Beiktatták Jánvári Bélát

2021. Aug 18., szerző: Adminisztrátor

 Augusztus 15-én, délután három órakor a Gönci Református Templomban tartott hálaadó Istentiszteleten, most már ünnepélyes keretek között is megtartották Jánvári Béla lelkipásztor beiktatását.

A hivatalos beiktatás már tavaly augusztusában megtörtént, azonban a járványhelyzettel kapcsolatos szabályozások miatt az ünnepség idén került megrendezésre. Igehirdetésében Pásztor Dániel a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke a megfáradt Illés példáját hozta tanulságul, mely szerint Isten azt mondta neki: „Kellj fel, egyél!” E szavakkal fordult Jánvári Béla lelkipásztorhoz és hozzátette: „gyűjts erőt, készülj fel, mert erőn felüli munkád lesz Göncön!”

Az igehirdetés után köszöntötték Jánvári Béla lelkipásztort, aki a gönci gyülekezetben 10 évig szolgált beosztott lelkészként. Csomós József a gönci gyülekezet korábbi lelkésze a siker és a kudarc közötti különbségről beszélt. „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe” – idézte Pál apostol szavait a nyugalmazott püspök és kiemelte, ha ennek teljesítése erőlködés nélkül, a hétköznapi élet részeként ott van, mint a levegővétel, akkor az már önmagában siker.

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, mint az ünnepelt egykori professzora köszöntötte a beiktatott lelkipásztort. A képviselő úgy fogalmazott, mindig örömmel jön, ha a volt tanítványai közül hívják, mert így láthatja annak a munkának az eredményét, amit a katedrán végzett.  „Örömmel látom azt, kedves nagytiszteletű úr, hogy nem esett útszélre az a mag, amit próbáltam én is elhinteni.”  Emellett ő is felhívta a figyelmet arra, hogy milyen erőn felüli szolgálat vár a lelkészekre és a gyülekezetekre egyaránt. A prédikátor könyvéből hozott idézettel kívánt erőt és áldást Jánvári Béla további munkájára „Bölccsé teszlek és megtanítalak azon az úton, amin járni kell.”

A távlati célokkal kapcsolatban az ünnepelt elmondta, hogy a stabil jelennel rendelkező gyülekezet életét tovább gyarapítva szeretné végezni a szolgálatát. Arról is beszámolt, hogy a gyülekezet több épülete is megújul a Magyar Falu Program pályázat keretein belül.  

 „Mindent úgy, legyen szó képviselői munkáról, sportköri tevékenységről vagy a lelkészi szolgálatról, hogy az Isten színe előtt és a neki való hálaadással tegyem” fogalmazott az előtte álló feladatokról Jánvári Béla a Gönci Református Egyházközség 38. megválasztott lelkipásztora. 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Jánvári Béla beiktatása

rss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

1Sám 28

„Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és az ellenséged lett?!” (16). Saulnak nem felel az Úr, hát megidézteti Sámuelt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

Jézus küldetése

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább