Miklós és Bor Imre)
18:30 Vacsora
19:30 Esti áhítat: (Dani Eszter Solymár)

Szept. 3. péntek:
 7:30 Reggeli
 8:30 Csoportos bibliatanulmányozás a napi igéről (Református Bibliaolvasó Kalauz)
10:00 Kezdő áhítat: (Kovács Gergely P.hidegkút)
10:30 Előadás: A katolikus és protestáns egység és különbözőség – A közösség gyakorlásának lehetőségei (Tatai István) – az előadás közös megbeszélése
11:30 Szünet
12:00 Az egység krisztusi értelmezése közösségeinkben (Kálmán Csaba Alsóörs-lovasi lp.)
13:00 Ebéd, és délutáni pihenő
15:00 Előadás: Református kegyességek gyakorlatának 7 pontja (Szabó Károly) – az előadás közös megbeszélése
16:00 Ének tanulás, közös éneklés
16:20 Kanizsai Pálfi János díjak átadása
16:40 Szünet
17:00 Előadás: A Krisztusba vetett hit megélése (Korpos Orsolya) – az előadás közös megbeszélése
18:30 Vacsora
19:30 Esti áhítat: (Nagy Károly)

Szept. 4. szombat:
7:30 Reggeli
8:30 Csoportos bibliatanulmányozás a napi igéről (Ref. Bibliaolvasó Kalauz)
9:30 Kezdő áhítat: (Békefy Lajos)
10:00 Előadás: A gyülekezet feladata a templom és iskola kapcsolatában (Papp Kornél) – az előadás közös megbeszélése
10:30 Korreferátum a gyülekezet és iskola előadáshoz (Molnár Péter)
11:30 Előadás: Az úrvacsora sákramentuma (Derencsényi István) – az előadás közös megbeszélése
12:30 Szünet
12:45 Záró áhítat, úrvacsorai közösséggel (Derencsényi István)
közvetlenül utána kb. 13:45: Ebéd, elutazás

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

1Sám 28

„Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és az ellenséged lett?!” (16). Saulnak nem felel az Úr, hát megidézteti Sámuelt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

Jézus küldetése

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább