Országos tanévnyitó Felsőzsolcán

2021. Sep 01., szerző: Adminisztrátor

Augusztus 28-án Felsőzsolcán adott otthont az országos református tanévnyitónak a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola. A 2021/2022 tanév megnyitóján 99 iskola, 249 felnőtt és 89 tanuló képviselte iskoláját.


 

Pásztor Dániel püspök igehirdetésében arról beszélt miben más egy református keresztyén oktatási intézmény. „Az a többlet, amit mi tudunk, hogy mi úgy tekintünk a fiataljainkra, a ránk bízott életekre, mint az isteni terv részesei. Mert istennek minden élettel van terve, ezt mi nem látjuk tisztán, de ő felhasznál minket, pedagógusokat, lelkipásztorokat, mind azokat akik ebben az oktatási tevékenységben benne vannak, abba a tervbe, melyet isten elgondolt egy-egy fiatal életről.”  A Tiszáninneni Református egyházkerület vezetője ezek után három dolgot helyezett a szülők és pedagógusok szívére - Neveljétek a rátok bízott fiatalokat a nekik megfelelő módon, szeretettel, felelőséggel és hitelességgel, mert Isten ránk bízta a legnagyobb kincset, amit emberre bízhat. -

 

 

Az igei szolgálat után Nagy György, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatója köszöntötte a vendégeket. Molnár János a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat presbiteri elnöke tanévnyitó beszédében köszönetet mondott minden pedagógusnak, szülőnek és diáknak a koronavírus-járvány idején, a távoktatásban mutatott helytállásért, majd hivatalosan is megnyitotta a 2021/22-es tanévet.

 

 

 „Az elmúlt időszak online oktatása mindenki számára keserves időszak volt, bár sikerült megoldani a nehézségeket, mégis hiányzott a jelenlét.  Most reménységgel indulunk neki ennek a tanévnek, hogy újra a megszokott közösségben, személyes jelenléttel tanulhatnak a diákok.” –  nyilatkozta az Európa rádiónak a zsinat világi elnöke.

 

 

 A  Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanári és gyermek kórusának szolgálata után Csöbör Katalin országgyűlési képviselő köszöntő szavaiban úgy fogalmazott: A tudás szolgálja az egyén, a nemzet és a gyülekezet érdekét. A képviselő mellett Schanda Tamás miniszterhelyettes (ITM), Szarka Tamás Felsőzsolca polgármestere és Papp Kornél, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatási Irodájának irodavezetője köszöntötte a 2021/22-es tanévben induló református köznevelési intézményeket.

 

 

 A tanévnyitó végén Csernaburczky Ferenc, a Zsinat Oktatásügyi Bizottságának elnöke közreműködésével átadásra kerültek a Makkai Sándor díjak. A Református egyház díjait Berkesiné Berényi Eszter, Kurgyis András és Szőcs Ildikó vehették át, a több évtizeden át végzett kiemelkedő közösségi szolgálatuk elismeréseként.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

1Sám 28

„Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és az ellenséged lett?!” (16). Saulnak nem felel az Úr, hát megidézteti Sámuelt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

Jézus küldetése

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább